Find vores forskere inden for sundhed og trivsel

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

 

Paul Conway Lektor Paul Conway
Telefon: 35 32 49 35
Mail: paul.conway@psy.ku.dk
- Arbejdsmiljø og sociale relationer
- Organisationspsykologi og ledelse
- Mobning, stress, sygdom og mental sundhed på arbejdspladsen
Lektor Ann-Louise Holten
Telefon: 35 32 48 95
Mail: ann-louise.holten@psy.ku.dk
- Arbejdsmiljø og sociale relationer på arbejdspladsen
- Ledelse og ledelsesudvikling
- Intervention og organisationsprocesser

Pia Ingold Lektor Pia Ingold
Telefon: 35 32 49 68
Mail: pia.ingold@psy.ku.dk
- Personaleudvælgelse- og bedømmelse
- ledelse
- social effectiveness
- indtryksstyring
- open science
- digitalisering i human resource management
Yun Ladegaard

Yun Ladegaard
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 24
Mail: yun.ladegaard@psy.ku.dk  
- Psykiske arbejdsskader
- Arbejdsrelaterede psykiske lidelser, herunder stress
- Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
- Tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding
- Lederes håndtering af langtidssygemeldinger
- Psykiske arbejdsskader og erstatninger i arbejdsskade-systemet

Jakob Roland Munch Jakob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 19
Mail: jakob.roland.munch@econ.ku.dk  
- Sammenhæng mellem konjunkturer, produktivitet og sygelighed

 

 

Sonja Breinholst Sonja Breinholst
Lektor, centerleder
Center for Angst
Institut for Psykologi
- Angst hos børn og unge
- Angstbehandling
Meltem Daysal N. Meltem Daysal
Lektor
Økonomisk Institut
Mail: meltem.daysal@econ.ku.dk 
Telefon: 35 32 83 47
- Børns udvikling
- Medicinske indgreb
- Sundhedsøkonomi
Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor
Økonomisk Institut
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk 
Telefon: 35 32 30 62
- Velfærd for børn
Mette Gørtz

Mette Gørtz
Professor
Økonomisk Institut
Mail: mette.goertz@econ.ku.dk 
Telefon: 35 32 30 14
- Sundheds- og familieøkonomi

Johanne Smith-Nielsen Johanne Smith-Nielsen
Lektor
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 44
Mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk
Spædbørns mentale sundhed
- Tidlig tilknytning og indsats
- Tidlig mor-barn interaktion
- Fødselsdepression

Katrine Egede Zeuthen Katrine Egede Zeuthen
Lektor
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 23
Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk  
- Børns seksuelle udvikling
- Seksuelle overgreb mod børn
- Sagens gang fra mistanke til behandling
Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver
Professor
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mettevaever@psy.ku.dk  
- Mental sundhed og risikoudvikling hos 0-5 årige
- Tilknytningsforstyrrelser
- Toksisk stress hos spæd- og småbørn
- Fødselsdepression og anden psykisk sygdom hos forældre

 

 

Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk
- Anbringelser af børn
- Børnevelfærd
Mette Gørtz Mette Gørtz
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 14
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk  
- Familieøkonomi
- Sundhedsøkonomi
Johanne Smith-Nielsen

Johanne Smith-Nielsen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 44
Mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk  
- Spædbørns mentale sundhed
- Tidlig tilknytning og indsats
- Tidlig mor-barn interaktion
- Fødselsdepression

Mette Skovgaard Væver Mette Skovgaard Væver
Professor, Institut for Psykologi
Leder af Center for Tidlig indsats og Familieforskning
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mette.vaever@psy.ku.dk  
- BabyLab
- Tilknytning og spæd- og småbørns psykiske sundhed
- Tidlig intervention og forebyggelse
Miriam Wüst

Miriam Wüst
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 13 65
Mail: miriam.w@econ.ku.dk
- Tidlige indsatser for nye familier og deres effekter
- Sundhedsøkonomi

Sophie Reijman

Sophie Reijman
Tenure Track Adjunkt, Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 37 93
Mail: sophie.reijman@psy.ku.dk
- Tilknytning
- Opdragelse
- Forælder-barn interaktion
- Misbrug og omsorgssvigt af børn
- Familiestøtte
- Tidlig indsats

