Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Københavns Universitet.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Alam, Sifat-E- Kontorfunktionær Kandidatoptag, Projektorienteret forløb, Beviser +4535321150 E-mail
Alhaddad, Sana Studerende +4535328582 E-mail
Andersen, Bente Eksamenskoordinator Økonomi: Eksamensplanlægning +4535323541 E-mail
Andersen, Mette Berg Undervisningskoordinator Psykologi: Undervisningsplanlægning/skemalægning, regeltjek og holdplacering, specialeadministration, timesedler for D-VIP +4535324805 E-mail
Andersen, Ulla Susan Eksamenskoordinator Antropologi: Eksamensplanlægning, specialeadmin. Global Development: Specialeadministration +4535323467 E-mail
Appasamy, Clara Søkilde Studerende   E-mail
Arbjerg, Ditte Marie Studievejleder Studievejledning internationale- og exchange studerende, kontaktperson: Global Udvikling, Sikkerheds- og Risikoledelse og Social Datavidenskab +4535334121 E-mail
Baad-Hansen, Eline Tutor   E-mail
Baagland, Troels Claus Chefkonsulent Uddannelseskoordinator Statskundskab, Samfundsfag og Security Risk Management, Studieordninger, Undervisningsevaluering +4535323368 E-mail
Bahner, Line Louise Specialkonsulent Kommunikationsrådgivning (barsel til marts 2024) +4535336089 E-mail
Baltzer, Caroline Studerende +4535337598 E-mail
Bang, Søren Journalist Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt +4535332933 E-mail
Barzenji, Sanng Studerende   E-mail
Baumgarten, Ursula Chefkonsulent +4535323159 E-mail
Bech, Sabine Dueholm Virksomhedspraktikant   E-mail
Behrens, Ann Sofie Projektøkonom +4535333253 E-mail
Behrndt, Alexander López Studerende   E-mail
Biune, Katrine Studerende +4535329210 E-mail
Bjerre, Rasmus Løndahl Studerende   E-mail
Blicher, Rosemarie Thalia Studerende   E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Specialkonsulent Impact og fundraising +4535324120 E-mail
Bramsen, Anna Marie Specialkonsulent Studievejledning, kontaktperson til Institut for Psykologi, koordination af deltidsansatte i sektion +4535324803 E-mail
Bro, Trine Klitgaard Studiechef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF +4535331425 E-mail
Bysted, Nikolaj Væver Studerende   E-mail
Chakhoyan, Gohar Studerende   E-mail
Chenevez, Mathilde Leth Studenterstudievejleder SAMF Studie- og karrierevejledning +4535321552 E-mail
Christensen, Bastian Bay Studerende   E-mail
Christensen, Frej Akademisk medarbejder   E-mail
Christensen, Johan V Raychaudhuri Studerende   E-mail
Christensen, Nanna Agerbek Studerende +4535334242 E-mail
Christensen, Signe Emma Cao Studerende +4535327748 E-mail
Christiansen, Ida Emilie Fuldmægtig Merit og eksamenssnyd +4535336826 E-mail
Christiansen, Lene Fuldmægtig PA for prodekan Sara Hagemann +4535334537 E-mail
Dahlstrøm Songnikhom Nielsen, Sumalee Kontorelev Kontorelev +4535323521 E-mail
Dalgas, Uffe Studenterstudievejleder   E-mail
Damberg, Monique Sarah Studenterstudievejleder +4535320821 E-mail
Diamant, Marie-Louise Weibell Fuldmægtig Koordinator for merit +4535321834 E-mail
Dige, Philipa Olivia Fuldmægtig +4535324208 E-mail
Dunk, Anika Louise Studerende   E-mail
Dyrholm, Cæcilie Reimers Studenterstudievejleder SAMF Studie- og karrierevejledning   E-mail
Dünweber, Kristina Kontorfunktionær Merit, Enkeltfag +4535335561 E-mail
Efland, Christine Hulthin Specialkonsulent +4535328076 E-mail
Elverdam-Mattsson, Nicoline Specialkonsulent +4535333084 E-mail
Eriksen, Emma Rise Studenterstudievejleder +4535325914 E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandsk faktura, Rejs Ud +4535323011 E-mail
