25. november 2022

Med en flyafgift på 13 kroner er Danmark nærmere et flyskattely end et foregangsland

Debat

Den lave danske passagerafgift på flyrejser kan underminere nabolandenes passagerafgifter. Hvis Danmark vil undgå rollen som Nordeuropas flyskattely, bør Danmark indfører en passagerafgift, der som minimum er i nærheden af afgiften i nabolandene, skriver Peter Mogensen, Peter Kjær Kruse-Andersen og Marc Skov Jacobsen.

Debatindlæg af professor Peter Kjær Kruse-Andersen (Økonomisk Institut), Peter Mogensen og Marc Skov Jacobsen i Altinget den 25. november 2022.

I september kom den danske regering med et længe ventet udspil om en passagerafgift på 13 kroner per flyrejsende. Vi har i et tidligere debatindlæg nævnt, hvordan afgiften kunne designes smartere, ligesom indtægterne fra afgiften kunne bruges bedre.

Hvis de svenske forbrugere har mulighed for at tage flyet fra Danmark for at få en lav passagerafgift, så underminerer det den svenske afgift

 Peter Mogensen, Peter Kjær Kruse-Andersen og Marc Skov Jacobsen

Et af målene ved afgiften er at gøre Danmark til et grønt foregangsland. En passagerafgift på 13 kroner for flyrejser vil dog ikke gøre Danmark til et grønt foregangsland, men snarere fastholde Danmarks position som et skattely inden for luftfart.

De fleste af Danmarks nabolande har allerede en passagerafgift for flyrejser. Det gælder blandt andet Sverige, Tyskland og Storbritannien, der alle har afgifter på cirka 50 til 110 kroner for kortere rejser og cirka 300 til 700 kroner for længere rejser.

Deres afgifter er dermed meget højere end den passagerafgift på 13 kroner, der er blevet foreslået i Danmark. Hvad, der også er kritisk, er, at den foreslåede danske afgift ikke afhænger af rejsens længde. Effekten af forslaget er derfor problematisk.

Danmark underminerer nabolandenes afgifter

En afgift på 13 kroner får ikke danskerne til at flyve mindre eller kortere. Derimod giver afgiftens lave niveau og design et incitament til, at flyselskaberne vælger danske lufthavne som europæisk hub for længere flyrejser. Altså at Danmark bliver et skattely for flyrejser.

Det sidste skyldes, at den lave danske afgift med skæve incitamenter i sit design underminerer nabolandenes passagerafgift, fordi den giver incitament til at tiltrække sig flyrejsende fra Nordeuropa ved at agere som en (næsten) afgiftsfri hub for især lange rejser ud af Europa.

Dermed kan Danmark faktisk være årsagen til den lækage, der normalt er så meget diskussion om, når andre sektorer pålægges en dansk CO2-afgift. I dette tilfælde er der bare tale om omvendt lækage, der betyder, at dele af den forurenende aktivitet, som nabolandene prøver at reducere med afgiften, blot flytter til Danmark.

Det sker, når for eksempel Sverige lægger en afgift på cirka 300 kroner på flyrejser til destinationer som USA eller Thailand for at få den svenske befolkning til at tage færre og kortere flyrejser. Hvis de svenske forbrugere har mulighed for at tage flyet fra Danmark for at få en lav passagerafgift, så underminerer det den svenske afgift.

Det betyder for det første, at færre svenskere ændrer deres adfærd til skade for klimaet. For det andet betyder det, at den svenske statskasse får færre afgiftsindtægter og dermed bliver ”straffet” for at gå forrest og have en høj passagerafgift for flyrejser.

Danmark som skattely for flyrejser

Passagerafgiften fungerer bedst, hvis alle nabolandene implementerer den på nogenlunde samme niveau

 Peter Mogensen, Peter Kjær Kruse-Andersen og Marc Skov Jacobsen

Den lave passagerafgift på flyrejser i Danmark kan derfor påvirke adfærden uden for de danske grænser ved at underminere nabolandenes passagerafgifter. Hvis Danmark vil undgå rollen som Nordeuropas skattely for langdistancefly, er det altså vigtigt, at Danmark indfører en passagerafgift, der som minimum er i nærheden af afgiften i nabolandene.

En passagerafgift på flyrejser er måske ikke det optimale redskab til at reducere CO2-udledningen fra flyrejser, men det er det bedste, man kan lave med den nuværende lovgivning, hvor man ikke direkte kan beskatte CO2-udledningen fra flyrejser.

Flere aktører, heriblandt Klimarådet, har da også foreslået, at Danmark indfører en passagerafgift som i nabolandene, mens man arbejder på andre tiltag, der bedre adresserer CO2-udledningen fra flyrejser.

Passagerafgiften fungerer bedst, hvis alle nabolandene implementerer den på nogenlunde samme niveau. De danske politikere skal ikke bilde befolkningen ind, at en passagerafgift på 13 kroner vil gøre Danmark til et grønt foregangsland, når det nærmere gør Danmark til et skattely for flyrejser.

Emner