Trivsel på SAMF

Hvis du ikke altid trives som studerende eller som ung, er du ikke alene om det. Mange mistrives i større eller mindre grad, og i nedenstående video kan du få inspiration til, hvad der kan øge din mentale sundhed.

Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt

Som nævnt i videoen er der særligt tre forhold, der kan styrke din mentale sundhed: at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt.
Der er mange måder at gøre det på. Du kan blandt andet engagere dig i et af KU’s mange studenterfællesskaber. Det kan være, at du har lyst til at dyrke sport på et af KU studenteridræts over 300 årlige hold, være skribent på UNIavisen eller spille musik med andre studerende. Måske du endda har en medstuderende, du kan gøre det sammen med.

Læs mere på: KUnet > Studieinformation > Campus og studieliv > Dit studiemiljø.

Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på Universitetet

Fra efteråret 2022 intensiveres en trivselsindsats, der udspringer af ”ABC for mental sundhed”.

Vi starter med at præsentere de studerende for en ’dagsrejsefilm’, som er udviklet i tæt samarbejde med studerende. Filmen giver et indblik i velkendte udfordringer i dagligdagen – og kommer med bud på, hvad man kan gøre for at øge sin egen og andres trivsel i hverdagen.

Der udvikles sideløbende et sæt specielle spillekort, som de studerende kan bruge til at sætte gang i samtaler, der handler om deres trivsel og studieliv.

Endelig bliver der udviklet et online kursus om trivsel, der ligger klar på Absalon i begyndelsen af 2023. Desuden udvikles et valgfag, som forventes udbudt til alle SAMF-studerende fra foråret 2023.

Læs mere her.

Dagsrejsen for studerende – hvordan ser din dag ud? Hvad kan du gøre for dig selv, for andre og for fællesskabet? Filmen er udviklet i samarbejde med studerende, Center for Online and Blended Learning (COBL) samt forskningsgruppen bag Sammen på SAMF' og ABC for mental sundhed.

Brug for nogen at snakke med?

Studievejledningen vil altid gerne tage en snak med dig om stort og småt i relation til studiet.

Find din studievejleder på: KUnet > Studieinformation > Kontakt > Studievejledningen.