Falsvig, Anette Regnskabsmedarbejder Regnskabsmedarbejder +4535329662 E-mail
Fensholm, Andreas Chefkonsulent Ledelsesinformation, nøgletal og koordination af undervisning og eksamen. +4535323046 E-mail
Frederiksen, Hanne Elisabeth Økonomimedarbejder +4535322384 E-mail
Gais-Johansen, Caroline Sophie S Studerende   E-mail
Giessing, Markus Grenaa Studerende +4535333933 E-mail
Gjermandsen, Sara Dyhr Specialkonsulent +4535330091 E-mail
Grave, Natascha Mandana Studerende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab   E-mail
Greve, Solvejg Studie- og eksamensmedarbejder Statskundskab, samfundsfag, SRM: Undervisningsplanlægning, skemalægning, ansættelse af D-VIP +4535321233 E-mail
Grøn, Philip Bjerg Studerende   E-mail
Hady, Mariem Studerende   E-mail
Halskov, Simon Knokgaard Specialkonsulent Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt +4535324379 E-mail
Hansen, Anne Birgitte Studieadministrativ medarbejder Barsel, Beviser, Orlov, Udmeldelser, SAMF-Uddannelses hjemmeside +4535334124 E-mail
Hansen, Marie Bøving Studievejleder +4535334376 E-mail
Hansen, Rune Heiberg Chefkonsulent med personaleledelse +4535325171 E-mail
Hansen, Sandra Schöne Leth Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for Psykologi. Projekt om ensretning af eksamensformer på SAMF   E-mail
Helsted-Amskov, Ditte Chefkonsulent +4535327993 E-mail
Hemme, Kristine Fuldmægtig Studievejleder +4535327590 E-mail
Henningsen, Johannes Rødding Studenterstudievejleder +4535330253 E-mail
Henriksen, Rune Franch Regnskabsmedarbejder Regnskabsmedarbejder +4535323337 E-mail
Henriksen, Sannie Kristine Projektøkonom Projektøkonom +4535337616 E-mail
Heydenreich, Anna Vinther Studerende   E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Chefkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323539 E-mail
Holm, Gustav Studerende   E-mail
Holm, Kamilla Busse Specialkonsulent Koordination og sagsbehandling ifm. udvekslingsstuderende +4535324841 E-mail
Holmsgaard, Nina Stenvang Studievejleder Studievejledning, kontaktperson til Økonomisk Institut (På orlov til sommer 2023) +4535323557 E-mail
Hybholt Ftaya, Line Studerende +4535329983 E-mail
Høgenhav, Bettina Elisabeth Reseke Kontorfunktionær Psykologi: Eksamensplanlægning, specialeadministration +4535329418 E-mail
Ilfeldt, Christopher Emil Bredsgård Journalist +4535332324 E-mail
Ipsen, Laurits Møller Studerende   E-mail
Jensen, Alberte Vejlebo Studenterstudievejleder SAMF Studie- og karrierevejledning +4535328153 E-mail
Jensen, Christina Juul Pædagogisk konsulent 1. årspædagogik, supervision af undervisere, udvikling af undervisning, DUN bestyrelsesmedlem og arbejdsmiljørepræsentant +4535324538 E-mail
Jensen, Franciska Vestermark Studerende   E-mail
Jensen, Marianne Kontorfunktionær Regnskabsmedarbejder +4535334094 E-mail
Jensen, Marie Myrhøj Kommunikationsmedarbejder Kommunikation, grafisk design, sociale medier +4535324618 E-mail
Jensen, Mira Sofie Rindsig Studerende +4535328517 E-mail
Jensen, Rasmus Rauch Studenterstudievejleder SAMF Studie- og karrierevejledning +4535330070 E-mail
Johansen, Amalie Hyllested Fuldmægtig Partnerskaber, fundraising, events, Advisory Board +4535321636 E-mail
Johansen, Sofie Katrine Studenterstudievejleder +4535322364 E-mail
Johansen, Ulla Specialkonsulent +4535335843 E-mail
Juelsholt, Flemming Sture Specialkonsulent +4535329791 E-mail
Jørgensen, Emma Katrine Schultz Studerende   E-mail
Jørgensen, Marie Brøchner Studenterstudievejleder +4535329597 E-mail
