7. juni 2024

Ny forældreindsats skal hjælpe børn i familier med komplekse psykosociale problemer

Bevilling

Forskere fra Institut for Psykologi vil med støtte fra Novo Nordisk Fonden afprøve en ny indsats i familier, der oplever flere komplekse psykologiske og sociale udfordringer samtidigt. Projektet gennemføres i samarbejde med tre kommuner, men kan senere blive bredt ud.

Foto: Colourbox
Den ny forældreindsats er forankret på Center for Tidlig Indsats og Familieforskning under Institut for Psykologi, men inddrager også canadiske forskere. Foto: Colourbox

Småbørnsfamilier, der kæmper med flere psykosociale problemer på samme tid, er blandt landets mest udsatte og samtidig nogle af de vanskeligste at hjælpe.

Nu skal et nyt pilotprojekt forankret på Institut for Psykologi teste en særlig indsats rettet mod familier med 0-5-årige børn, der lever i en hverdag præget af flere samtidige udfordringer, f.eks. psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og fattigdom.

Projektet bliver gennemført i samarbejde med Gribskov, Hvidovre og Høje Taastrup Kommuner og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 5 mio. kroner. Ambitionen er at styrke forældreressourcerne i de udsatte familier og derigennem fremme børnenes mentale og fysiske sundhed.

Kernen i projektet er samtaleforløb, hvor særligt forældrenes evne til at reflektere over deres børns følelser og tanker er i fokus.

”Ved målrettet at styrke forældres evne til at reflektere over og regulere deres egne og deres børns følelser – at ’mentalisere’ – styrker vi noget af det allermest fundamentale i det, vi kan kalde forældreevne,” siger lektor Johanne Smith-Nielsen, der leder det nye projekt i samarbejde med professor Nicole Letourneau fra Canada (se boks).

”Det er helt centralt, hvis vi skal reducere ulighed i den mentale og fysiske sundhed blandt børn i familier, hvor forældrene kæmper med flere problemer. Den gode nyhed er, at alle har kimen til mentalisering, og at den kan trænes.”

Overfører og tilpasser canadisk program

Det nye projekt tager afsæt i den canadisk udviklede intervention ATTACH (Attachment & Child Health), som forskerne vil overføre og tilpasse til danske forhold sammen med de canadiske forskere bag programmet.

Ved målrettet at styrke forældres evne til at reflektere over og regulere deres egne og deres børns følelser – at ’mentalisere’ – styrker vi noget af det allermest fundamentale i det, vi kan kalde forældreevne.

Johanne Smith-Nielsen, lektor

Mange af de eksisterende forældreindsatser i Danmark er typisk målrettet en specifik målgruppe, f.eks. forældre med misbrug eller depression. Det canadiske program adresserer i stedet en mere grundlæggende faktor, nemlig forældrenes evne til at forstå og regulere både deres egne og deres børns følelser. Det har i Canada givet lovende resultater.

Desuden har programmet den fordel, at det i løbet af en relativt kort periode kan give en indikation af, om det er muligt at styrke barnets hjemmemiljø tilstrækkeligt inden for en rimelig tidsramme.

”Mange eksisterende indsatser er meget langvarige, hvilket ofte også er nødvendigt, men for et lille barn er det meget udviklingstid, der går tabt, hvis man efter f.eks. et år kan konstatere, at indsatsen ikke skaber tilstrækkelig forandring i familien,” forklarer Johanne Smith-Nielsen.

Interventionen opererer med koncentrerede forløb på ti uger, hvor behandleren sammen med forældrene arbejder med at øge forståelsen af adfærd hos selv og andre, typisk med udgangspunkt i stressede hverdagssituationer. Her indgår også små videooptagelser af forældrene sammen med deres barn.

Forældres evne til at reflektere over deres egne og barnets tanker, følelser og behov kaldes også ’parental reflective functioning’ (PRF), på dansk ’forældrementalisering’, og giver i sidste ende forældrene bedre kapacitet til at nå interventionen overordnede mål: At skabe omsorgsfulde miljøer omkring børn, der stimulerer deres trivsel og udvikling.

Kan blive bredt ud

Pilotprojektet i Danmark sigter efter at nå ud til 90 familier og involverer familierådgivere, sundhedspersonale og psykologer i de tre kommuner. Undervejs evaluerer forskerne effekten af den til danske forhold tilpassede intervention. Endelig skal projektet kortlægge eventuelle barrierer, f.eks. i kommunerne, og undersøge, hvordan behandlerne og familierne oplever indsatsen.

Håbet er, at vi med ATTACH kan være med til at sikre en rettidig og effektiv indsats for nogle af Danmarks mest udsatte børn.

Katrine Isabella Wendelboe, postdoc

Falder pilotprojektet positivt ud, håber projektets daglige leder, postdoc Katrine Isabella Wendelboe, at det på længere sigt kan blive rullet ud i større skala andre steder i landet.

”De foreløbige resultater og erfaringer fra Canada er meget opmuntrende og håbet er, at vi med ATTACH kan være med til at sikre en rettidig og effektiv indsats for nogle af Danmarks mest udsatte børn samt at bidrage til lokal kapacitetsopbygning ude i kommunerne,” siger hun.

Projektet løber fra 1. juni 2024 og frem til midten af 2027.

Kontakt

Johanne Smith-Nielsen
Lektor, Institut for Psykologi
E-mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk 
Telefon: +45 35 32 49 44
Mobil: +45 23 98 43 03

Katrine Isabella Wendelboe
Postdoc, Institut for Psykologi
E-mail: katrine.isabella.wendelboe@psy.ku.dk 
Telefon: +45 35 33 46 58

Søren Bang
Journalist
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
E-mail: sba@samf.ku.dk 
Mobil: +45 29 21 09 73

Emner

Læs også