Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, KU

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Aabo, Charlotte Ekstern kommunikationskonsulent +45 24 95 97 31 E-mail
Al-Yasiri, Sura Adnan Hussein Studerende   E-mail
Andersen, Bente AC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +45 353-23541 E-mail
Andersen, Charlotte Bøgh Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning, økonomisk ledelsesinformation samt ad hoc-opgaver +45 353-24218 E-mail
Andersen, Luise Mandrup AC-fuldmægtig Fuldmægtig +45 353-36935 E-mail
Andersen, Susanne Sekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. WorkZone-Kontaktsuperbruger - Arkiv - ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Massageordningen. +45 353-20545 E-mail
Andresen, Louis Fuglsang Studenterstudievejl.   E-mail
Baagland, Troels Claus Studieadministrativ leder STADS-ansvarlig, sekretær for studienævnet +45 353-23368 E-mail
Bahner, Line Louise Specialkonsulent Impact og events +45 353-36089 E-mail
Bech, Andreas AC-fuldmægtig AC-Fuldmægtig, adm. af praktikpladser, forhåndsgodkendelser, optag af meritstuderende, efter- og videruddannelse, Åbent Universitet +45 353-34008 E-mail
Blinkenberg, Ida Marie Jerl Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +45 353-35546 E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Specialkonsulent Impact og fundraising +45 353-24120 E-mail
Bramsen, Anna Marie Studiekoordinator Studievejledning, kontaktperson til Institut for Psykologi, koordination af deltidsansatte, pædagogiske tiltag +45 353-24803 E-mail
Bro, Trine Klitgaard Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF +45 353-31425 E-mail
Brændstrup, May-Britt Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +45 353-23569 E-mail
Christiansen, Ida Emilie Studerende +45 353-36826 E-mail
Dyrholm, Cæcilie Reimers Studenterstudievejl.   E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23011 E-mail
Fensholm, Andreas Specialkonsulent Implementering af nye tiltag og processer, ledelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger +45 353-23046 E-mail
Frandsen, Emma Krøner Studenterstudievejl.   E-mail
Garp, Signe Sølgaard Fuldmægtig   E-mail
Godsk, Lena Studiekoordinator Meritsager, Åben Universitet, Optag af internationale studerende +45 353-35362 E-mail
Grave, Natascha Mandana Studerende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab   E-mail
Guldberg, Nanna Studerende   E-mail
Gustafsson, Søren Axel Fuldmægtig +45 353-31874 E-mail
Hald, Peter Rovsing Sekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi. +45 353-23552 E-mail
Hammeken, Christina Emilie Studerende   E-mail
Hansen, Anne Birgitte Sekretær Sekretær for uddannelseschef og øvrig studieledelse. Forberedelse af større møder, workshops og seminarer, interne kommunikations- og skriveopgaver, øvrig uddannelsesadministration +45 353-34124 E-mail
Hansen, Marie Bøving Studievejleder +45 353-34376 E-mail
Hansen, Sandra Schöne Leth Fuldmægtig   E-mail
Harboe, Thomas Centerleder Undervisningspædagogik og vejledningspædagogik. E-learning. Fokus på studieledelse. Deltager i div. ad-hoc projekter på tværs af fak. på KU. +45 353-23587 E-mail
Hede, Johan Corfitz Studenterstudievejl. +45 353-25124 E-mail
Henrichsen, Ulla Boss Fuldmægtig Forvaltning af eksternt finansierede projekter samt koordinering og rådgivning +45 353-24778 E-mail
Henriksen, Pearl Boberg Konsulent +45 60 70 82 00 E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Specialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. GDPR og behandling af persondata i forskning +45 353-23539 E-mail
Holm, Ida Werliin Forskningsfuldmægtig +45 353-30212 E-mail
Holm, Kamilla Busse AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekretær for aftagerpanel +45 353-24841 E-mail
Holm, Max Fuldmægtig Forvaltning af EU-projekter samt Ekstern virksomhed i øvrigt. +45 353-33573 E-mail
Jensen, Alberte Vejlebo Studenterstudievejl. +45 353-28153 E-mail
Jensen, Anna Skov Studenterstudievejl. +45 353-35191 E-mail
Jensen, Christina Juul Pædagogisk konsulent 1. årspædagogik, supervision af undervisere, udvikling af undervisning, vejlednings- og undervisnings kurser, DUN bestyrelsesmedlem og arb.miljørepræsentant. +45 353-24538 E-mail
Jensen, Ida Skjold Studerende +45 353-30242 E-mail
Jensen, Maibritt AC-fuldmægtig Erhvervssamarbejde, karrieremesser, Career HUB og udvikling af karriereaktiviteter til studerende. +45 353-34479 E-mail