Kastrup, Christine Østerskov Sektionsleder +4535333511 E-mail
Kelly, Signe Staun Kontorelev Kontorelev +4535328031 E-mail
Kirkby, Jagger Andersen Fuldmægtig Koordinator for dispensation, sagsbehandling af eksamensklager, merit (kun Kognitions- og Datavidenskab) +4535332202 E-mail
Kirkegaard, Nanna Studerende +4535323978 E-mail
Kluivers, Sandra Elizabeth Studenterstudievejleder   E-mail
Knauer, Sofie Rebekka Schlüter Studerende +4535327092 E-mail
Kolmos, Louise Fuldmægtig Merit Udvekslingsstuderende +4535323073 E-mail
Kraak, Hanne Undervisningskoordinator Teamkoordinator for undervisning og eksamen. Sociologi: Undervisningsplanlægning, skemalægning +4535323435 E-mail
Kunov, Sanne Kontorfunktionær GD: Undervisnings- og eksamensplanlægning, -skemalægning. Statskundskab og samfundsfag: Eksamensplanlægning +4535320630 E-mail
Lange, Jens Roesdahl Fuldmægtig Dispensationer Projektorienteret forløb +4535331276 E-mail
Langkilde, Laura Dorthea Reynberg Studerende   E-mail
Larsen, Lucas Bjergskov Studerende   E-mail
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter +4535326325 E-mail
Lewis, Asmus Oliver Studerende   E-mail
Lindstrøm, Sofie Studerende   E-mail
Lund, Thomas Reinhardt Studerende   E-mail
Madelung, Jannie June Specialkonsulent Koordinator for kandidatoptag, Eksamenssnyd, oversættelse & sprogrevision +4535323537 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323829 E-mail
Madsen, Esther Anna Rasch Studerende   E-mail
Madsen, Frederik Sand Studenterstudievejleder   E-mail
Malthesen, Tea Specialkonsulent Uddannelseskoordinator Sociologi, Kvalitetssikring, Kognitions- og datavidenskab, Uddannelsesevaluering og -redegørelser +4535323468 E-mail
Mani, Isabella Kira Studerende   E-mail
Markussen, Rebecca Frostholm Studerende   E-mail
Marosi, William Moritz Kamp Studerende   E-mail
Mink, Lea Møller Studerende   E-mail
Molin, Christina Westergaard Chefkonsulent Jura, persondata og GDPR +4535325073 E-mail
Møller, Johanne Køpfli Specialkonsulent Efter- og videreuddannelse +4535332892 E-mail
Møller, Merete Rishøj Eksamenskoordinator Statskundskab: samfundsfag,SRM: Eksamensplanlægning, eksamensplan, ansættelse af D-VIP +4535323357 E-mail
Nesta, Benjamin Vincent Prag Studenterstudievejleder +4535328599 E-mail
Nesta, Victor Louis Prag Studerende   E-mail
Nielsen, Camilla Greve Bruun Studerende   E-mail
Olsen, Tine Cecilie Juel Studerende   E-mail
Ovesen, Maria Shubhra Specialkonsulent Innovation, kurser, grafisk facilitering +4535326421 E-mail
Pedersen, Johanna Kølle Studerende   E-mail
Pedersen, Marie Andkjær Fuldmægtig Uddannelseskoordinator Antropologi og Master i Sundhedsantropologi, uddannelsesevaluering +4535331373 E-mail
Roed, Majken Lindgren Studieadministrativ medarbejder SAMF Studenterservice, koordinering af studenterhenvendelser, information og deltidsansatte i sektion +4535323310 E-mail
Rosendal, Sophie Jagd Fuldmægtig Kandidatoptag Udvekslingsstuderende Elevansvarlig Studieaktivitetskontrol   E-mail
Rosenmejer, Charlotte Undervisningskoordinator Antropologi: Undervisningsplanlægning, skemalægning, ansættelse af D-VIP. Sociologi: Ansættelse af D-VIP +4535323931 E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Rådgivning inden for webområdet. Intern kommunikation (nyhedsbreve, KUnet for ansatte, infoskærme, billedarkiv). Rettigheder til KU-systemer. +4535323536 E-mail
Rørvik, Thereza Maria Ophelia N Studerende   E-mail
Scholl, Sofie Trappaud Studievejleder Studievejledning, kontaktperson til Sociologisk Institut, samt faglig kvalificering af deltidsansatte   E-mail