Ida Egemose Pedersen

Ida Egmose Pedersen
Postdoc, Institut for Psykologi
Mail: ida.pedersen@psy.ku.dk
- Forælder-barn samspil,
- Social og følelsesmæssige udvikling
- Tilknytning
- Social tilbagetrækning
- Fødselsdepression
- Skærmbrug hos børn og forældre

Katrine Isabella Wendelboe

Katrine Isabella Wendelboe
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 46 58
Mail: katrine.isabella.wendelboe@psy.ku.dk
- Tidlig indsats
- Tilknytning
- Mentalisering, mentaliseringsevne hos omsorgspersoner,

- Fødselsdepression
- Tryghedscirklen

Katrine Rohder

Katrine Røhder
Adjunkt, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 00
Mail: katrine.rohder@psy.ku.dk
- Forældre-barn samspil
- Cerebral parese, perinatal psykisk helse,
- Omsorgsrepræsentationer
- Social og følelsesmæssig udvikling
- Tidlig intervention

Marianne Thode Krogh

Marianne Thode Krogh
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 59 02
Mail: marianne.krogh@psy.ku.dk
- Udviklingstest
- Spædbørn, forældreskab, forældre-barn relationer
- Skærmbrug hos små børn og forældre

Tine Steenhoff

Tine Steenhoff
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 43 95
Mail: tine.steenhoff@psy.ku.dk
- Fædre, far-barn relation, fædres betydning for børns socioemotionelle udvikling
- Tilknytning, forældreskab og tidlig forebyggende indsats

 

 

Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Seksuel og reproduktiv sundhed i befolkningsspørgsmål
- Sunhedssystemer i transitionslande
Inge Kryger Pedersen Inge Kryger Pedersen
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 29
Mail: ikp@soc.ku.dk  
- Livstilssygdomme
- Anitbiotikaresistens
- Præstationsfremmende medicinske teknologier
- Alternative behandlingsformer
- Behandlingssystemers udvikling
Helle Samuelsen Helle Samuelsen
Lektor, Institut for Antropologi
Mobil: 28 15 52 33
Mail: h.samuelsen@anthro.ku.dk  
- Etniske konflikter (Vestafrika)
- Ulighed i sunhed i konflikt områder

 

 

Randi Starrfelt Randi Starrfelt
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 86
Mobil: 26 79 73 90
Mail: randi.starrfelt@psy.ku.dk  
- Hjerneskade (klinisk neuropsykologi)
- Læsevanskeligheder (efter hjerneskade)
- Ansigtsgenkendelse
Hana Malá Rytter Hana Malá Rytter
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 75
Mail: hana.mala@psy.ku.dk  
- Hjernerystelse
- Hjerneskade
- Neurorehabilitering

 

 

Bente Halkier Bente Halkier
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 33 50 44
Mail: beh@soc.ku.dk  
- Bæredygtighed i fødevareforbrug

 

 

Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Handicap blandt børn
- Familiers håndtering af kronisk sygdom
Hanne Overgaard Mogensen Hanne Overgaard Mogensen
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 54
Mail: hanne.mogensen@anthro.ku.dk  
- Uganda, Zambia, Burkina Faso, Tanzania
- Børnesundhed
- Reproduktiv sundhed
- AIDS og livsforlængende aids-medicin
- HIV-positive afrikanere i Danmark
Susan Whyte Susan Reynolds Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk  
- Kroniske sygdomme
- Sundheds- og behandlings-problemer i Uganda

 

 

Anders Munk-Nielsen Anders Munk-Nielsen
Tenure track adjunkt, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 26
Mail: anders-munk-nielsen@econ.ku.dk  
- Medicinpriser, udbud og efterspørgsel efter medicin

 

 

Jakob Demant Jakob Demant
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 84
Mobil: 81 74 20 74
Mail: jd@soc.ku.dk  
Twitter: @JAKOBDEMANT
- Unges misbrug
- Stofhandel
- Alkohol
- Ungdomskriminalitet og afvigelse
Margaretha Järvinen Margaretha Järvinen
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 74
Mail: mj@soc.ku.dk
- Unge og misbrug
Stig Bernt Poulsen Stig Bernt Poulsen
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 09
Mail: stig.poulsen@psy.ku.dk  
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser
Susanne Lunn Susanne Lunn
Lektor emerita, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 08
Mail: susanne.lunn@psy.ku.dk  
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser

 

 

