Social datavidenskab (social data science) er en ny disciplin i grænsefeltet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab, hvor man kombinerer analyse af komplekse data eller 'big data' med samfundsvidenskabelig teori og analyse.

Det kan både være digitale data indsamlet fra eksempelvis sociale medier, registerdata, kundedata eller andre typer af digitale spor, som det moderne menneskes brug af internet, smartphones og andre digitale tjenester efterlader; og evt. kombineret med kvalitative data indsamlet via antropologisk feltarbejde etc.

Social datavidenskab giver ikke kun mulighed for at analysere store mængder af data, men også at koble det med menneskers adfærd, netværk og udveksling af holdninger etc.

Det er viden, som i stigende grad efterspørges i virksomheder og organisationer, hvor man ønsker at få bedre forståelse af fx kunde- eller brugeradfærd eller at udvikle psykologiske diagnose- eller screeningsværktøjer, sociologiske analyser af vælgeradfærd og trends etc.

Disse sider samler indhold om social datavidenskab.

Meget af vores forskning og undervisning foregår på vores tværgående center SODAS (Copenhagen Center for Social Data Science).

Du kan læse mere om vores uddannelser her:

Arrangementer

Se alle arrangementer

Nyheder

Se alle nyheder