10. oktober 2023

Hvilken rolle spiller lægers præferencer og overbevisninger i deres karrierevalg?

BEVILLING

Lige adgang til kvalificeret behandling i sundhedsvæsenet kræver, at vi rekrutterer og fastholder speciallæger på tværs af geografiske områder og medicinske specialer, samt fastholder talent i medicinsk forskning. Et nyt forskningsprojekt, der støttes af Danmarks Frie Forskningsfond, vil undersøge, hvordan lægers præferencer og forforståelse af karriereforhold påvirker deres karriere- og familievalg.

Læge med stetoskop. Foto: Bermix Studio (Unsplash)
Foto: Bermix Studio (Unsplash)

I en tid, hvor efterspørgslen på lægers ekspertise er stigende, er sundhedssektoren i hele verden udfordret af ulige adgang til kvalificeret lægehjælp. Også Danmark er udfordret, da rekruttering og fastholdelse speciallæger er nemmest omkring universitetsbyerne. Og selv inden for lægeprofessionen er der ulige adgang til forskningskarrierer.

Et nyt forskningsprojekt kaldet 'The Role of Preferences and Beliefs in Shaping Physician Careers' skal finde svarene på, hvad der driver læger i deres karriereforløb – herunder hvad der driver geografisk ulighed i adgangen til lægehjælp og lægers ulige adgang til forskning.

”Rækken af karrierevalg bestemmer fremtidens udbud af kvalificeret lægehjælp – og dermed borgernes adgang til kvalificeret lægehjælp,” påpeger Torben Heien Nielsen, lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Sammen med Frederik Plesner Lyngse, adjunkt ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, står han bag projektet, som Danmarks Frie Forskningsfond har valgt at støtte med 6,2 mio. kr.

Forskningen mangler kvinder

Projektets hypotese er, at lægers individuelle præferencer, omstændigheder og overbevisninger er afgørende for lægernes karriereambitioner, deres realiserede karriere og familiedannelse – og i sidste ende for behandlingen af patienter af på tværs af køn og socioøkonomisk baggrund.

Forskerne ser blandt andet på kønsrollers betydning for lægers karrierevalg.

”For selvom om mænd og kvinder formelt har de samme muligheder, når karrieren starter, så er der klare kønsforskelle på de valg, der træffes, når livet som læge folder sig ud,” forklarer Torben Heien Nielsen.

De yngre lægers omstændigheder påvirker ikke bare deres valg af speciale og geografisk placering, men også om de fortsætter i medicinsk forskning. Her er kvinderne lavt repræsenteret.

”Netop manglen på kvinder i forskning påvirker de forskningsspørgsmål, der bliver stillet, og ultimativt opfindelsen af nye behandlingsmetoder,” siger Torben Heien Nielsen.

Enhver sten skal vendes

I projektet samarbejder forskerne med de vigtigste aktører for lægers arbejdsmarked: Sundhedsstyrelsen, De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og Praktiserende Lægers Organisation.

”Enhver sten skal vendes – og projektet skal løftes af uafhængige forskere. Det er vi, og vi udgør et samarbejde mellem samfundsvidenskaberne og sundhedsvidenskaberne. Så vi føler os godt rustet til at levere forskning til fronten,” slutter Torben Heien Nielsen.

Projektet er støttet af grundforskningscenteret Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI).

Kontakt

Torben Heien Nielsen
Lektor
Økonomisk Institut
Mail: thn@econ.ku.dk 
Telefon: 35 32 30 25

Simon Knokgaard Halskov
Kommunikationskonsulent
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også