27. juni 2022

Nye frø er sået: Marycenteret støtter fem projekter

STARTMIDLER

Crown Princess Mary Center har udpeget en håndfuld nye forskningsprojekter, der støttes med ’startmidler’.

Planter der spirer

Formålet med startmiddel-puljen er at støtte udviklingen af tværfaglige projekter som udvikles i tæt samarbejde med organisationer uden for universitetet.

Interaktive kort

’Interaktive fortællinger fra et landskab under forandring’ er titlen på det første af de fem støttede projekter. Projektet har til formål at udarbejde et interaktivt kort, som kan bruges af kommuner og styrelser i samskabelsen af det multifunktionelle landskab.

”I lyset af den globale klima- og biodiversitetskrise er multifunktionel jordfordeling en måde at adressere de mange forskellige ønsker til landskabets brug og udformning. I Landbrugsstyrelsens pilotordning lægges der vægt på lokal forankring, men der udstikkes ikke yderligere guidelines for lodsejer- og borgerinddragelse. Det skal kortet bidrage med” siger Stine Krøijer, lektor ved Institut for Antropologi, der leder forskerteamet.

Også forskere fra HUM og SCIENCE deltager i projektet.

Kropskameraer

Reducerer kropsbårne kameraer på ansatte med regelmæssig kundeinteraktion risikoen for at blive ofre? Det spørgsmål stiller Lasse Suonperä Liebst, lektor ved Sociologisk Institut, og hans forskerkollegaer.

Konkret vil projektet teste effekter af kropsbårne kameraer på billetinspektører hos trafikselskabet Arriva.

”Vores eksperiment skal undersøge effekten af kropsbårne kameraer på arbejdspladser, hvor de ansatte er i risiko for at blive udsat for ubehageligheder. Det er en stor bekymring blandt arbejdsgivere og ansatte over hele verden,” fortæller Lasse Suonperä Liebst.

Studiet gennemføres i samarbejde med forskere på JUR.

Religiøse råd

Et tredje forskningsprojekt undersøger trossamfund, der rådgiver og dømmer i en lang række religions-, familie- og socialretlige konflikter.

”De spiller en nøglerolle i spørgsmål om socialisering og disciplinering, om retssikkerhed,
mægling og retlig integration af religion. Deraf følger også, at religiøse retsbegreber udgør en overset faktor i hverdagen, i professionelle skøn, og i administration, forvaltning, lovgivning og retspraksis,” siger Brian Arly Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Forskere fra TEO, JUR og SAMF deltager også.

Digitale devices

Et studie om brugen af digitale devices i undervisning bliver også støttet.

”Studerendes devices udgør på universitets- og gymnasialt niveau en oftest ureguleret og konstant didaktisk medspiller, der både kan understøtte og udfordre undervisningsrummet. Der mangler viden om, hvordan brugen af f.eks. computer og mobil med internetadgang påvirker læringssituationen og vores mål er at undersøge lærings- og trivselspotentialet i strategisk regulering af brugen af sådanne devices.” forklarer Johanna Falby Lindell, tenure track adjunkt ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Bag projektet står udover forskere fra Sprogpsykologi også forskere fra SCIENCE og SAMF.

Kulturværdier

Endelig støtter Crown Princess Mary Center et studie om opbyggelse af forsker-praktiker-partnerskaber til beskyttelse af kulturværdier under konflikter.

”Implementeringen af de folkeretlige forpligtelser til at beskytte kulturværdier i forbindelse med væbnede konflikter halter efter i de fleste lande – også i Danmark. Og der mangler både forståelse for kulturværdiers politiske og militærstrategiske roller i væbnede konflikter og det civile beredskabs rolle,” fremhæver Tea Sindbæk Andersen.
Hun er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og anfører projektet sammen med co-director Frederik Rosén, der er adjungeret lektor ved samme institut.

Udover HUM er også JUR og SAMF repræsenteret i projektet.

Crown Princess Mary Center støtter hvert af de fem projekter med op til 200.000 kr.