Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, KU

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Al-Yasiri, Sura Adnan Hussein Studerende   E-mail
Andersen, Bente Fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. +4535323541 E-mail
Andersen, Charlotte Bøgh Økonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning, økonomisk ledelsesinformation +4535324218 E-mail
Andersen, Jonathan Lund Studerende   E-mail
Andersen, Luise Mandrup Fuldmægtig Fuldmægtig +4535336935 E-mail
Andersen, Susanne Sekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. WorkZone-Kontaktsuperbruger - Ar +4535320545 E-mail
Andresen, Louis Fuglsang Studenterstudievejleder   E-mail
Asmussen, Ditte Bergholdt Fakultetsdirektør +4535326001 E-mail
Baagland, Troels Claus Chefkonsulent Uddannelseskoordinator Statskundskab, Samfundsfag og Securit +4535323368 E-mail
Bahner, Line Louise Specialkonsulent Impact og events +4535336089 E-mail
Bang, Søren Journalist +4535332933 E-mail
Bardrum, Maria Louise Beathe Studenterstudievejleder +4535322133 E-mail
Bech, Andreas Fuldmægtig AC-Fuldmægtig, adm. af praktikpladser, forhåndsgodkendelser, +4535334008 E-mail
Blinkenberg, Ida Marie Jerl Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535335546 E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Specialkonsulent Impact og fundraising +4535324120 E-mail
Bramsen, Anna Marie Studiekoordinator Studievejledning, kontaktperson til Institut for Psykologi, +4535324803 E-mail
Bro, Trine Klitgaard Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF +4535331425 E-mail
Brændstrup, May-Britt Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordn +4535323569 E-mail
Christiansen, Ida Emilie Studerende +4535336826 E-mail
Christiansen, Ida Emilie Fuldmægtig +4535336826 E-mail
Dyrholm, Cæcilie Reimers Studenterstudievejleder   E-mail
Engelund, Clara Parbøl Studerende   E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +4535323011 E-mail
Fensholm, Andreas Specialkonsulent Ledelsesinformation, nøgletal og koordination af undervisnin +4535323046 E-mail
Frandsen, Emma Krøner Studenterstudievejleder   E-mail
Godsk, Lena Studiekoordinator Meritsager, Åben Universitet, Optag af internationale studer +4535335362 E-mail
Grave, Natascha Mandana Studerende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab   E-mail
Guldberg, Nanna Studerende   E-mail
Gustafsson, Søren Axel Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for antropologi og sociologi, Studiel +4535331874 E-mail
Hald, Peter Rovsing Sekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direkti +4535323552 E-mail
Hammeken, Christina Emilie Studerende   E-mail
Hansen, Anne Birgitte Sekretær Sekretær for uddannelseschef og øvrig studieledelse. Forbere +4535334124 E-mail
Hansen, Marie Bøving Studievejleder +4535334376 E-mail
Hansen, Rune Heiberg Chefkonsulent med personaleledelse +4535325171 E-mail
Hansen, Sandra Schöne Leth Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for psykologi og koordination for und   E-mail
Harboe, Thomas Chefkonsulent Uddannelsesledelsesudvikling, uddannelsesudvikling, pædagogi +4535323587 E-mail
Hede, Johan Corfitz Studenterstudievejleder +4535325124 E-mail
Henrichsen, Ulla Boss Fuldmægtig Forvaltning af eksternt finansierede projekter samt koordine +4535324778 E-mail
Henriksen, Pearl Boberg Konsulent +4560708200 E-mail
Henriksen, Sannie Kristine Kontorfunktionær +4535337616 E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Specialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og i +4535323539 E-mail
Holm, Ida Werliin Forskningsfuldmægtig +4535330212 E-mail
Holm, Kamilla Busse Fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekr +4535324841 E-mail
Jelstrup, Fie Mette Fuldmægtig Koordinator på vejledningsområdet om optagelse, studievejled   E-mail
Jensen, Alberte Vejlebo Studenterstudievejleder +4535328153 E-mail
Jensen, Anna Skov Studenterstudievejleder +4535335191 E-mail
Jensen, Christina Juul Pædagogisk konsulent 1. årspædagogik, supervision af undervisere, udvikling af un +4535324538 E-mail
Jensen, Ida Skjold Studerende   E-mail
Jensen, Maibritt Fuldmægtig Erhvervssamarbejde, karrieremesser, Career HUB og udvikling +4535334479 E-mail
Jespersen, Barbara Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +4535323355 E-mail
Johansen, Sofie Katrine Studenterstudievejleder +4535322364 E-mail
