Eksperter i sundhed og trivsel

Oversigt over samfundsvidenskabelige forskere, som kan udtale sig om emner inden for sundhed og trivsel.

Se vores øvrige emnebaserede ekspertlister her

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner
Andreas Bjerre-Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut

abn@sodas.ku.dk 
Tlf.: 35 32 44 17
 • Sociale dynamikker
 • Skolevalg
 • Venskabsdannelse
Sonja Breinholst
Lektor Center for Angst
Institut for Psykologi
sonja.breinholst@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 48 92
Mobil: 27 11 90 51
 • Børn og unges mentale og sociale sundhed
 • Angst hos børn, unge og voksne
 • Risikofaktorer for udvikling af angst
 • Forebyggelse og behandling af angst
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Forældres rolle ift. børns angst
Paul Conway
Lektor, Institut for Psykologi
paul.conway@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 35
 • Arbejdsmiljø og sociale relationer
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Mobning, stress, sygdom og mental sundhed på arbejdspladsen
Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 44 07
 • Global ulighed i sundhed
 • Langsigtet økonomisk effekt af en aldrende befolkning
N. Meltem Daysal
Lektor, Økonomisk Institut
meltem.daysal@econ.ku.dk
Tlf.: 35 32 83 47
 • Børns udvikling
 • Medicinske indgreb
 • Sundhedsøkonomi

Jakob Demant
Lektor, Sociologisk Institut

jd@soc.ku.dk 
Tlf.: 35 32 15 84
Mobil: 81 74 20 74
 • Unges misbrug
 • Stofhandel
 • Alkohol
 • Ungdomskriminalitet og afvigelse

Peter Thisted-Dinesen
Professor, Institut for Statskundskab

ptd@ifs.ku.dk 
Tlf.: 35 32 33 75
Mobil: 30 24 00 60
 • Terrorisme og andre traumatiserende begivenheders effekt på psykisk helbred

Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut

mette.ejrnes@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 30 62
 • Fertilitet
 • Velfærd for børn
 • Anbringelser af børn
 • Ældres sundhed
 • Samfundets investeringer i sundhed for ældre
 • Skolevalgs betydning for muligheder
 • Ulighed og social mobilitet

Astrid Sophie Fugleholm
Ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut

astridsf@econ.ku.dk
Tlf: 35 32 16 79
 • Sundhedsøkonomi
 • Mentalt helbred
 • Sundhedsadfærd inden for netværker
 • Ulighed i sundhed

Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi

tine.gammeltoft@anthro.ku.dk 
Tlf.: 35 32 34 74
 • Seksuel og reproduktiv sundhed
 • Sundhedssystemer i transitionslande
 • Mental sundhed
 • Global sundhed
 • Partnervold og psykisk sundhed
 • Kroniske sygdomme og familiers håndtering
 • Handicap blandt børn
 • Prænatal diagnostik
 • Diabetes
 • Medicinsk teknologi
Mette Gørtz
Professor, Økonomisk Institut
mette.gortz@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 30 14
 • Sundheds- og familieøkonomi
 • Ældres sundhed og betydningen af indkomst og formue
 • Samfundets investeringer i sundhed for børn
Bente Halkier
Professor, Sociologisk Institut
beh@soc.ku.dk 
Tlf.: 35 33 50 44
 • Kost, forebyggelse og overvågning af sundhed
Casper Worm Hansen
Professor, Økonomisk Institut
casper.worm.hansen@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 33 69 78
 • Samfundets økonomiske udvikling i relation til befolkningens sundhed og dødelighed
Ann-Louise Holten
Lektor, Institut for Psykologi
ann-louise.holten@psy.ku.dk 
tlf.: 35 32 48 95
 • Arbejds- og organisationspsykologi
 • Ledelse og ledelsesudvikling
 • Organisationsforandringer og interventioner
 • Entreprenørskab og iværksætteri
Pia Ingold
Professor, Institut for Psykologi
pia.ingold@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 68
 • Arbejdsmiljø og psykisk sundhed på jobbet
 • Personaleudvælgelse- og bedømmelse
 • Ledelse
 • Social effectiveness
 • Digitalisering i human resource management
Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
torben.bechmann@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 48 46
 • HIV/AIDS og sikker sex-adfærd
 • Tobaksrygning (forebyggelseskampagner, oplysning, rygeadfærd, rygestop- og alternativer)
 • Årsager til peer-pressure og tobaksrygning historisk set
 • Marginalisering og ensomhed
 • Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked
 • Sociale forhold
 • Venskaber, ensomhed, betydningen af sociale relationer, værdighed og socialt ansvar
Mads Meier Jæger
Professor, Sociologisk Institut

