17. august 2018

Hvidvasksagen afslører erhvervslivets blinde vinkel

Kronik af centerleder Henrik Breitenbauch (Center for Militære Studier) i Børsen den 17. august 2018.

I EU opgøres politisk risiko i promiller og i værste fald procenter, men opererer virksomheder udenfor EU, er risikoen en helt anden.

Henrik BreitenbauchUanset det retlige efterspil, så står det allerede nu klart, at hvidvaskskandalen dækker over en blind plet i dansk erhvervsliv: Politisk risikoanalyse.

Lige meget om sagen også handler om dårlig ledelse, en usund kultur eller svigt forskellige steder i organisationen, så ville politisk risikoanalyse integreret i bankernes arbejdsprocesser have givet tidlige og klare advarselssignaler.

Fem store nordiske banker inklusive Danske Bank og Nordea offentliggjorde før sommerferien, at de lancerer et fælles "kend dit kundeinitiativ", som afhængigt af designet kan bidrage hertil. Men politisk risiko er mere end kunderne, det handler om stater og magt.

Geopolitiske bagtanker

Verden udenfor Danmark og EU består ikke af en stadigt mere globaliseret verdensøkonomi, hvor politik er betydningsløst. Den består også af stater med korrupte eliter. Nogle af disse modarbejder Danmarks sikkerhed ved at undergrave sammenholdet i Nato og EU. Blandt andre ting bruger de obskure pengestrømme som geopolitisk magtmiddel.

Et eksempel på dét er Rusland. Putin-regeringen selv og de pengemænd, der har fået lov til at fortsætte deres forretninger under regimet, har behov for at få deres personlige formuer ud af landet.

Samtidig bruger regimet investeringer som en løftestang til direkte og indirekte indflydelse i både tidligere sovjetrepublikker og (især) dele af Øst- og Sydeuropa. Begge dele er kilder til beskidte penge.

Volder betydelig skade

Når man forstår denne fundamentale geopolitiske situation, er det oplagt, at der er væsentlige politiske risici ved at drive bankforretning i eksempelvis Estland eller for den sags skyld direkte med Rusland. Væsentlige politiske risici, som i sagens natur i første omgang handler om risikoen for, at lovgivning om eksempelvis hvidvask overtrædes. Men også risiko for, at virksomhedens brand lider omfattende skade.

Det er meget alvorligt, hvis danske bankfolk har bistået Putin-regimet med at få penge ud af Rusland eller med at fremme investeringer med geopolitiske bagtanker, som skader Danmarks sikkerhed.

Compliance er ikke nok

Alene at overholde de formelle regler, ikke bare for hvidvask, men også vedrørende eksempelvis sanktionerne mod Rusland, er ikke nødvendigvis nok. Især ikke for virksomheder, der nyder anseelse som væsentlige samfundsmæssige institutioner.

Ledelsen i sådanne virksomheder har en særligt følsom risikoprofil i en verden, hvor de internationale politiske spændinger stiger. Her er det ikke nok at være god til at tjene penge.

Politisk risiko må derfor afdækkes, af hensyn til både bundlinjen og omdømmet. Det kræver en forståelse af de geopolitiske rammer for international økonomisk aktivitet.

Det vil sige, at man ikke kan regne med, at det velordnede rum, som EU tilbyder, også findes, når blot man bevæger sig lidt længere væk på kortet.

Det kræver også en systematisk analyse af langsigtede udviklingstendenser i den internationale sikkerhedspolitik. Det gælder for eksempel, at man forstår implikationerne af forholdet mellem Rusland og resten af Europa siden 1989, hvordan det har udviklet sig siden finanskriserne i henholdsvis 1998 og 2008 og annekteringen af Krim i 2014.

Indenfor EU handler politisk risiko typisk om nye reguleringer. Den slags kan koste promiller eller procenter. Udenfor eller i margenen af EU handler politisk risiko om geopolitik. Den slags kan koste ti- eller hundredfold mere.

Analysen af politisk risiko er på den måde en særskilt faglighed. Kun ved at indarbejde politisk risikoanalyse som et systematisk element i due diligence og andre standard forretningsprocesser, kan denne slags risici medieres og forsøges kvantificeret.

Institutioner er afgørende

Internationale institutioner er af vital værdi for Danmark - både politisk og økonomisk.

Politik kan skabe rammer for økonomien i det internationale rum. Rammer, som ellers ikke ville være der. Rammer, som markedet ikke kan levere. Det er nemt at tage for givet i et velordnet samfund som det danske.

Men der, hvor politikken ikke har sikret velordnede forhold, dér stiger risikoen.

Hvidvaskskandalen viser, at i et lille land med en åben økonomi er det særligt vigtigt, at virksomhederne tager politisk risiko alvorligt.