24. april 2024

Global sundhedskrise: Vietnam viser nye veje i indsatsen mod diabetes

Lokal sundhedspleje

Med øget fokus på uformel omsorg er det muligt at forbedre diabetespatienters liv markant. Det viser forskningsprojektet VALID, der netop har afsluttet sin første fase i Vietnam. Resultaterne kan ifølge projektets leder også få betydning andre steder.

Diabetesklasse i Thai Binh, Vietnam.
Dr. Le Minh Hieu underviser i en diabetesklasse i Thai Binh, Vietnam. Foto: Dang Thi Ngoc Anh

Kroniske sygdomme som diabetes er ikke længere kun en stor udfordring i rige, vestlige lande. De bliver også mere og mere udbredte i lav- og mellemindkomstlande, og Vietnam oplever i disse år en stor stigning i antallet af diabetespatienter.

Netop de mennesker står i centrum for forskningsprojektet VALID, der i marts afsluttede sin første fase, VALID I, som har fokuseret på at udvikle den nære uformelle omsorg omkring diabetes. En omsorg, der kan forbedre livet for mennesker med diabetes og måske også bidrage til at begrænse sygdommens udbredelse.

Den kroniske sygdom, der hidtil har været relativt ukendt i Vietnam, eskalerer i øjeblikket i det sydøstasiatiske land, med alvorlige konsekvenser særligt for familier, der bor langt fra hospitalerne, hvor de kan modtage behandling.

Stigningen i antallet af diabetespatienter skyldes blandt andet livsstilsændringer – dog ikke kun dem, som vi i vestlige lande kæmper med. Den vietnamesiske situation er anderledes – befolkningen har på få år gået fra at få alt for lidt mad til at få tilstrækkelig ernæring. Denne overgang kan formentlig også være en risikofaktor på grund af såkaldt foster-programmering, fortæller projektleder Tine Gammeltoft, som er professor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Inden fødslen bliver fosterets krop nemlig ifølge disse teorier ’programmeret’ til en given mængde ernæring:

”Hvis man er født i 1980erne og 1990erne eller tidligere, hvor Vietnam oplevede enorm fattigdom, er ens krop gearet til at modtage meget lidt ernæring. Når velstanden så gennem 90erne stiger så meget, at Vietnam i 2011 bliver et mellemindkomstland, og vietnameserne får en almindelig kost, er deres kroppe ikke forberedt på det. Det kan være blandt årsagerne til, at mange bliver ramt af kroniske sygdomme som diabetes.”

Initiativer skal støtte den uformelle omsorg

VALID involverer både danske og vietnamesiske forskere (se boks) og omfatter også udviklingen af sundhedsinterventioner. Et centralt mål har været at ruste både patienter og sundhedsfaglige til at håndtere diabetes gennem sociale og faglige tiltag på græsrodsniveau i Vietnams nordlige Thai Binh-provins.

Møde i diabetesklub
Forskerne har etableret diabetesklubber, hvor deltagerne får information og rådgivning om, hvordan diabetes kan håndteres i hverdagen. Foto: Bui Thi Dan

”De sociale dynamikker, der opstår i familierne, når folk bliver ramt af kronisk sygdom, betyder utroligt meget for, hvor godt den enkelte kan leve med sin sygdom, og hvor store konsekvenser den får,” forklarer Tine Gammeltoft.

F.eks. er det vigtigt at have øje for sociale aspekter af folks liv som kost og fysisk aktivitet, da de har indflydelse på forløbet af en kronisk sygdom som diabetes. Konkret har fokus i projektet derfor både været på at uddanne vietnamesiske sundhedsforskere fra universitetshospitalet Thai Binh University of Medicine and Pharmacy og at udvikle en række lokale interventioner – heriblandt informationskampagner, undervisning og klubber til diabetespatienter, omsorgspersoner og fagfolk.

Samtidig har forskningsteamet undersøgt, hvordan omsorgspersoner, f.eks. familiemedlemmer, i praksis støtter diabetespatienter, og hvad patienterne selv gør for at få den omsorg, de har brug for. Her har interventionerne vist sig at have gode effekter i forhold til at hjælpe patienter med at håndtere deres sygdom, men også dokumenteret udfordringer, når den uformelle omsorg ikke understøttes tilstrækkeligt af primær sundhedspleje i det offentlige sundhedssystem.

Et billede fra projektet, der vandt 1. pladsen i Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2023, illustrerer, hvordan dynamikkerne omkring den uformelle omsorg i hjemmet kan påvirke et sygdomsforløb.

Kvinde med diabetes, som ligger i seng med mundbind på.
Billedet af Bà Son vandt Danmarks Grundforskningsfonds fotokonkurrence for bedste videnskabelige foto. Foto: Dung Vũ

Kvinden på billedet, Bà Son, har type 2-diabetes. Tine Gammeltofts vietnamesiske kollega, lægen Dung Vũ, tog billedet få dage efter Bà Son fik amputeret sit ene ben.

”Bà Son kunne måske have passet sin sygdom bedre, hvis diabetes medicin og undersøgelser havde været tilgængelige i hendes lokalområde. Hun boede på landet, og det at skulle rejse helt ind til hospitalet i byen var en del af problemet,” siger Tine Gammeltoft. ”Det er en langt større belastning for hende selv og for husholdet, end hvis hun havde haft mulighed for selv at tage hen på en lokal klinik og få hjælp med blodsukkermålinger, medicin, osv.”