mmj@soc.ku.dk 
Tlf.: 35 32 32 84
 • Social arv
 • Børn fra dårligt stillede familiers muligheder
 • Uddannelse
Margaretha Järvinen
Professor, Sociologisk Institut
mj@soc.ku.dk
Tlf.: 35 32 32 74
 • Unge og misbrug
Kristian Bernt Karlson
Lektor, Sociologisk Institut
kbk@soc.ku.dk 
Tlf.: 35 32 15 88
 • Social arv i uddannelse
 • Social mobilitet
Karen-Inge Karstoft
Lektor, Institut for Psykologi
kik@psy.ku.dk
Tlf.: 35 33 50 50
Mobil: 61 67 16 19
 • Konfliktens mennesker (veteraner mm.)
 • Psykologiske reaktioner på krig
 • Militærpsykologi
 • Traumer og psykisk helbred
 • PTSD
Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, Institut for Statskundskab
kp@ifs.ku.dk 
Tlf.: 35 32 34 16
Mobil: 51 70 58 43
 • Unges medlemskab af politiske ungdomsorganisationer
 • Unges villighed til at stille op til politiske poster
Vibeke Koushede
Dekan, professor i psykologi
vjk@samf.ku.dk  
Tlf. 35 32 05 11
 • Mental sundhedsfremme og trivsel
 • Psykisk sundhed
 • Betydningen af sociale relationer for mental sundhed og trivsel
 • Betydningen af deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber
Claus Thustrup Kreiner
Professor, Økonomisk Institut
ctk@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 30 20
 • Unges gæld og finansielle vanskeligheder
 • Sammenhæng mellem fødselsvægt og skolekarakterer
Ida Lykke Kristiansen
Postdoc, Økonomisk Institut
ilk@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 33 75 96
 • Børns udvikling
 • Sundheds- og familieøkonomi
Susanne Lunn
Lektor emerita, Institut for Psykologi
susanne.lunn@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 08
 • Spiseforstyrrelser
 • Bulimi
Frederik Plesner Lyngse
Adjunkt, Økonomisk Institut
flp@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 33 74 12
 • Sundhedsøkonomi
 • Patienters overholdelse af lægelige råd
Guido Makransky
Professor, Institut for Psykologi
gm@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 62 76
 • Læring med teknologi
 • Virtual reality (VR) og læring
 • Læring og interesse inden for naturvidenskab
Dorte Sindbjerg Martinsen
Professor, Institut for Statskundskab
dm@ifs.ku.dk 
Tlf.: 35 32 34 26
Mobil: 50 90 72 16
 • EU's direktiv om patientrettigheder
Charlotte Bjerre Meilstrup
Postdoc, Institut for Psykologi
cmb@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 20 67
 • ABC for mental sundhed
 • Mental sundhedsfremme
 • Trivsel
 • Partnerskaber
 • Interventionsforskning
 • Børn og unge
 • Brobygning mellem forskning og praksis
Hanne Overgaard Mogensen
Lektor, Institut for Antropologi
hanne.mogensen@anthro.ku.dk 
Tlf.: 35 32 34 54
 • Kroniske sygdomme
 • Børnesundhed
 • Reproduktiv sundhed
 • AIDS og livsforlængende AIDS-medicin
 • HIV-positive afrikanere i Danmark
Jakob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Jakob.Roland.Munch@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 30 19
 • Sammenhæng mellem konjunkturer, produktivitet og sygelighed
 • Sundhed blandt ansatte i danske virksomheder, løn og beskæftigelse
 • Globaliseringens effekt på ansattes sundhed
Anders Munk-Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut
amn@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 44 26
 • Medicinpriser
 • Udbud og efterspørgsel efter medicin
Line Nielsen
Postdoc, Institut for Psykologi
ln@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 21 03
 • ABC for mental sundhed
 • Mental folkesundhed
 • Mental sundhedsfremme
 • Trivsel
 • Børn og unge
 • Interventionsforskning
 • Partnerskaber
 • Social ulighed
 • Brobygning mellem forskning og praksis
Torben Heien Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut

thn@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 30 25
 • Sundhed og arbejdsudbud
 • Sundhed og enkestand
 • Sundhedsadfærd i familier
 • Ulighed i sundhed og overlevelse (geografisk)
 • Økonomiske konsekvenser af kritisk sygdom og døde (forsikring)
Ida Egmose Pedersen
Tenure track adjunkt, Institut for Psykologi
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning
ida.pedersen@psy.ku.dk 
Mobil: 30 32 87 40
 • Forælder-barn samspil
 • Forældrekompetencer
 • Social og følelsesmæssig udvikling
 • Tilknytning
 • Social tilbagetrækning
 • Fødselsdepression
 • Skærmbrug hos børn og forældre
Inge Kryger Pedersen
Lektor, Sociologisk Institut
ikp@soc.ku.dk
Tlf.:  35 32 32 29
 
 • Livsstilssygdomme
 • Antibiotikaresistens
 • Præstationsfremmende medicinske teknologier
 • Alternative behandlingsformer
 • Behandlingssystemers udvikling
Stig Bernt Poulsen
Profesor, Institut for Psykologi
stig.poulsen@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 09
Mobil: 28 59 35 43
 • Spiseforstyrrelser
 • Bulimi
Ro Julia Robotham
Tenure track adjunkt, Institut for Psykologi
jer@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 33 18 67
 • Medfødt og erhvervet hjerneskade
 • Kognitive funktioner og deficits
 • Visuel perception
 • Neuropsykologiske undersøgelser
Hana Malá Rytter
Lektor, Institut for Psykologi
hana.mala@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 48 75
 • Hjernerystelse
 • Hjerneskade
 • Neurorehabilitering
Katrine Røhder
Lektor, Institut for Psykologi
katrine.rohder@psy.ku.dk 
 • Forældre-barn samspil
 • Cerebral parese, perinatal psykisk helse
 • Omsorgsrepræsentationer
 • Social og følelsesmæssig udvikling
 • Tidlig intervention
Helle Samuelsen
Lektor, Institut for Antropologi
h.samuelsen@anthro.ku.dk 
Mobil: 28 15 52 33
 • Konflikt og vold
 • Ulighed i sundhed i konfliktområder
Johanne Smidt-Nielsen
Lektor, Institut for Psykologi
johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 44
Mobil: 23 98 43 03
 • Fødselsdepression
 • Spæd- og småbørnspsykologi
 • Spædbørns mentale sundhed
 • Omsorgsgiver/barn tilknytning og samspil
 • Forældres mentale helbred
 • Kvalitet og relationsarbejde i dagtilbud
 • Tidlig tilknytning og indsats
Randi Starrfelt
Professor, Institut for Psykologi
randi.starrfelt@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 48 86
 • Hjerneskade (klinisk neuropsykologi)
 • Læsevanskeligheder (efter hjerneskade)
 • Ansigtsgenkendelse
Tine Steenshoff
Postdoc, Institut for Psykologi
tine.steenshoff@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 33 43 95
 • Fædre
 • Far-barn relation
 • Fædres betydning for børns socioemotionelle udvikling
 • Tilknytning, forældreskab og tidlig forebyggende indsats
Dea Siggaard Stenbæk
Lektor, Institut for Psykologi
dea@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 33 57 08
 • Psykedelisk forskning
 • Neuropsykiatri
 • Hjerneforskning
Kathrine Sørensen
Postdoc, Institut for Psykologi
kso@psy.ku.dk 

