26. juni 2024

Ny bog: Vigtige tanker til en økologisk krisetid

GRØN OMSTILLING

Vi står en krisetid, som kalder på nye tanker. Derfor har mere end 30 forskere bidraget til udgivelsen af bogen ’Grøn samfundsteori – tanker til en økologisk krisetid’ der kommer rundt om nogle af tidens sværeste dilemmaer.

Forside af grøn samfundsteori
Bogen er redigeret af Simon Kjær Hansen, Stine Krøijer og Lars Tønder fra Københavns Universitet med bidrag fra en lang række centrale tænkere.

Der er ikke længere nogen tvivl. Klimaforandringer, artstab, forsuring af verdenshavene, forurening af drikkevand, ekstremt vejr og udpining af jord er alle videnskabeligt veldokumenterede kriser, der hører til dagens orden i det 21. århundrede.

Menneskelige aktiviteter har sat omfattende spor i jordens økosystemer og er ophav til de igangværende miljø- og klimamæssige kriser. Mennesker er også kreative og ansvarlige for at løse problemerne.

Det er baggrunden for bogen Grøn samfundsteori – tanker til en økologisk krisetid, som udkommer i dag, og som er redigeret af professor MSO på Statskundskab Lars Tønder, lektor på Antropologi Stine Krøijer og leder af Dronning Marys Center Simon Kjær Hansen.

Bogen introducerer til et bredt udsnit af de seneste fem årtiers vigtigste tænkere, debatter og bevægelser, som beskæftiger sig med de økologiske kriser. Bogen kommer omkring alt fra Haraway, Latour, Shiva og nye tænkere fra det globale syd til økoreligion, regenerativt landbrug, grøn dannelse, klimaaktivisme og meget, meget mere.

Er man interesseret i at komme dybere ned i nogle af tidens sværeste dilemmaer, finder man i bogen et indblik i, hvordan førende stemmer inden for samfundsvidenskab, økologisk tænkning og klimaforandringer går til de igangværende kriser. Og inspiration til selv at tænke videre.

Bogen er blevet til i tæt samarbejde med Hans Reitzels Forlag, der udgiver bogen. Den filantropiske forening Realdania har støttet udgivelsen økonomisk. Bogen udkommer 27. juni. 

Emner