Sonja Breinholst Sonja Breinholst
Lektor, Institut for Psykologi
Leder af Center for Angst
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 92
Mail: sonja.breinholst@psy.ku.dk
LinkedIn: Sonja Breinholst
Twitter: @sonjabreinholst
- Angst hos børn, unge og voksne
- Forebyggelse og behandling af angst
- Kognitiv adfærdsterapi
- Risikofaktorer for udvikling af angst
- Forældres rolle ift. børns angst
Dea Siggaard Stenbæk Dea Siggaard Stenbæk
Lektor, Institut for Psykologi
Mail: dea@psy.ku.dk
- Psykedelisk forskning
- Neuropsykiatri
- Hjerneforskning
Signe Allerup Vangkilde Signe Allerup Vangkilde
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 85
Mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk  
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Børn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, angst etc.
- Børn og unge med psykiatriske lidelser
- Effekter af psykofarmaka
Monika Walczak Monika Walczak
Adjunkt, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 43
Mail: monika.walczak@psy.ku.dk
- Klinisk psykologi
- Angst og depression hos unge
- Kognitiv adfærdsterapi
- Metakognitiv terapi
- Forældrebaseret intervention

 

 

Katrine Zeuthen Katrine Zeuthen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 23
Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk
- Børns seksuelle udvikling
- Seksuelle overgreb mod børn
- Sagens gang fra mistanke til behandling

 

 

Toben Bechmann Jensen Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mobil: 93 56 54 84
Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Hiv/Aids og sikker sex adfærd
Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Reproduktiv sundhed
- Prænatal diagnostik
Ayo Wahlberg Ayo Wahlberg
Professor MSO, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk  
- Reproduktive teknologier i Kina og Danmark
- Genetisk rådgivning
- Sædbanker

 

 

Andreas Bjerre-Nielsen Andreas Bjerre-Nielsen
Adjunkt, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 17
Mail: abn@sodas.ku.dk
- Sociale dynamikker
- Skolevalg
- Venskabsdannelse
Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk
- Ulighed og social mobilitet
- Skolevalgs betydning for muligheder
Mads Meier Jæger Mads Meier Jæger
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 84
Mail: mmj@soc.ku.dk  
- Social arv
- Børn fra dårligt stillede familiers muligheder
- Uddannelse
Kristian Karlson Kristian Karlson
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 88
Mail: kbk@soc.ku.dk  
- Social arv i uddannelse
- Social mobilitet
Guido Makransky Guido Makransky
Professor, Institut for Psykologi
Mobil: 31 33 85 11
Mail: gm@psy.ku.dk  
- Læring med teknologi
- Virtual reality og læring
- Læring og interesse inden for naturvidenskab
Helene Willadsen Helene Willadsen
Ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 50 23
Mail: hw@econ.ku.dk  
- Social adfærd hos børn (bl.a. ærlighed og selvkontrol)
- Børns venskaber og præferencer
- KIDS-lab

 

 

Jakob Demant Jakob Demant
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 84
Mobil: 81 74 20 74
Mail: jd@soc.ku.dk  
Twitter: @JAKOBDEMANT
- Alkohol
Torben Bechmann Jensen Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mobil: 93 56 54 84
Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Tobaksrygning (forebyggelseskampagner/ oplysning/ rygeadfærd/ rygestop - og alternativer)
- Årsager til, peer-pressure og tobaksrygning historisk set

 

 

Dorte Sindbjerg Martinsen Dorte Sindbjerg Martinsen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 26
Mobil: 50 90 72 16
Mail: dm@ifs.ku.dk  
- EU's direktiv om patientrettigheder

 

 

Ayo Wahlberg Ayo Wahlberg
Professor MSO, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk 
- Fertilitetsteknologi
- Sædbanker

 

 