Kaalhauge, Julie Studieadministrativ medarbejder +4535323689 E-mail
Karlog, Christoffer Smed Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Kluivers, Sandra Elizabeth Studenterstudievejleder   E-mail
Kolmos, Louise Fuldmægtig Fuldmægtig +4535323073 E-mail
Kolmos, Theresa Undervisningsassistent   E-mail
Kraak, Hanne Studiekoordinator Undervisningsplanlægning og skemalægning, merit og dispensat +4535323435 E-mail
Kristensen, Marianne Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder. +4535323527 E-mail
Kruckenberg, Laura Kristine Studerende   E-mail
Kryger-Rump, Anna Sofie Fuldmægtig +4535327008 E-mail
Kvist, Lea Rosa Fuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening +4535325203 E-mail
Lange, Jens Roesdahl Fuldmægtig BA- og speciale-administration;opgaver udenfor kursusregi;be +4535331276 E-mail
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetl +4535326325 E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne Annet Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +4535334810 E-mail
Laursen, Jesper Birk Studenterstudievejleder   E-mail
Lehmann, Thomas Rosenberg Studerende   E-mail
Lybker, Mette Fuldmægtig +4535337186 E-mail
Madelung, Jannie June Fuldmægtig Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-r +4535323537 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323829 E-mail
Malthesen, Tea Specialkonsulent Uddannelseskoordinator Social Data Science, kvalitetssikring +4535323468 E-mail
Marijnissen, Thomas Specialkonsulent   E-mail
Melander, Fannie Rie Andersen Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535337041 E-mail
Molin, Christina Westergaard Specialkonsulent +4535325073 E-mail
Moreÿ, Laurent Olivier Studie- og eksamensmedarbejder +4535330092 E-mail
Nielsen, Laila Holmen Studieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. +4535323688 E-mail
Nørskov, Signe Bjerre Fuldmægtig +4593565529 E-mail
Nørskov, Signe Bjerre Fuldmægtig +4593565529 E-mail
Olsen, Charlene Koustrup Kontorfunktionær Indkøb. Praktiske opgaver +4535332572 E-mail
Pedersen, Helene Gammelmark Studerende   E-mail
Pedersen, Marie Andkjær Studiekoordinator Uddannelseskoordinator Global Development, Kvalitetssikring. +4535331373 E-mail
Petersen, Steffen Bargum Jürgensen Fuldmægtig   E-mail
Rathje, Eva Raphael Studenterstudievejleder +4535332742 E-mail
Reynolds, Kristoffer Albeck Kontorelev   E-mail
Roed, Majken Lindgren Studieadministrativ medarbejder SAMF Studenterservice, koordinering af studenterhenvendelser +4535323310 E-mail
Rosendal, Sophie Jagd Fuldmægtig   E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (sk +4535323536 E-mail
Rønne, Louise Trappaud Fuldmægtig Studiestart, oplæg for studerende, KUnet (uddannelsessider) +4535334732 E-mail
Scholl, Sofie Trappaud Studenterstudievejleder Trivelseskoordinator   E-mail
Schwartz-Hansen, Amalie Moo Studerende   E-mail
Secilmis, Gülcan Celik Studieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidato +4535323545 E-mail
Stenbæk, Lise Specialkonsulent Online og blended læring, supervision af adjunkter, digitali +4535331406 E-mail
Stoltz, Susanne Specialkonsulent Uddannelseskoordinator økonomi, studieordninger, tværgående +4535323160 E-mail
Sørensen, Ane Katrine Worre Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535336711 E-mail
Sørensen, Anne-Marie Sikker Sektionsleder +4535332403 E-mail
Sørensen, Juliane Vinkel Studerende   E-mail
Sørensen, Søren Hedegaard Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, student +4535324313 E-mail
Thorsen, Simone Studerende   E-mail
Thykén, Freja Ludvigsen Studentermedhjælper   E-mail
Trojahn, Josephine Undervisningsassistent   E-mail
Tybjerg, Mathias Baagø Studenterstudievejleder   E-mail
Verver, Sarah Kirkegaard Fuldmægtig Efter- og videreuddannelse. Koordination af aftagerpaneler +4535331291 E-mail
Vestergaard, Line Studenterstudievejleder   E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +4535330886 E-mail
Vianello, Frederikke Fernanda Studenterstudievejleder   E-mail
Wamberg, Mahalakshmi Liv Studerende +4535332408 E-mail
Wick, Peter Josef Pædagogisk konsulent Karriere, Innovation og entreprenørskab. Udvikling af kurser +4535331800 E-mail
Worbech, Annemette Have Fuldmægtig Internationale opgaver. KA-optag, genindskrivning, studieski +4535335049 E-mail
von Müllen, Rikke Lyngby Pædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum, kurser i undervisni +4535324534 E-mail