Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, KU

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Andersen, BenteAC-fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +45 353-23541E-mail
Andersen, Charlotte BøghØkonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning, økonomisk ledelsesinformation samt ad hoc-opgaver +45 353-24218E-mail
Andersen, SusanneSekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariate +45 353-20545E-mail
Attauabi, SanaeStuderende SAMF-informationen. Ekspedition og besvarelse af studenterhenvendelser +45 353-34214E-mail
Bahner, Line LouiseFuldmægtig Impact og events +45 353-36089E-mail
Brixen, JanniKommunikationskonsulent Pressekontakt. Strategisk kommunikation. +45 353-34152E-mail
Brændstrup, May-BrittChefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +45 353-23569E-mail
de Neergaard, AndreasProdekan Prodekan for uddannelse +45 353-33499E-mail
Eriksson, Karin LundØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23011E-mail
Fensholm, AndreasSpecialkonsulent Implementering af nye tiltag og processer, ledelsesinformation, studiestatistik og nøgletal, studieordninger +45 353-23046E-mail
Franck, TinaFakultetsdirektør Fakultetsdirektøren udgør sammen med dekanen og prodekanerne fakultetets direktion. Fakultetsdirektøren er desuden leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse +45 353-23530E-mail
Grave, Natascha MandanaStuderende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab  E-mail
Hald, Peter RovsingSekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, herunder udviklingskontrakt og strategi. +45 353-23552E-mail
Hansen, Anne BirgitteSekretær PA to the dean. Calendar coordination and secretarial support - also to the other members of the management +45 353-34124E-mail
Harboe, ThomasCenterleder Undervisningspædagogik og vejledningspædagogik. E-learning. Fokus på studieledelse. Deltager i div. ad-hoc projekter på tværs af fak. på KU. +45 353-23587E-mail
Henrichsen, Ulla BossFuldmægtig   E-mail
Hinnerup, Maria FjallsteinSpecialkonsulent Ledelsesbetjening. Sekretær for Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. GDPR og behandling af persondata i forskning +45 353-23539E-mail
Holm, MaxFuldmægtig Forvaltning af EU-projekter samt Ekstern virksomhed i øvrigt. +45 353-33573E-mail
Jensen, Christina JuulPædagogisk konsulent Indkøring af skrivegrupper for specialestuderende. Afholdelse af kurser i akademisk opgaveskrivning og argumentation, undervisningspædagogik for undervisere. Udvikling af nye kurser for både studerende og undervisere. +45 353-24538E-mail
Jensen, MaibrittAC-fuldmægtig Koordinator for karriereaktiviteter og virksomhedssamarbejder, Projekt viden i udvikling, projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder, SAMF job- og projektbank, karrierevejledning af studerende +45 353-34479E-mail
Jespersen, BarbaraØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +45 353-23355E-mail
Kaalhauge, JulieStudieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen.Vejledning og studieservice. Eksamensadm. vedr. økonomistudiet, herunder censorafregninger, eksamensklager, afløsningsopgaver, offentliggørelse af karakterer, sygemeldinger til eksamen, orlov +45 353-23689E-mail
Kargo, AnnaStuderende Ad hoc opgaver i Ledelsessekretariatet +45 353-31195E-mail
Kozuch, TomØkonomikoordinator Bank og bogholderi. Økonomikoordination. Vejledning og undervisning i KU's økonomisystemer. +45 353-23668E-mail
Kristensen, MarianneStudiechef Udvikling og planlægning af det studieadministrative område. Leder af Studie- og Eksamenskontoret. Tværgående koordinering +45 353-23527E-mail
Kvist, Lea RosaFuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening +45 353-25203E-mail
Larsen, Maria Charlotte BjaalandØkonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter +45 353-26325E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne AnnetØkonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +45 353-34810E-mail
Li, Man YuØkonomimedarbejder Økonomistyring, budgetlægning og -kontrol samt ad hoc-opgaver +45 353-22877E-mail
Madelung, Jannie JuneInternational koordinator Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +45 353-23537E-mail
Madsen, Daniel BueSpecialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +45 353-23829E-mail
Malthesen, TeaSpecialkonsulent Projektledelse, kvalitetssikring, sekretær for studielederforum og dialogforum og koordinator af undervisningsplanlægningsgruppen. +45 353-23468E-mail
Nguyen, Belinda ThiStuderende Ad hoc opgaver i Projekt- og Karrierevejledningen +45 353-30162E-mail
Nielsen, Laila HolmenStudieadministrativ medarbejder Samf-informationen: vejledning og studieservice. Udmeldelse. Eksamensklager + orlov: antropologi, sociologi, global development. Beviser: psykologi, statskundskab, økonomi +45 353-23688E-mail
Olsen, Charlene KoustrupKontorfunktionær Indkøbansvarlig. Praktiske opgaver. Workzone superbruger +45 353-32572E-mail
Pedersen, Fie FlintStuderende Karrierevejledningen - arrangementer og virksomhedskontakt +45 353-24817E-mail
Rasmussen, Mikkel VedbyDekan Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet +45 353-32022E-mail
Roed, Majken LindgrenStudieadministrativ medarbejder SAMF-Informationen. Vejledning og studieservice. BA-indskrivning (økonomi, vinter). Eksamensklager + orlov (statskundskab, psykologi, security risk management. Specialeregistrering og udmelding (statskundskab, psykologi, global development). +45 353-23310E-mail
Rosenmejer, Hanne KristensenWebmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik m.v.). Infoskærme. IT (autorisationer og indkøb) +45 353-23536E-mail
Secilmis, Gülcan CelikStudieadministrativ medarbejder Udmeldelse af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning +45 353-23545E-mail
Stenbæk, LiseSpecialkonsulent Underviser i online og blended læring. +45 353-31406E-mail
Sørensen, Morten MoesgaardAC-fuldmægtig Intern kommunikation, herunder nyhedsbrev. Ledelsesbetjening. +45 353-32657E-mail
Sørensen, Søren HedegaardStudie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +45 353-24313E-mail
Thomsen, Linda HolmenJournalmedarbejder Journal og arkiv. ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Arbejdsmiljø. Praktiske opgaver (telefoner, nøgler, mødelokaler m.v.) +45 353-23544E-mail
von Müllen, Rikke LyngbyPædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum. Kurser i undervisningspædagogik. Vejledning af studerende. Supervision af undervisere +45 353-24534E-mail
Wamberg, Mahalakshmi LivStuderende Ad hoc opgaver i Projekt- og Karrierevejledningen +45 353-32408E-mail
Washington, Astrid HeleneSpecialkonsulent Efter- og videreuddannelse +45 353-33811E-mail
Wick, Peter JosefPædagogisk konsulent Didaktiske omsætning af pædagogiske tiltag. Projektet innovation & entrepreneurship og undervisningsportfolio. Vejleder og underviser studerende i akademisk studieteknik og opgaveproces individuelt eller i grupper +45 353-31800E-mail
Worbech, Annemette HaveVidenskabelig assistent Videnskabelig assistent +45 353-35049E-mail