Rykker på politisk dagsorden

Behovet for at udvikle pleje på græsrodsniveau bliver forstærket af, at der i Vietnam er sket en kommercialisering af den primære sundhedspleje. Oftest kan patienter kun modtage behandling på hospitaler, der kan ligge flere timers rejse fra deres husstande.

Selv om VALID er forankret i Vietnam, rejser det perspektiver, som er relevante mange andre steder.

 Professor Tine Gammeltoft, projektleder

Med sit fokus på kapacitetsopbygning og sociale initiativer kan VALID derfor også sætte aftryk på den sundhedspolitiske dagsorden i Vietnam og i sidste ende producere ny viden, der er relevant i mange andre lande.

Tine Gammeltoft peger her på, at kroniske lidelser er blevet en global udfordring. Hun mener, at der er meget, man både kan og bør gøre for patienterne lokalt, når døren til sundhedspleje ikke står åben i mange lav- og mellemindkomstlande i samme grad som i Danmark og andre mere velstillede lande.

”Også i Danmark begynder pleje at blive skubbet fra det professionelle mod det uformelle. Ansvaret flyttes fra staten til familien. I Vietnam, hvor der ikke altid er meget professionel støtte, kan vi se, hvor svært det er for familier at håndtere kronisk sygdom, når ansvaret ligger hos dem, uden tilstrækkelig støtte fra sundhedsprofessionelle. Så selv om VALID er forankret i Vietnam, rejser det perspektiver, som er relevante mange andre steder.”

Værdien af forskningen

Forskerne har indtil videre ikke kunnet dokumentere ændrede blodsukkerniveauer efter interventionerne, hvilket ifølge Tine Gammeltoft kan hænge sammen med de begrænsninger, som COVID-19-pandemien skabte.

”Corona ramte folk med kroniske sygdomme hårdt. Da landsbyerne var lukket ned og alle sad hjemme, tog folk ikke på hospitalet for at blive tjekket regelmæssigt, og de fik heller ikke den motion, som er afgørende for at håndtere sin diabetes på daglig basis.”

Man kan tydeligt se værdien af sin forskning her. Der er et konkret output for de mennesker, man arbejder med.

Amalie Vestergaard, projektmedarbejder

Trods den udfordring har VALIDs initiativer haft en mærkbar indvirkning på den lokale befolkning i Thai Binh-provinsen. Forskningen har dokumenteret, at deltagerne i VALID-interventionen er blevet i stand til at håndtere deres diabetes bedre på en række parametre, og at de er blevet mere åbne omkring deres sygdom.

”Man kan tydeligt se værdien af sin forskning her. Der er et konkret output for de mennesker, man arbejder med,” fortæller Amalie Vestergaard, der er knyttet til projektet som studentermedhjælper.

Det menneskelige perspektiv

Som del af VALIDs kapacitetsopbygning har Amalie Vestergaard undervist de sundhedsfaglige forskere fra Thai Binh Universitet i etnografiske metoder. Særligt det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsfaglig og antropologisk forskning har efter hendes mening haft stor betydning i forhold til at udvikle projektets initiativer.

”Projektet ville slet ikke kunne fremvise de samme resultater hvis det ikke var knyttet til universitetshospitalet. Vi ved, at hospitalet tager de initiativer, vi udviklede med VALID I, med til deres diabetespatienter. Måske kan projektet endda inspirere behandlingen af andre sygdomme,” siger hun.

Et skriveretreat for projektets forskere.
Det tværfaglige samarbejde mellem antropologer og sundhedsfaglige er grundlæggende for projektets resultater, vurderer Amalie Vestergaard. Her underviser lektor Dan Meyrowitsch fra KU's Afdeling for Global Sundhed på et skriveretreat for projektets forskere. Foto: Tine Gammeltoft

Her spiller antropologien en afgørende rolle, da den bidrager med et menneskeligt perspektiv til den medicinske indsats, mener Tine Gammeltoft.

”Det menneskelige aspekt går tit tabt i det medicinske behandlingsforløb – både hos patienter og behandlere. Men når behandlere giver deres patienter anbefalinger, hvordan bliver de så efterlevet i praksis? Det kan antropologien vise. At forstå, hvorfor mennesker handler, som de gør, er vigtigt. Det samme er den kapacitetsopbygning, som projektet har udført.”

Thai Binh University of Medicine and Pharmacy ønsker nu at føre det antropologiske perspektiv videre hos deres egne studerende – og Dung Vũ er ved at forberede undervisning i kvalitativ og etnografisk forskning for universitetets ph.d.-studerende og ansatte.

Desuden fortsætter samarbejdet mellem Københavns Universitet og Thai Binh University of Medicine and Pharmacy i en ny fase af projektet, VALID II, der undersøger graviditetsdiabetes.

Ministerbesøg
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde besøgte Vietnam i forbindelse med den formelle afslutning af VALID I. På fotoet ses hun med rektor for Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, Dr Nguyen Duy Cuong. Foto: Do Khanh Toan

Samarbejde med udenrigsministeriet

VALID udføres i samarbejde med det dansk-vietnamesiske Strategic Sector Cooperation-projekt ’Strengthening the Frontline Grassroots Health Worker’.

I begyndelsen af marts 2024 besøgte den danske indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde Thai Binh University of Medicine and Pharmacy, forskningsteamet bag VALID og projektets diabetesklubber. Besøget havde til formål at styrke det dansk-vietnamesiske samarbejde på sundhedsområdet.

Kontakt

Professor Tine Gammeltoft
Institut for Antropologi
E-mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk 
Mobil: +45 61 86 08 83

Artiklen er skrevet af Charlie Binning og Nicoline Busk-Andersen.

Emner

Læs også