2. marts 2023

Bente Halkier bliver næstformand i Klimarådet

UDPEGNING

Ved udpegningen af tre nye medlemmer til Klimarådet er professor Bente Halkier fra Sociologisk Institut samtidig indtrådt i rådets formandskab. Hendes ekspertise ligger særligt inden for adfærd og adfærdsregulering på klimaområdet.

Bente Halkier. Foto: Københavns Universitet
Bente Halkier. Foto: Københavns Universitet

Professor Bente Halkier er fra den 1. marts 2023 udpeget som én af to næstformænd i Klimarådet. Hun overtager posten efter professor Jette Bredahl Jacobsen, der sammen med to øvrige medlemmer udtræder efter tur.

Bente Halkier har siden 2020 været menigt medlem af det ni personer store råd, hvor hun særligt bidrager med sin viden om adfærdsregulering på klimaområdet. Det sker med afsæt i sociologisk forskning, der bl.a. har fokus på de barrierer i hverdagen, som mange mennesker støder ind i, når de forsøger at ændre adfærd og indgroede vaner.

På klimaområdet har hun senest markeret sig med en undersøgelse af danskernes forhold til klimavenlige kostvaner, der viser, at næsten halvdelen af den danske befolkning er i gang med at reducere deres kødforbrug, men også at mange finder det svært i praksis. At forstå og sætte ind mod de sociale og kulturelle barrierer er derfor en væsentlig brik i den samlede klimaindsats ved siden af teknologiske og økonomiske svar på klimaudfordringen.

”Der er en masse i dagligdagen, der ikke styres af økonomisk rationalitet og prismekanismer: Vaner, identitet, normer, kultur osv. De sider rammer man ikke med økonomiske eller informative virkemidler alene,” som hun selv siger det i et forskningsportræt.

Parallelt med Bente Halkiers tiltræden som næstformand får Klimarådet tre nye ansigter:

  • Marie Münster, professor i energisystemanalyse ved Institut for Teknologi, Management og Økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet
  • Bo Jellesmark Thorsen, institutleder og professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet
  • Brita Bye, forsker ved afdeling for energi- og miljøøkonomi ved Statistisk sentralbyrå i Norge

Samtidig udtræder ud over Jette Bredahl Jacobsen professor emeritus Poul Erik Morthorst og tidligere rigsstatistiker Jørgen Elmeskov.

Klimarådet er et lovfæstet, men uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund i Danmark kan ske på en omkostningseffektiv måde, som samtidig fastholder velfærd og udvikling.

Læs også Klimarådet pressemeddelelse: 'Tre nye medlemmer af Klimarådet'

Kontakt

Bente Halkier
Professor
Sociologisk Institut
Mail: beh@soc.ku.dk 
Telefon: 35 33 50 44

Søren Bang
Journalist
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sba@samf.ku.dk 
Mobil: 29 21 09 73

Læs også