13. september 2022

Ni fellows skal bruge universitetet til at skabe mere grøn omstilling i samfundet

Fellowship

Klimakrisen kalder på tværfaglige svar og samarbejder på tværs af offentlige og private aktører. Med det første danske Policy Fellowship Program er målet at finde nye løsninger ved at bringe den humanistiske og samfundsfaglige forskning i spil hos dem, der hver dag arbejder med grøn omstilling i praksis.

Line Berg Madsen, advokat og partner hos Kammeradvokaten
Line Berg Madsen, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. Hun deler et Fellowship med sin kollega Sune Fugleholm.

Hvad er egentlig den største udfordring for mennesker i forhold til at omstille sig til klimavenlig adfærd? Hvilke strukturer står i vejen for en omlægning af fødevaresystemet? Og hvilken betydning spiller Ruslands invasion af Ukraine i forhold til de globale klimaforhandlinger?

Det er et lille udpluk af de mange store spørgsmål, som de ni udvalgte fellows håber at få besvaret, når de i næste måned tager hul på det første danske Policy Fellowship Program på Københavns Universitet.

De ni fellows har vidt forskellige baggrunde, men er alle blevet udvalgt, fordi de sidder i strategisk vigtige roller for klimadagsordenen i erhvervsliv eller offentlige forvaltninger.

Line Berg Madsen, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten, er en af de ni udvalgte. Hun deler et Fellowship med sin kollega Sune Fugleholm, som ligeledes er advokat og partner i samme firma. For hende er programmet både en mulighed for at få ny viden og dele viden med højt specialiserede forskere og de andre fellows.

”Vi ville gerne både have ny viden ind i virksomheden, som ikke udelukkende er juridisk. Men samtidig ser vi også programmet som en mulighed for at dele ud af den komplekse viden, vi har omkring regulering i lovgivningsprocessen og implementering, så vi kan skabe ringe i vandet. For mig var det også et vigtigt aspekt ved programmet, at det indgår et tværfagligt fællesskab mellem en række offentlige og private aktører.”

Viden og inspiration

Programmet er udviklet af Crown Princess Mary Center ved Københavns Universitet, et center der skal bringe forskning og praksis tættere sammen for at løse samfundsproblemer. Inspirationen kommer blandt andet fra Cambridge University, der i mange år har haft et lignende program.

Lars Tønder, professor på Institut for Statskundskab, har været med til at udvikle programmet, og han ser meget frem til at få sin forskning tættere på hverdagen hos dem, der arbejder med grøn omstilling:

”Programmet er en unik mulighed for alle os forskere at få skabt nogle vedvarende og meningsfyldte kontakter til resten af det danske samfund. Jeg glæder mig selv til at prøve mine egne idéer af på praktikere og samtidig få ny viden om, hvad der rent praktisk og konkrete gør en forskel. Det kan programmets deltagere helt sikkert hjælpe mig med.”

De ni fellows skal fra september til juni 2023 dykke ned i hver deres problemstillinger sammen med udvalgte forskere på Købehavns Universitet. Undervejs skal de også deltage i en række inspirationsmøder, hvor de kan dele viden med hinanden og forskerne. Formålet med inspirationssporet er at få et forskningsperspektiv på en række fælles udfordringer og give nogle bud på morgendagens grønne løsninger.

Planen er, at programmet på sigt skal udvides med flere Fellows og flere forskellige spor, der afspejler tidens politiske udfordringer.

Se hvem de ni fellows er her 

Emner