15. november 2022

Nyt projekt kortlægger og analyserer sent forældreskab i Danmark

BEVILLING

Hvilke aldersnormer er der for forældreskab, hvad kendetegner livsforløbet blandt forældre, der får børn sent, og hvordan påvirker det sene forældreskab arbejdslivet? Det er centrale spørgsmål i et nyt projekt på Sociologisk Institut støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

Baby-hånd. Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Flere og flere bliver førstegangsforældre i meget sen alder. Det er ikke længere en sjældenhed at blive forældre i en alder af +35 eller +40. Samtidig har sene forældreskaber fået stigende opmærksomhed på tværs af hele Europa, mens der kun er lidt forskning på området i Danmark. Det på trods af at gennemsnitsalderen ved første fødsel har været stigende siden slutningen af ​​1960'erne.

Nu vil en ny undersøgelse give den første omfattende demografiske og sociologiske undersøgelse af det sene forældreskab i Danmark med støtte fra Den Frie Forskningsfond Danmark. Det sker gennem det såkaldte ’Inge Lehmann-program’ (se boks).

Projektet ledes af adjunkt Mengni Chen fra Sociologisk Institut ved KU, som skal undersøge tre aspekter af sent forældreskab:

  • Da tidspunktet for graviditet ikke kun er påvirket af det 'biologiske ur', men også af et 'socialt ur', vil projektet undersøge aldersnormerne for forældreskab, og hvordan de varierer på tværs af befolkningsgrupper. Samtidig vil projektet konstruere såkaldte normative tidsplaner for at forstå, hvordan aldersnormer for forældreskab er knyttet sammen med aldersnormer for andre livsbegivenheder.
  • For det andet vil projektet identificere forskellige typer livsforløb i forløbet op til forældreskabet (f.eks. i forhold til uddannelse, beskæftigelse og partnerskab) med særligt fokus på det sene forældreskab.
  • For det tredje vil projektet se på, hvordan sent forældreskab påvirker pars fremtidige liv, ved at undersøge, hvordan de indretter deres arbejdsliv.

Undersøgelsen har en kvantitativ tilgang og vil inkludere data fra European Social Survey i Danmark samt danske registerdata. Herudover indgår analyser på par-niveau inklusive udarbejdelsen af et datasæt med langtidsobservationer af forældres arbejdsudbud omkring den første fødsel.

Projektet er planlagt til at løbe fra 2023 til 2025.

Kontakt

Mengni Chen
Adjunkt
Sociologisk Institut
Mail: mech@soc.ku.dk
Telefon: 35 33 52 83

Søren Bang
Journalist
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sba@samf.ku.dk 
Mobil: 29 21 09 73

Emner

Læs også