9. marts 2023

Hvorfor fejler SVM-regeringen?

Kommentar

Mette Frederiksens succesfulde spil under coronakrisen har vist sig umuligt at overføre til den nuværende situation, fordi krisen er væk

Kommentar af professor Peter Nedergaard (Institut for Statskundskab) i Kristeligt Dagblad den 9. marts 2023. 

EN RIGTIG GOD POLITIKER er en, som forstår og mestrer det politiske skuespil. En der ved, at der er noget, som foregår på scenen, noget, der foregår bag scenen, og endelig, at det er vigtigt at have et scenetæppe eller bagtæppe, som svarer til spillet på scenen. En god politiker vil kunne skelne mellem de tre elementer, når vedkommendes politik skal spilles. Men vedkommende skal også sørge for, at de tre elementer er i harmoni.

Mette Frederiksen (S) blev statsminister i 2019. I en lang periode herefter var hun en sand mester og vel den hidtil bedste i dansk politik til at forstå og anvende de dramaturgiske elementer i politik. Da hun lukkede Danmark ned i foråret 2020, skete det med pressekonferencen som scene med stor effekt. Med tilpasset patos og iklædt sort. Og med et dramatisk budskab, der havde store konsekvenser for borgerne.

Den politiske opførelse på scenen beroede naturligvis på anbefalinger, råd og beregninger fra embedsmænd og eksperter bag scenen. Men det var den socialdemokratiske etparti-regering meget om at gøre at holde disse beregninger og anbefalinger helt i vater med de politiske udmeldinger. Den tvivl og de usikkerheder, som eksperterne havde bag scenen, skulle under ingen omstændigheder frem på selve scenen.

Kom der endelig sprækker mellem scenen og bagscenen under coronakrisen, var det ikke mindst Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, som på den ene eller anden måde fik eksperter og embedsmænd til at følge den politiske linje anlagt på selve scenen.

Samtidig var scenetæppet, som især statsministeren og sundhedsministeren stod foran, præget af mørke farver. Ligkister i lange kolonner på vej ud af Bergamo. En sygdom, som ingen endnu havde nogen vaccine imod. Dødstal, hvor man aldrig vidste, om de ville gå ud af kontrol. Begravelser uden pårørende. Nedlukninger, hvor nært beslægtede ikke så hinanden i månedsvis, og som betød, at virksomheder måtte holde lukket i månedsvis.

Spillet på scenen, aktiviteterne bag scenen og scenetæppet var afstemt. Harmonisk. I sync, som det hedder i dag. Intet strittede ud. Spillet blev gennemført til perfektion. En del af det meget gode valgresultat for Socialdemokratiet ved folketingsvalget i 2022 skal givetvis ses på denne baggrund.

Misforholdet mellem det, som udsiges af kriseretorik på den politiske scene og bagtæppet herfor, er sandsynligvis den fundamentale årsag til, at SVM-regeringens popularitet ifølge meningsmålinger er styrtdykket.

Peter Nedergaard 

METTE FREDERIKSEN VILLE givetvis gerne fortsætte i den gode stime med dannelsen af SVM-regeringen. Det var et lige så dramatisk skridt på den politiske scene som den indgribende nedlukning af Danmark under coronakrisen.

Initiativet blev begrundet på den politiske scene i samme stil som under coronakrisen. Scenetæppet var denne gang fyldt med billeder af virkningerne af Ruslands blodige angrebskrig mod Ukraine, den medfølgende højinflation og energikrisen, fordi den russiske forsyningskilde til Europa skulle udfases.

Forehavendet med etableringen af SVM-regeringen og dens regeringsprogram er imidlertid mislykkedes. I det mindste til en vis grad. Afskaffelse af store bededag skete med henvisning til ønsket om at finansiere oprustningen som følge af krigen mod Ukraine. Sådan er det blevet italesat på den politiske scene. Der er imidlertid igen og igen fremkommet oplysninger fra kilder bag scenen, som peger på, at man ikke vil nå det ønskede resultat, og at de positive effekter, som måtte være der, efterhånden vil forsvinde helt.

Samtidig er det ikke lykkedes SVM-regeringen at holde den politiske scene og det, der foregår bag scenen, så adskilt som under S-regeringen 2019-2022. En del af forklaringen er selvfølgelig, at den slags er sværere under en flerparti-regering end under en etpartiregering, hvor tingene altid er lettere at kontrollere.

LANGT VIGTIGST ER det imidlertid, at scene- eller baggrundstæppet i den grad er skiftet. Nu har det fået langt lysere farver på grund af fuld beskæftigelse, faldende energipriser og aftagende inflation, en høj dansk økonomisk vækst i 2022 og udsigten til højere lønstigninger end i mange år. På trods af det er der stadig mangel på sygeplejersker, sosu-assistenter og lignende.

Misforholdet mellem det, som udsiges af kriseretorik på den politiske scene og bagtæppet herfor, er sandsynligvis den fundamentale årsag til, at SVM-regeringens popularitet ifølge meningsmålinger er styrtdykket. Var der valg i dag, vil SVM-regeringen sikkert lide et stort nederlag.

Store bededags-slagsmålet er blot en enkelt lille brik i dette misforhold. Regeringens grundlæggende problem er, at dens program er skabt i efteråret 2022, hvor de fleste regnede med, at vi så ind i nogle år og et bagtæppe, hvor kriserne ville vælte over hinanden. Det er blot ikke sket. De upopulære forslag fra regeringen, som indebar medvind under coronakrisen, giver derfor nu det modsatte resultat. Modvind.

En anden brik i regeringens kriseprogram i en ikkekrisetid er måske forslaget om at nedskære en række universitetsuddannelser fra fem til fire år. Vel kan det gennemføres. Regeringen er en flertalsregering. Men resultatet er sandsynligvis en mere upopulær regering. 

Emner