6. december 2022

Politolog vil bygge bro mellem videnskaber for at løse humanitære kriser

BEVILLING

Hvordan kan nye teknologier og designmetoder – i samspil med samfundsvidenskaberne – imødegå de mange kriser, verdenssamfundet står i? Det udforsker Jonathan Austin, adjunkt ved Institut for Statskundskab. Til at hjælpe projektet på vej har han netop modtaget en bevilling på 5,62 millioner kroner fra Swiss National Science Foundation (SNSF).

Krigshærget gade i Ukraine. Foto Manhhai, Flickr
Den russiske invasion af Ukraine er et af flere eksempler på de voksende udfordringer, som humanitære aktører, regeringer og verdenssamfundet som helhed befinder sig i.

Krig og voldsomme flygtningestrømme er blandt de største udfordringer på kloden i disse år. Og udviklingen går ikke just den rigtige vej.

”Konflikter forekommer både hyppigere og er længerevarende, mens flygtningestrømme hastigt destabiliserer vores geopolitiske strukturer. Hertil kommer, at hjælpearbejdet bliver stadig sværere og mere risikabelt for humanitære organisationer,” vurderer Jonathan Austin.

Han er i sin forskning i færd med at undersøge, hvordan nye teknologier, processer inden for æstetisk design og ingeniørfaget kan kombineres med samfundsvidenskabelig viden på tværs af statsvidenskab, antropologi og sociologi. Målet er at kortlægge konturerne af verdens store humanitære kriser og finde løsninger på disse kriser.

”For mig at se er en af ​​de største udfordringer, som samfundsvidenskaberne står over for i dag, at omsætte vores grundlæggende videnskabelige indsigter til praksis på jorden. Hvis vores viden skal realiseres og bidrage til at løse de store globale konflikter, er vi nødt til at skabe synergier med forskningen inden for ingeniørvidenskab, design og arkitektur,” fremhæver han.

Synergier vil skabe mening i kaos

Jonathan Austins forskning er en del af et større, internationalt projekt ved navn ”The Future of Humanitarian Design” (HUD). Swiss National Science Foundation (SNSF) har valgt at støtte projektet med i alt 22,3 mio. kr., hvoraf Jonathan Austins forskning bevilges 5,62 mio. kr.

”Det er meget usædvanligt for en adjunkt at modtage en bevilling af den størrelse, og jeg glæder mig på Jonathans vegne,” siger institutleder Nina Græger og fortsætter:

”Med sin tværfaglige karakter og fokus på praksis på stedet tegner projektet til at blive et innovativt og vigtigt bidrag til instituttets forskning”.

Jonathan Austin er meget taknemmelig for støtten og glæder sig til at komme i gang med den videre forskning.

”Jeg ser det som et stort privilegium at arbejde på dette projekt, der bringer så mange forskellige videnskabelige felter sammen i et så meningsfuldt ærinde. Vores projekt hjælpes også på vej af det mangeårige fokus på sikkerhedsteori, internationale relationer og politisk teori, som eksisterer på Institut på Statskundskab,” påpeger han.

De øvrige forskere i projektet er Anna Leander (Geneva Graduate Institute) og Javier Fernandez Contreras (Haute école d'art et de design Genève). De samarbejder med en række andre forskere i Schweiz, Colombia og Den demokratiske Republik Congo og med partnere hos Den Internationale Røde Kors Komité, Læger uden grænser og Terre des Hommes.

Kontakt

Jonathan Austin
Tenure track adjunkt
Institut for Statskundskab
Mail: jla@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 32 02 54

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk 
Mobil: 93 56 53 29

Emner

Læs også