Schrøder, Malene Studenterstudievejleder +4535329899 E-mail
Secilmis, Gülcan Celik Studieadministrativ medarbejder Eksamensbeviser Kandidatoptag Oprettelse af fag og eksamensaktiviteter +4535323545 E-mail
Selvig-Hansen, Marlene Chefkonsulent +4535322064 E-mail
Serritzlew, Mikkel Engelhardt Fuldmægtig Eksamensklager, enkeltfag, projektorienteret forløb +4535324915 E-mail
Shine, Ayram Fuldmægtig Uddannelsesjura +4535325142 E-mail
Sigurdsson, Asta Johanne Studerende   E-mail
Siig, Emma Johanne Poulsen Studerende +4535323235 E-mail
Skou, Mette Cruse Eksamenskoordinator Psykologi: Eksamensplanlægning, ansættelse af D-VIP +4535323434 E-mail
Skram-Jensen, Jakob Ekstern konsulent +4535337840
Staalgaard, Tim Meldal Projektøkonom +4535327194 E-mail
Stenbæk, Lise Pædagogisk konsulent Online og blended læring, supervision af adjunkter, digitalisering af uddannelse, udvikling af Absalon +4535331406 E-mail
Stokke, Andreas Fuldmægtig +4535325193 E-mail
Stoltz, Susanne Chefkonsulent Teamkoordinator, Uddannelseskoordinator økonomi og Global Udvikling, studieordninger, tværgående samarbejde +4535323160 E-mail
Sørensen, Anne-Marie Sikker Sektionsleder Sektionsleder for Uddannelsesforløb +4535332403 E-mail
Sørensen, Daniel Sune Kontorfunktionær Økonomi: Eksamensplanlægning, specialeadministration, sekretariat for censorformandsskabet for økonomi +4535328466 E-mail
Sørensen, Kirsa Studieadministrativ medarbejder Statsk., samfundsfag, SRM: Undervisnings- og eksam.tilmelding, specialeadmin., eksamensadmin. Fri opgave (valgfag). Samfundsfag: Profession og praksis +4535324025 E-mail
Sørensen, Søren Hedegaard Sektionsleder Leder af Sektion for Vejledning og Studiemiljø +4535324313 E-mail
Thorsen, Simone Studerende   E-mail
Thulesen, Mikkel Honoré Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder +4535335964 E-mail
Thykén, Freja Ludvigsen Studenterstudievejleder SAMF Studie- og karrierevejledning   E-mail
Tojzan, Dennis Kontorfunktionær +4535327950 E-mail
Tong, Irene Gjerlev Kontorfunktionær Økonomi: Undervisningsplanlægning, skemalægning, ansættelse af D-VIP +4535331005 E-mail
Truelsen, Rikke Studieadministrativ medarbejder Dispensationer, Barsler, Orlov +4535324788 E-mail
Tybjerg, Mathias Baagø Studenterstudievejleder SAMF Studie- og karrierevejledning   E-mail
Vangslev, Lærke Seir Studerende +4535335162 E-mail
Vestergaard, Line Studenterstudievejleder   E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +4535330886 E-mail
Wick, Peter Josef Pædagogisk konsulent 1. årspædagogik, Læsegrupper, Udvikling af kurser og universitetspædagogik. Supervision af undervisere. +4535331800 E-mail
Wolff, Lene Strandsbjerg Chefkonsulent +4535336563 E-mail
Worbech, Annemette Have Studievejleder Studievejledning, kontaktperson til Institut for Statskundskab +4535335049 E-mail
Ysbæk-Nielsen, Alexander Tobias Studerende   E-mail
Zamora, Michelle Kromann Kontorfunktionær Studieadministrativ medarbejder, SAMF Studenterservice, information om optagelse på kandidatuddannelser +4535336470 E-mail
von Dosenrode-Lynge, Johannes C Z Studerende   E-mail
von Müllen, Rikke Lyngby Pædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum, kurser i undervisningspædagogik, supervision af undervisere +4535324534 E-mail
Ærstrøm, Sidse Gutfeld Overbeck Fuldmægtig +4535328794 E-mail
Øbro, Mads Studievejleder Studievejledning, funktionsnedsatte studerende og SPS, kontaktperson til Institut for Antropologi +4535330254 E-mail