Carl-Johan Dalgaard Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk  
- Global ulighed i sundhed
- Langsigtet økonomisk effekt af en aldrende befolkning
Mette Gørtz Mette Gørtz
Lektor, Økonomisk Institut
Mobil: 23 81 23 63
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk  
- Ældres sundhed og betydningen af indkomst og formue
- Samfundets investeringer i sundhed for børn
Casper Worm Hansen Casper Worm Hansen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 69 78
Mail: casper.worm.hansen@econ.ku.dk  
- Samfundets økonomiske udvikling i relation til befolkningens sundhed og dødelighed
Ida Lykke Kristiansen Ida Lykke Kristiansen
Postdoc
Økonomisk Institut
Mail: ilk@econ.ku.dk 
Telefon: 35 33 75 96
- Børns udvikling
- Sundheds- og familieøkonomi
Frederik Plesner Lyngse Frederik Plesner Lyngse
Postdoc
Økonomisk Institut
Mail: fpl@econ.ku.dk 
Telefon: 35 33 74 12
- Sundhedsøkonomi
- Patienters overholdelse af lærelige råd
Jakob Roland Munch Jakob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 19
Mail: jakob.roland.munch@econ.ku.dk  
- Sundhed blandt ansatte i danske virksomheder, løn og beskæftigelse
- Globaliseringens effekt på ansattes sundhed
Torben Heien Nielsen Torben Heien Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 25
Mail: thn@econ.ku.dk  
- Sundhed og arbejdsudbud
- Sundhedsadfærd i familier
- Ulighed i sundhed og overlevelse (geografisk)

 

 

Torben Bechmann Jensen Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk  
- Marginalisering og ensomhed
- Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked
- Tobaksrygning (misbrug)
- Sociale forhold
Vibeke Koushede

Vibeke Koushede
Institutleder, Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 05 11
Mail: vjk@psy.ku.dk
- Mental sundhedsfremme og trivsel/psykisk sundhed
- Betydningen af sociale relationer for mental sundhed og trivsel
- Betydningen af deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber

Line Nielsen

Line Nielsen
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 21 03
Mail: ln@psy.ku.dk
Mental folkesundhed
- Mental sundhedsfremme
- Trivsel
- Børn og unge
- Interventionsforskning
- Partnerskaber
- Social ulighed

- ABC for mental sundhed

Charlotte Meilstrup Charlotte Bjerre Meilstrup
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 20 67
Mail: cbm@psy.ku.dk
- ABC for mental sundhed
- Mental sundhedsfremme
- Trivsel
- Partnerskaber
- Interventionsforskning
- Børn/unge
- Brobygning mellem forskning og praksis

 

 

 

Peter Thisted Dinesen Peter Thisted Dinesen
Professor MSO, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 75
Mail: ptd@ifs.ku.dk  
- Terrorisme og andre traumatiserende begivenheders effekt på psykisk helbred
Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk  
- Partnervold og psykisk sundhed
Torben Bechmann Jensen Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mobil: 93 56 54 84
Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk  
- Venskaber, ensomhed, betydningen af sociale relationer, værdighed og socialt ansvar
Susanne Lunn Susanne Lunn
Lektor emerita, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 08
Mail: susanne.lunn@psy.ku.dk  
- Spiseforstyrrelser
Stig Bernt Poulsen Stig Bernt Poulsen
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 09
Mail: stig.poulsen@psy.ku.dk  
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser
Karen-Inge Karstoft

Karen-Inge Karstoft
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 50 50
Mail: kik@psy.ku.dk
- Traumer og psykisk helbred

 

Carl-Johan Dalgaard Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk  
- Økonomisk effekt af en aldrende befolkning
Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk  
- Ældres sundhed
- Samfundets investeringer i sundhed for ældre
Torben Heien Nielsen Torben Heien Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 25
Mail: thn@econ.ku.dk  
Twitter: @TorbenHeien
- Sundhed og enkestand
- Økonomiske konsekvenser af kritisk sygdom og død (forsikring)
Anette Tybjerg-Jeppesen Anette Tybjerg- Jeppesen
Ph.d.-studerende
Telefon: 53 73 30 74
Mail: anette.jeppesen@psy.ku.dk
- Opfattelser af alder og aldring
- Alderisme i det danske samfund og på arbejdspladsen
- Intergenerationelle relationers betydning for alderisme

 

 

Kasper Møller Hansen Kasper Møller Hansen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 92
Mobil: 51 24 50 05
Mail: mkh@ifs.ku.dk  
- Unges valgdeltagelse
Claus Thustrup Kreiner Claus Thustrup Kreiner
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 20
Mail: ctk@econ.ku.dk  
- Unges gæld og finansielle vanskeligheder
- Sammenhæng mellem fødselsvægt og skolekarakterer
Karina Kosiara-Pedersen Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 16
Mobil: 51 70 58 43
Mail: kp@ifs.ku.dk  
- Unges medlemskab af politiske ungdomsorganisationer
- Unges villighed til at stille op til politiske poster