6. september 2023

Novo Nordisk-succes er ikke uden mislyde

Kommentar

Novo Nordisk er i dag lige så meget værd som Danmarks bruttonationalprodukt. At en så succesfuld virksomhed også skaber nye udfordringer, kan Finland tale med om

Kommentar af professor Peter Nedergaard (Institut for Statskundskab) i Kristeligt Dagblad den 6. september 2023.

I DEN ØKONOMISKE REDEGØRELSE, som økonominister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremlagde for nylig, er medicinalfirmaet Novo Nordisk nævnt ved navns nævnelse hele 31 gange. Det er helt usædvanligt, men det er også usædvanligt, at et enkelt firma er blevet så vigtigt for dansk økonomi.

I den økonomiske redegørelse fremhæves det, at den store betydning af Novo Nordisk er med til at stabilisere dansk økonomi. Medicinalfirmaer som Novo Nordisk er mindre følsomme over for skiftende økonomiske konjunkturer end de fleste andre firmaer. Årsagen er, at borgerne har brug for medicin, uanset om det økonomisk går op eller ned.

I de senere år har Novo Nordisk haft fremgang, hvilket har gjort virksomheden ekstra vigtig for Danmark. Siden 2019 har man ansat 6500 flere personer i Danmark, således at virksomheden i 2022 beskæftigede cirka 23.000 personer. I 2023 er fremgangen blot fortsat. Det skyldes især høj efterspørgsel efter firmaets lægemidler til behandling af diabetes og fedme i form af produkterne Ozempic og Wegovy.

Betydningen af Novo Nordisk er en af forklaringerne på, at dansk økonomi klarer sig bedre end svensk og tysk økonomi. Samtidig bidrager Novo Nordisk også kontant til den danske samfundshusholdning via en direkte skattebetaling fra selskabet på næsten 10 milliarder kroner. Det svarer til omtrent en fjerdedel af alle udgifter til den danske folkeskole. 

Man kan samtidig håbe på, at Novo Nordisk er bevidst om, hvor vigtig virksomheden er for hele det danske samfund.

Peter Nedergaard

SUCCESEN FOR NOVO NORDISK betyder, at firmaets samlede værdi på aktiebørsen er knap 3000 milliarder kroner. Det gør selskabet til det mest eller næstmest værdifulde selskab i Europa, kun muligvis overgået af det franske selskab LVHM - Moët Hennessy Louis Vuitton - som er et konglomerat for luksusvarer i den høje ende af prisskalaen. Markedsværdien for Novo Nordisk ligger således cirka på størrelse med Danmarks bruttonationalprodukt.

Umiddelbart lyder det til, at succesen for Novo Nordisk kun er godt for dansk økonomi. Det er ikke helt rigtigt. Succesen indeholder også nødvendigheden af stor økonomisk agtpågivenhed.

For det første kan Novo Nordisk spærre for synet på, hvordan det i virkeligheden står til med dansk økonomi. Da Nationalbanken fremlagde sin økonomiske prognose for 2023, spåede man en vækst i det danske bruttonationalprodukt på 0,7 procent. Men så blev der spurgt til, hvad dette tal ville være uden medicinalindustrien med Novo Nordisk som det allervigtigste selskab. Svaret var, at så ville den økonomiske vækst sandsynligvis kun være et rundt nul.

Havde prognosen været nulvækst i dansk økonomi, ville man ganske givet have lagt op til politiske initiativer og reformer, som kunne rette op på stilstanden. Nu virkede man fra politisk hold tilfredse. Betyder det, at succesen for Novo Nordisk risikerer at blive en sovepude?

For det andet bliver dansk økonomi potentielt også mere sårbar, når en enkelt virksomhed i den grad dominerer. Hvad vil der ske, hvis fremgangen for Novo Nordisk pludselig vender til tilbagegang? Et eksempel på en sådan situation kendes fra Finland. Indtil for 15 år siden var Finland lige så meget Nokia-land, som Danmark i dag er Novo-land.

Men pludselig vendte markedet. Apple introducerede den første iPhone på mobilmarkedet, som helt slog Nokia af pinden. Den endte med en finsk økonomi i større eller mindre krise de efterfølgende 10 år. Nu er konkurrencesituation for Novo Nordisk heldigvis en anden. Novo Nordisk er i forhold til mobilmarkedet mere som Apple end som Nokia. Alligevel må eksemplet vække til eftertanke.

MAN KAN SAMTIDIG HÅBE PÅ, at Novo Nordisk er bevidst om, hvor vigtig virksomheden er for hele det danske samfund. Noget tyder på, at det også er tilfældet. Novo Nordisk har siden grundlæggelsen for 100 år siden fungeret i tæt samklang med firmaets danske baggrund, som man har været afhængig af med henblik på råvareforsyning, veluddannet arbejdskraft og den udbyggede danske sundhedssektor. Novo Nordisk har i den forbindelse - må man indrømme - desuden været bevidst om virksomhedens samfundsansvar, før dette begreb blev populært i virksomhedslitteraturen. Direktørerne de seneste 50 år, Mads Øvlisen, Lars Rebien Sørensen og Lars Fruergaard Jørgensen, har i ord og handling været sig samfundsansvaret bevidst.

Skal der være en virkelig dominerende virksomhed i Danmark, skal vi vist være glade for, at den hedder Novo Nordisk. 

Emner