 • Arbejdsrelateret stress
 • Ledelse og medarbejderes mentale helbred
Anette Tybjerg-Jeppesen
Ph.d.-studerende, Institut for Psykologi
anette.jeppesen@psy.ku.dk 
Tlf.: 53 73 30 74
 • Opfattelse af alder og aldring
 • Alderisme i det danske samfund og på arbejdspladsen
 • Intergenerationelle relationers betydning for alderisme
Signe Allerup Vangkilde
Professor, Institut for Psykologi
signe.vangkilde@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 48 85
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Børn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, angst etc
 • Børn og unge med psykiatriske lidelser
 • Effekter af psykofarmaka
Mette Skovgaard Væver
Professor, Institut for Psykologi
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning
mette.vaever@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 06
Mobil: 28 74 19 66
 • Klinisk børnepsykologi
 • Tilknytning og spæd- og småbørns psykiske sundhed
 • Tidlig intervention og forebyggelse
 • Mental sundhed og risikoudvikling hos 0-5 årige
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Toksisk stress hos spæd- og småbørn
 • Fødselsdepression og anden psykisk sygdom hos forældre
 • BabyLab
Ayo Wahlberg
Professor, Institut for Antropologi
ayo.wahlberg@anthro.ku.dk 
Tlf.: 35 32 24 51
 • Fertilitetsteknologi
 • Reproduktive teknologier i Kina og Danmark
 • Genetisk rådgivning
 • Sædbanker
Monika Walczak
Adjunkt, Institut for Psykologi
monika.walczak@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 43
 • Klinisk psykologi
 • Angst og depression hos unge
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Metakognitiv terapi
 • Forældrebaseret intervention
Katrine Isabella Wendelboe
Postdoc, Institut for Psykologi
katrine.isabella.wendelboe@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 33 46 58
 • Tidlig indsats
 • Tilknytning
 • Mentaliseringsevne hos omsorgspersoner
 • Fødselsdepression
 • Tryghedscirklen
Susan Whyte
Professor, Institut for Antropologi
susan.whyte@anthro.ku.dk 
Tlf.: 35 32 34 77
 • Konflikt og vold/sundhed
 • Kroniske sygdomme
 • Sundheds- og behandlingsproblemer i Uganda
Helene Willadsen
Postdoc, Økonomisk Institut
hw@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 33 50 23
 • Social adfærd hos børn (bla. ærlighed og selvkontrol)
 • Børns venskaber og præferencer
 • KIDS-lab
Miriam Wüst
Lektor, Økonomisk Institut
miriam.w@econ.ku.dk 
Tlf.: 35 32 13 65
 • Fertilitet
 • Velfærd for børn
 • Samfundets investeringer i sundhed
 • Ulighed og social mobilitet
 • Sundhedsøkonomi
 • Familieøkonomi
 • Samfundets investeringer i sundhed for børn
 • Tidlige indsatser for nye familier og deres effekter
Taufik Akbar Rizqi Yunanto
Ph.d.-studerende, Institut for Psykologi
tar@psy.ku.dk 
 • Livskvalitet
 • Mennesker der lever med HIV
 • Tværkulturel psykologi
 • HIV-forebyggelse
 • Højrisiko seksuel adfærd
Katrine Egede Zeuthen
Lektor, Institut for Psykologi
katrine.zeuthen@psy.ku.dk 
Tlf.: 35 32 49 23
 • Børns seksuelle udvikling
 • Seksuelle overgreb og traumer (forebyggelse, udredning, behandling)
 • Sagens gang fra mistanke til behandling