2. maj 2020

Vi har brug for en plan

COVID-19

Vi har nu brug for ny coronafortælling, der indeholder en plan for, hvordan vi kommer videre i de næste faser af pandemien. Der er brug for nye retningslinjer, der gør det muligt for os at være sociale på mere naturlige måder.

Debatindlæg af lektor Helle Samuelsen (Institut for Antropologi) i Helsingør Dagblad den 2. maj 2020.Helle Samuelsen

Selvom ingen rigtig ved, hvad der er det rigtige at gøre (for ingen har erfaring med en så omfattende epidemi), så har vi alle brug for en plan nu! Det er nemlig helt unaturligt for os mennesker at være så asociale, som vi forventes at være i denne tid – vi må ikke give hånd, vi må ikke give et knus, og vi skal holde mindst to meters afstand. Det er en meget mærkelig tid, vi gennemlever lige nu.

Brug for en ny fortælling

Vi danskere roses af myndigheder og fagpersoner for at overholde de mange påbud og forbud, der er udstedt i forbindelse med covid-19-pandemien. Faktisk er de sundhedsfaglige eksperter og vores politikere overraskede over den store forståelse og tilslutning til de mange adfærdsregulerende retningslinjer, der er udstukket.

Men nu er der også brug for en plan og en ny fortælling om, at vi for alvor er på vej ud af krisen. Vi skæver til Sverige med en blanding af misundelse og skepsis. Vi vil også gerne have gang i cafeer og restauranter, samtidig med at vi tvivler på svenskernes coronastrategi.

Covid-19-pandemien har vist os, hvor godt det er at have et stærkt velfærdssamfund og en stat, der kan understøtte vitale dele af samfundet i krisetider. Det er meget få samfund i verden, der har et så stærkt udgangspunkt som det danske. Det tror jeg også, mange danskere sætter stor pris på. Viljen til at yde for fællesskabets bedste – det der i denne tid kaldes samfundssind – er muligt i et velfærdssamfund som det danske med stærk folkelig organisering.

Grundlæggende ønsker vi ikke, at krisen skal blive hverdag. Alle mennesker har brug for at skabe mening i deres hverdagsliv. Vi har forstået, at vi lige nu gennemlever en helt speciel global krise. Nu viser Sundhedsstyrelsens tal, at det faktisk er lykkedes os at holde den flade (grønne) kurve, så nu begynder utålmodigheden at vise sig.

En grøn kurve

Vi har brug for en langtidsplan, hvor vi kan få gang i dansk økonomi igen, og vi har brug for en plan, der fortæller os, hvornår vi kan forvente at få et normalt socialt liv igen.

Hvis ikke der sker noget meget snart, vil lomme-teorierne begynde at dukke op, hvor vi hver især ræsonnerer os frem til nye acceptable sociale regler, der måske ikke harmonerer med videnskabelig evidens og myndighedernes vurderinger.

Vi er vant til en stor grad af frihed, og langt de fleste danskere sætter stor pris på at komme på arbejde hver dag, ikke kun på grund af lønnen, men også fordi vi værdsætter arbejdsfællesskabet og det sociale liv på arbejdspladsen. Det vil vi gerne tilbage til, og vi vil være sammen med familie og venner igen.

Vi har derfor brug for en plan, der ikke nødvendigvis betyder, at alt bliver som før – for det gør det ikke foreløbigt. Men en plan, der viser vejen ud af den akutte krise. En plan med en grøn kurve.