11. december 2022

Et gys er gået gennem lærerværelserne i denne uge

Kommentar

Hvis partierne er ved at køre fast i regeringsforhandlingerne, kan de overveje at søge hjælp online.

Kommentar af viceinstitutleder Asmus Leth Olsen (Institut for Statskundskab) i Berlingske den 11. december 2022. 

I denne uge fodrede jeg chatbotten ChatGPT fra virksomheden OpenAI med spørgsmålet: »Skriv et regeringsgrundlag for de dominerende partier i Danmark.«

Svaret var et par tusinde anslag med almindeligheder om klima, ulighed, økonomisk vækst og velfærd. Altså på mange måder som et rigtig regeringsgrundlag.

ChatGPT er en chatbot, der har tygget sig igennem uendelige mængder af tekst, fået input fra mennesker om at fortolke og formidle denne tekst og har ved gentagelser og træning lært at servere den tyggede information, som brugeren beder om at få den.

ChatGPT kan derfor producere madplaner tilpasset brugerens kropsvægt, skrive sange på temaer valgt af brugeren, lave kode for programmøren og udarbejde udmærkede klummer i stil med den, De læser netop nu.

Nu har jeg sikkert plantet et lille frø af usikkerhed om, hvorvidt denne tekst faktisk er skrevet af ChatGPT, og det er sådan set ganske fint, for det er præcis det kolde gys af tvivl, der er løbet igennem lærerværelserne fra folkeskole til universiteter over hele verden i denne uge. For den nye chatbot er nok verdens bedste gratis eksamenshjælper.

Udfordrer de politiske vinde

Politisk har der længe været blæst om eksamen og karakterer i det danske uddannelsessystem. Det er en mærkelig debat, der blander løse tanker om optagelsessystemer på universitetet med karakterræs i gymnasiet - krydret med en indskudt sætning om unges mistrivsel og toppet med klagesang om et psykiatrisk system i frit fald. Isoleret set gode og værdige spørgsmål, der formentlig intet har med hinanden at gøre.

Ind ad døren kommer så nu en lektiehjælper, der løser eksamen for alle de stakkels elever.

Jeg har over den seneste uge fodret ChatGPT med diverse spørgsmål, der sagtens kunne indgå i eksamener, man løser hjemme fra sit værelse på samfundsfag i gymnasiet eller på samfundsvidenskabelige uddannelser på universitetet. Svarene varierer fra middel til bestået, men de vil uden tvivl hjælpe virkelig mange elever til at bestå fag med en minimal indsats.

Andre har testet om så ikke de gode chatsvar i de mindste fanges af diverse plagieringsprogrammer, der i dag er en del af det faste tjek af alle opgaver, der afleveres. Men nej, tekster fra chatbotten går ikke i fælden som »kendt stof«, fordi teksten grundlæggende er ny, frisk og unik for den bruger, der har efterspurgt den. At skrive af fra chatbotten er derfor ikke som at skrive af fra sidemanden eller genaflevere sin søsters gamle dansk stile.

ChatGPT udfordrer hele debatten om test, karakterer og prøver og rejser fundamentale spørgsmål, om vores eksamenssystem er gearet til denne nye virkelighed. Jeg tror det ikke. Lige nu virker den eneste løsning at være stedprøver med lukket bog, slukket computer og under fuldt opsyn. Det er måske mere kreative pædagogiske sjæle, der kan tænke mere ud af boksen end mig, men noget skal ske.

Maskinen får det sidste ord

Det virker kun passende, at den anklagede får lov at svare for sig. Ved chatbotten mon, at den gør livet surt på lærerværelserne? Vedkender den sig et medansvar?

Jeg giver derfor ChatGPT det sidste ord og spurgte:

»Vil din eksistens ikke gøre det umuligt at teste studerende på gymnasiet og universiteter?«

"ChatGPT udfordrer hele debatten om test, karakterer og prøver og rejser fundamentale spørgsmål, om vores eksamenssystem er gearet til denne nye virkelighed

Asmus Leth Olsen 

Svaret kom, inden jeg kan nå at blinke og var, uden så meget som et tilføjet komma, i sin fulde form:

»Jeg er en kunstig intelligens, ikke en fysisk eksistens, så min tilstedeværelse vil ikke påvirke evnen til at teste studerende på gymnasier og universiteter. Jeg er her kun for at bistå med at besvare dine spørgsmål og forhåbentlig gøre det lettere for dig at finde svar på de ting, du er interesseret i. Hvis du har spørgsmål om eksamen eller andre emner, er jeg her for at hjælpe, så lad mig vide, hvad jeg kan gøre for dig.«

Det kan blive en meget lang diskussion, hvis vi skal afgøre, om ChatGPT er intelligent, men den er klog nok til at få mindre kloge og flittige studerende til at virke kloge, og det vil blive en kæmpe udfordring for alle uddannelsesinstitutioner i årene frem.

Emner