5. juli 2023

Forskere vil undersøge og udvikle en ny økologisk etik

Bevilling

Et utraditionelt samarbejde mellem antropologer og teologer skal med støtte fra VELUX FONDEN bane vejen for en ny økologisk etik, der har fokus på det ofte konflikt- og dilemmafyldte samspil mellem naturen og menneskelige interesser.

Europæisk bison i Almindingen på Bornholm. Foto: James Edward Bourne/Colourbox
Genskabt natur: Europæisk bison i Almindingen på Bornholm. Foto: James Edward Bourne/Colourbox

Klimaforandringer, udpining af naturressourcer og manglende biodiversitet. Det er blot nogle af de kriser, som i stigende grad udfordrer menneskets forhold til og samspil med naturen.

Nu vil forskere fra Institut for Antropologi og Det Teologiske Fakultet gennem en blanding af feltstudier og mere teoretiske diskussioner undersøge og udvikle en ny økologisk etik, der bygger bro mellem naturens ’egne stemmer’ og menneskets interesser.

Det sker i projektet ’CARNAL: En økologisk etik for krop, mad og kød’, der har modtaget en bevilling på 5,7 mio. kroner fra VELUX FONDEN. I spidsen for projektet står teolog og professor Niels Henrik Gregersen i parløb med antropolog og lektor Cecilie Rubow.

”De økologiske kriser kalder på nye samarbejder på tværs af discipliner og sektorer i samfundet. I dette forskningsprojekt mødes vi om det ’kødelige’ liv fra vinkler, som traditionelt er langt fra hinanden. Men i vores indledende samtaler har vi allerede fundet mange problemstillinger, der tangerer, krydser og infiltrerer hinanden i vores fælles engagement i den grønne omstilling”, siger Cecilie Rubow om det atypiske tværfaglige samarbejde.

Tre måder at opfatte naturen på

Projektet vil udvikle en model, der beskriver sammenhænge og modsætninger mellem tre ’økologier’ eller måder at opfatte naturen:

  • Naturen som et råt, vildt og anderledes sted, hvor det er menneskets etiske opgave at holde sig tilbage for at give naturen plads.
  • Naturen som noget, vi som mennesker skal passe på, men hvor vi også med skånsomme teknologier kan og bør gøre en forskel for bl.a. at kunne løse energi- og klimakrisen.
  • Naturen som noget, vi selv er vævet tæt sammen med, fordi den menneskelige kultur også er en del af naturen.

Projektet kæder de tre økologier sammen med tre temaer under de engelske overskrifter Body, Meat og Flesh, der på dansk er oversat til krop, mad og kød – det sidste forstået som liv i bredere og til dels teologisk forstand.

Under det første tema, ’Body’, vil projektet undersøge erfaringerne fra de etiske debatter, der er opstået efter indførelsen af naturparker i Danmark, hvor dyr lever vildt (rewilding), men også se på forholdet mellem mennesker og husdyr.

Vi vil forsøge at flette tunge spørgsmål om etik ind i håndgribelige konflikter om mad, dyr, kød og måltider.

Cecilie Rubow, lektor

I det andet tema, ’Meat’, står mad og måltider i centrum. Forskerne vil i samarbejde med COOP og to højskoler se på produktion, salg og forbrug af mere klimavenlige og grønne fødevarer fra jord til bord. Bl.a. vil teologer og antropologer undersøge unges syn på maden og fænomenet ’kødskam’.

Endelig undersøger det tredje tema, ’Flesh’, den menneskelige solidaritet over for det materielle i livet. Det sker med et teologisk afsæt, der samtidig udfoldes i en etik, der ser på kreative samspil mellem menneske og natur, men også på indbyggede konflikter.

Ifølge Cecilie Rubow giver den usædvanlige kombination af antropologiske og teologiske tilgange en ekstra dimension på de etiske spørgsmål, som menneskets forhold til naturen rejser.

”Vi vil forsøge at flette tunge spørgsmål om etik ind i håndgribelige konflikter om mad, dyr, kød og måltider for på den måde at bidrage til forklaringen på, hvorfor de økologiske kriser bliver ved med at udvikle sig, og finde svar på, hvad vi har af potentiale for nye handlemuligheder.”

Kontakt

Cecilie Rubow
Lektor, Institut for Antropologi
E-mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk 
Telefon: 35 32 35 68

Niels Henrik Gregersen
Professor, Det Teologiske Fakultet
E-mail: nhg@teol.ku.dk 
Telefon: 35 32 36 81
Mobil: 20 89 11 58

Søren Bang
Journalist
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
E-mail: sba@samf.ku.dk 
Telefon: 29 21 09 73

Emner

Læs også