Jespersen, Barbara Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23355 E-mail
Kaalhauge, Julie Studieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov +45 353-23689 E-mail
Karlog, Christoffer Smed   E-mail
Kolmos, Louise AC-fuldmægtig Fuldmægtig +45 353-23073 E-mail
Kozuch, Tom Økonomikoordinator Bank og bogholderi. Økonomikoordination. Vejledning og undervisning i KU's økonomisystemer. +45 353-23668 E-mail
Kraak, Hanne Studiekoordinator Undervisningsplanlægning og skemalægning, merit og dispensationssager +45 353-23435 E-mail
Kristensen, Marianne Chefkonsulent med personaleledelse Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Tværgående koordinering +45 353-23527 E-mail
Kryger-Rump, Anna Sofie Fuldmægtig +45 353-27008 E-mail
Kvist, Lea Rosa Fuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening +45 353-25203 E-mail
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter +45 353-26325 E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne Annet Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +45 353-34810 E-mail
Laursen, Jesper Birk Studenterstudievejl.   E-mail
Lehmann, Thomas Rosenberg Studerende   E-mail
Li, Man Yu Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning og -kontrol samt ad hoc-opgaver +45 353-22877 E-mail
Lybker, Mette Fuldmægtig +45 353-37186 E-mail
Madelung, Jannie June International koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +45 353-23537 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23829 E-mail
Malthesen, Tea Specialkonsulent Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen. +45 353-23468 E-mail
Marijnissen, Thomas Specialkonsulent   E-mail
Melander, Fannie Rie Andersen Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +45 353-37041 E-mail
Moreÿ, Laurent Olivier Studie/eksam.medarb. +45 353-30092 E-mail
Møller, Kaare Pensionist +45 353-22061 E-mail
Nielsen, Laila Holmen Studieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi +45 353-23688 E-mail
Olsen, Charlene Koustrup Kontorfunktionær Indkøb. Praktiske opgaver +45 353-32572 E-mail
Olsen, Freja Brix Studenterstudievejl.   E-mail
Pedersen, Helene Gammelmark Studerende +45 353-31316 E-mail
Pedersen, Marie Andkjær Studiekoordinator +45 353-31373 E-mail
Petersen, Steffen Bargum Jürgensen Fuldmægtig   E-mail
Rathje, Eva Raphael Studenterstudievejl. +45 353-32742 E-mail
Reynolds, Kristoffer Albeck Kontorelev   E-mail
Riinbæk, Cæcilie Pipper Fuldmægtig +45 353-33752 E-mail
Roed, Majken Lindgren Studieadministrativ medarbejder SAMF Studenterservice, koordinering af studenterhenvendelser og information +45 353-23310 E-mail
Rosendal, Sophie Jagd Fuldmægtig   E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoskærme. IT (autorisationer og indkøb) +45 353-23536 E-mail
Rønne, Louise Trappaud Fuldmægtig Studiestart, oplæg for studerende, KUnet (uddannelsessider) +45 353-34732 E-mail
Scholl, Sofie Trappaud Studenterstudievejl.   E-mail
Secilmis, Gülcan Celik Studieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning +45 353-23545 E-mail
Stenbæk, Lise Specialkonsulent Online og blended læring, supervision af adjunkter, digitalisering af uddannelse, karriere og innovation. +45 353-31406 E-mail
Stoltz, Susanne Specialkonsulent Specialkonsulent +45 353-23160 E-mail
Sørensen, Ane Katrine Worre Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +45 353-36711 E-mail
Sørensen, Anne-Marie Sikker Sektionsleder +45 353-32403 E-mail
Sørensen, Søren Hedegaard Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +45 353-24313 E-mail
Thorsen, Simone Studerende   E-mail
Tybjerg, Mathias Baagø Studenterstudievejl.   E-mail
Verver, Sarah Kirkegaard Studievejleder +45 353-31291 E-mail
Vestergaard, Line Studenterstudievejl.   E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +45 353-30886 E-mail
Vianello, Frederikke Fernanda Studenterstudievejl.   E-mail
Wamberg, Mahalakshmi Liv Studerende +45 353-32408 E-mail
Wick, Peter Josef Pædagogisk konsulent Karriere, Innovation og entreprenørskab. Udvikling af kurser og universitetspædagogik. Supervision af undervisere. +45 353-31800 E-mail
Worbech, Annemette Have Fuldmægtig Internationale opgaver. KA-optag, genindskrivning, studieskift og overflytning. Udvikling og godkendelse af studieordninger +45 353-35049 E-mail
von Müllen, Rikke Lyngby Pædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum, kurser i undervisningspædagogik, supervision af undervisere +45 353-24534 E-mail