29. september 2022

Ny centerleder: ”Verden hungrer efter viden om forsvars- og sikkerhedspolitik”

Forsvar og sikkerhed

Kristian Søby Kristensen er netop blevet udpeget som leder af Center for Militære Studier. Han forudser, at centrets forsvars- og sikkerhedspolitiske ekspertise kun vil blive endnu mere relevant i en tid, hvor verden emmer af usikkerhed.

Kristian Søby Kristensen
Kristian Søby Kristensen

Siden Center for Militære Studier blev oprettet i 2010, har det bidraget til en forsvarspolitisk debat baseret på viden og åbenhed over for forskellige synspunkter.

Seniorforsker Kristian Søby Kristensen har været en del af det arbejde lige fra centrets fødsel. Efter nogle år som vicecenterleder skal han nu anføre Center for Militære Studier.

”Kristian har været med til at skabe et unikt miljø, hvor Forsvaret og forskere har udvekslet viden og formuleret idéer til politikere. Denne måde at samskabe viden på og komme med konkrete forslag til politik er centrets varemærke,” fremhæver dekan Mikkel Vedby Rasmussen, som var leder af Center for Militære Studier i dets første år.

”Med Kristian i spidsen vil centret styrke og udvikle disse kompetencer. På et tidspunkt, hvor Forsvaret skal investere milliarder i ny teknologi og nyt isenkram, er der mere end nogensinde brug for forskningsbaserede indspil til, hvordan disse mange penge bruges bedst,” uddyber Mikkel Vedby Rasmussen.

Bredt på Københavns Universitet oprustes der i forsvarsrelateret forskning. Som globalt centrum for kvanteforskning bidrager universitetet til udvikling af forsvarsrelateret kvanteteknologi for NATO, og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet forskes der bl.a. i cyber security og virtual reality. På Center for Militære Studier forskes der målrettet i samspillet mellem forsvar og teknologi.

Forskning i topkvalitet

Center for Militære Studier hører under Institut for Statskundskab. Her glæder institutleder Nina Græger sig over, at Kristian Søby Kristensen har takket ja til at lede centret i de næste fem år.

”Jeg har store forventninger til, at Center for Militære Studier under Kristians ledelse vil tilbyde forskningsbaseret myndighedsbetjening, formidling og analyse af topkvalitet. Vi ser frem til et nært samarbejde med ham og hans team,” siger hun.

Den nye centerleder er selv meget ivrigt efter at komme i gang med sin nye rolle.

”Sammen med centrets fremragende medarbejdere og mange nationale og internationale samarbejdspartnere ser jeg meget frem til at styrke og udvikle den forsvars- og sikkerhedspolitiske forskning i Danmark,” siger Kristian Søby Kristensen.

Videndeling i krigstid

Kristian Søby Kristensen tiltræder som centerleder i en tid, hvor krigen atter er kommet til Europa. Med andre ord er der et stort behov for at bringe forsvars- og sikkerhedspolitiske erfaringer og viden sammen.

”Med Ruslands tragiske invasion af Ukraine er indsatsen markant forhøjet i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Invasionen understreger, hvor vigtig en vidensbaseret offentlig debat er. Og verden hungrer efter viden om forsvars- og sikkerhedspolitik,” siger centerlederen.

Også Nina Græger er overbevist om, at Center for Militære Studier kun vil spille en større rolle i de kommende år.

”Viden om sikkerhedspolitik, geopolitik og militærmagtens muligheder og begrænsninger – ikke blot i lys af russisk aggression, men også den hurtige teknologiske udvikling – vil være af stor betydning for danske beslutningstagere og den offentlige debat fremadrettet,” vurderer hun.

Kontakt

Kristian Søby Kristensen
Centerleder og seniorforsker, Center for Militære Studier
Mail: ksk@ifs.ku.dk 
Tlf.: +45 35 32 40 84

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også