Ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat

Oversigt over ansatte ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, Københavns Universitet.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Al-Yasiri, Sura Adnan Hussein Studerende   E-mail
Alam, Sifat-E- Kontorelev +4535321150 E-mail
Andersen, Bente Fuldmægtig Eksamensplanlægning på økonomistudiet. Stads-kontaktperson. STÅ-ansvarlig (Stads). Opbygning af studieordninger i Stads. Regeltjekkeropgaver. +4535323541 E-mail
Andersen, Charlotte Bøgh Økonomimedarbejder EU-projektstyring for IFS, økonomistyring, budgetlægning, økonomisk ledelsesinformation samt ad hoc-opgaver. TR-suppleant for HK på SAMF. +4535324218 E-mail
Andersen, Jonathan Lund Studerende   E-mail
Andersen, Luise Mandrup Studie- og karrierevejleder Studie- og karrierevejleder +4535336935 E-mail
Andersen, Susanne Sekretariatsmedarbejder Fraværsregistrant for Samf. WorkZone-Kontaktsuperbruger - Arkiv - ESDH-ansvarlig for SAMF. Indkøb for fakultetssekretariatet. Massageordningen. +4535320545 E-mail
Andresen, Louis Fuglsang Studenterstudievejleder   E-mail
Asmussen, Ditte Bergholdt Fakultetsdirektør +4535326001 E-mail
Baagland, Troels Claus Chefkonsulent Uddannelseskoordinator Statskundskab, Samfundsfag og Security Risk Management, studieordninger, tværgående samarbejde. +4535323368 E-mail
Bahner, Line Louise Specialkonsulent Impact og events +4535336089 E-mail
Bang, Søren Journalist Ekstern nyhedsformidling og pressekontakt +4535332933 E-mail
Bardrum, Maria Louise Beathe Studenterstudievejleder +4535322133 E-mail
Bech, Andreas Fuldmægtig PSY: Dispensationer og enkeltfag, ANT/SOC: meritstuderende, PSY/SOC: Projektorienteret forløb, SAMF-repræsentant i Vidensnetværk for betalende deltid +4535334008 E-mail
Blinkenberg, Ida Marie Jerl Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535335546 E-mail
Braad, Dorte Fredskilde Specialkonsulent Impact og fundraising +4535324120 E-mail
Bramsen, Anna Marie Specialkonsulent Studievejledning, kontaktperson til Institut for Psykologi, koordination af deltidsansatte, pædagogiske tiltag +4535324803 E-mail
Bro, Trine Klitgaard Uddannelseschef Leder af Uddannelsesadministrationen på SAMF +4535331425 E-mail
Brændstrup, May-Britt Chefkonsulent Høringer. Disciplinærsager. Eksamenssnyd. Regler. Studieordninger. Klager. +4535323569 E-mail
Christiansen, Ida Emilie Fuldmægtig Koordinator for meritområdet. Sagsbehandler af merit: ØKO, SDS og Global Development. Ansvarlig for behandling af eksamenssnyd: PSYK, ANTRO og SOCIO. +4535336826 E-mail
Dyrholm, Cæcilie Reimers Studenterstudievejleder   E-mail
Dünweber, Kristina Kontorfunktionær +4535335561 E-mail
Engelund, Clara Parbøl Studerende   E-mail
Eriksson, Karin Lund Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandsk faktura, Rejs Ud +4535323011 E-mail
Fensholm, Andreas Specialkonsulent Ledelsesinformation, nøgletal og koordination af undervisning og eksamen. +4535323046 E-mail
Godsk, Lena Studiekoordinator Meritsager, Åben Universitet, Optag af internationale studerende +4535335362 E-mail
Grave, Natascha Mandana Studerende Ad hoc opgaver for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab   E-mail
Guldberg, Nanna Studerende   E-mail
Gustafsson, Søren Axel Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for antropologi og sociologi, Studielederforum. +4535331874 E-mail
Hagemann, Sara Prodekan for uddannelse +4535324646 E-mail
Hald, Peter Rovsing Sekretariatschef Leder af ledelsessekretariatet. Ledelsesbetjening af direktionen. Sekretær for fakultetets ledelsesteam (FLT). Planlægning af udviklingsopgaver, he... +4535323552 E-mail
Halskov, Simon Knokgaard Specialkonsulent Specialkonsulent +4535324379 E-mail
Hammeken, Christina Emilie Studerende   E-mail
Hansen, Anne Birgitte Sekretær Sekretær for uddannelseschef og øvrig studieledelse. Forberedelse af større møder, workshops og seminarer, interne kommunikations- og skriveopgaver... +4535334124 E-mail
Hansen, Marie Bøving Studievejleder +4535334376 E-mail
Hansen, Rune Heiberg Chefkonsulent med personaleledelse +4535325171 E-mail
Hansen, Sandra Schöne Leth Fuldmægtig Uddannelseskoordinator for psykologi og koordination for undervisning og eksamen.   E-mail
Harboe, Thomas Chefkonsulent Uddannelsesledelsesudvikling, uddannelsesudvikling, pædagogisk udvikling, kursusevaluering +4535323587 E-mail
Hede, Johan Corfitz Studenterstudievejleder +4535325124 E-mail
