28. april 2022

Nyt center hjælper Ukraine-projekter på vej med straksmidler

BEVILLINGER

Crown Princess Mary Center har valgt at støtte to forskningsprojekter, der har relation til krigen i Ukraine. Projekterne, der begge har fokus på flygtninge, har hver modtaget 50.000 kr. i straksmidler.

Ukrainske flygtninge. Foto: Flickr
Ukrainske flygtninge. Foto: Flickr

Det første projekt, der støttes, vil undersøge psykologiske, sociale, kulturelle og juridiske aspekter af mental sundhed og integration hos en del af de ca. 100.000 ukrainere, der ventes at flygte til Danmark. Projektet ledes af Karen-Inge Karstoft, lektor ved Institut for Psykologi på det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

”Den nuværende situation er blot ét eksempel på et bredere migrationsmønster: Krig, økonomisk ulighed og klimaændringer vil fortsætte med at øge strømmen af individer fra destabiliserede verdensregioner til mere stabile vestlige liberale demokratier,” skriver forskerholdet i ansøgningen og uddyber:

”Mennesker, der i stort antal flytter på tværs af kulturelle sammenhænge, udgør en væsentlig samfundsmæssig udfordring – især når de, der flytter, bringer traumatiske erfaringer med sig.”

Store praktiske udfordringer

’Hvor skal vi bygge, hvornår skal vi bo?’, hedder det andet projekt, som modtager straksmidler fra Crown Princess Mary Center. Her vil et forskerhold anført af Zachary Whyte, lektor ved SAXO-Instituttet på Det Humanistiske Fakultet, undersøge kommunernes store, praktiske udfordringer med husning af ukrainske flygtninge.

”De foreløbige politiske løsninger giver muligheden for privat indkvartering, indlogering i funktionstømte bygninger, midlertidige byggerier, samt i nogle tilfælde i udsatte boligområder og i såkaldte forebyggelsesområder – men det er en dynamisk situation, og det forventes, at rammebetingelserne kan skifte på kort tid,” fremhæver forskerne.

”Samtidig skal der sikres adgang til lokale arbejdspladser for voksne samt uddannelsesinstitutioner for børnene under hensyntagen til øvrige borgere og tidligere flygtningegrupper,” fortsætter de.

Crown Princess Mary Center vil indgå som partner i projekterne og bl.a. yde bistand med identificering af potentielle partnere, kommunikation og husning af visse aktiviteter og møder efter behov.

Hurtige, synlige resultater

I april blev forskere ved Humaniora, Jura, Teologi og Samfundsvidenskab inviteret til at søge om midler til mindre projekter med fokus på aktualitet og samfundsmæssig relevans. Crown Princess Mary Center har særligt ønsket at fremme en hurtig igangsættelse af projekter, som har fokus på det krigsramte Ukraine, hvorfra millioner af mennesker er flygtet ind i Europa siden Ruslands invasion begyndte.

”Vi ønsker at støtte konkrete forskningsaktiviteter, der kan levere synlige resultater inden for seks måneder. Håbet er at bidrage til, at forskning og viden, som adresserer aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, når et bredt og relevant publikum. Og netop nu haster det med at bringe forskningsindsigter til arbejdet med at hjælpe flygtninge fra Ukraine,” forklarer Simon Kjær Hansen, centerleder ved Crown Princess Mary Center.

Kontakt

Simon Kjær Hansen
Centerleder
Crown Princess Mary Center
Mail: shansen@samf.ku.dk
Telefon: 35 32 35 17

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationskonsulent
Mail: sih@samf.ku.dk
Telefon: 93 56 53 29