Henrichsen, Ulla Boss Fuldmægtig Forvaltning af eksternt finansierede projekter samt koordinering og rådgivning +4535324778 E-mail
Henriksen, Pearl Boberg Konsulent +4560708200 E-mail
Henriksen, Sannie Kristine Projektøkonom Projektøkonom +4535337616 E-mail
Hinnerup, Maria Fjallstein Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323539 E-mail
Holm, Ida Werliin Forskningsfuldmægtig +4535330212 E-mail
Holm, Kamilla Busse Fuldmægtig AC-fuldmægtig, ind- og udrejsende studerende, KA-optag, sekretær for aftagerpanel +4535324841 E-mail
Jelstrup, Fie Mette Fuldmægtig Koordinator på vejledningsområdet om optagelse, studievejledning af studerende på antropologi, psykologi og sociologi, institutkontaktperson for so...   E-mail
Jensen, Alberte Vejlebo Studenterstudievejleder +4535328153 E-mail
Jensen, Anna Skov Studenterstudievejleder +4535335191 E-mail
Jensen, Christina Juul Pædagogisk konsulent 1. årspædagogik, supervision af undervisere, udvikling af undervisning, vejlednings- og undervisnings kurser, DUN bestyrelsesmedlem og arb.miljørep... +4535324538 E-mail
Jensen, Maibritt Fuldmægtig Erhvervssamarbejde, karrieremesser, Career HUB og udvikling af karriereaktiviteter til studerende. +4535334479 E-mail
Jespersen, Barbara Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske faktura, Rejs Ud +4535323355 E-mail
Johansen, Amalie Hyllested Fuldmægtig +4535321636 E-mail
Johansen, Sofie Katrine Studenterstudievejleder +4535322364 E-mail
Kaalhauge, Julie Studieadministrativ medarbejder +4535323689 E-mail
Karlog, Christoffer Smed Ingen jobbeskrivelse   E-mail
Kelly, Signe Staun Kontorelev Kontorelev +4535328031 E-mail
Kluivers, Sandra Elizabeth Studenterstudievejleder   E-mail
Kolmos, Louise Fuldmægtig Fuldmægtig +4535323073 E-mail
Kolmos, Theresa Undervisningsassistent   E-mail
Kraak, Hanne Studiekoordinator Undervisningsplanlægning og skemalægning, merit og dispensationssager +4535323435 E-mail
Kristensen, Marianne Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder. +4535323527 E-mail
Kruckenberg, Laura Kristine Studerende +4535322082 E-mail
Kryger-Rump, Anna Sofie Fuldmægtig +4535327008 E-mail
Kvist, Lea Rosa Fuldmægtig Ledelses- og udvalgsbetjening. Sekretær for Administratorforum og Akademisk Råd. Høringer og indstillinger. Prisopgaver. +4535325203 E-mail
Lange, Jens Roesdahl Fuldmægtig Master i Sundhedsantropologi. Dispensationer Statskundskab, SRM, Samfundsfag, ANTRO, SOCIO & Global Development. Specialer Global Development +4535331276 E-mail
Larsen, Maria Charlotte Bjaaland Økonomichef Økonomichef for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Budgetlægning, økonomistyring, statistik samt en række udvalgsposter +4535326325 E-mail
Lauge-Simonsen, Jeanne Annet Økonomimedarbejder E-faktura, Udenlandske Faktura, Rejs Ud +4535334810 E-mail
Laursen, Jesper Birk Studenterstudievejleder   E-mail
Lehmann, Thomas Rosenberg Studerende   E-mail
Lybker, Mette Fuldmægtig +4535337186 E-mail
Madelung, Jannie June Fuldmægtig Internationale opgaver, oversættelse og sprogrevision, web-redaktør, KA-optag, genindskrivning, studieskift, overflytning (ØKO og ANT). Meritankenævn +4535323537 E-mail
Madsen, Daniel Bue Specialkonsulent Økonomi- og budgetopgaver +4535323829 E-mail
Madsen, Maria Niemann Studerende   E-mail
Malthesen, Tea Specialkonsulent Uddannelseskoordinator sociologi, kvalitetssikring, koordination af undervisningsplanlægning. +4535323468 E-mail
Marijnissen, Thomas Specialkonsulent   E-mail
Melander, Fannie Rie Andersen Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535337041 E-mail
Meulengracht, Karoline Marie Studerende   E-mail
Molin, Christina Westergaard Specialkonsulent Jura, persondata og GDPR +4535325073 E-mail
Moreÿ, Laurent Olivier Studie- og eksamensmedarbejder +4535330092 E-mail
Nielsen, Laila Holmen Studieadministrativ medarbejder Uddannelsesforløb, Beviser: STAT+ØKO, Eksamensklager: (PSYK) ANT+ SOC +GL, Orlov: ANT+SOC+GD+PSYK+Samfundsfag+STAT, Udmeldelser i selvbetjeningen mm +4535323688 E-mail
Nørskov, Signe Bjerre Fuldmægtig PA for dekan Mikkel Vedby Rasmussen +4593565529 E-mail
Olsen, Charlene Koustrup Kontorfunktionær Indkøb. Praktiske opgaver +4535332572 E-mail
Olsen, Katrine Amalie Runge Studerende +4535323632 E-mail
Pedersen, Helene Gammelmark Studerende   E-mail
Pedersen, Marie Andkjær Studiekoordinator Uddannelseskoordinator Global Development, Kvalitetssikring. +4535331373 E-mail
Petersen, Steffen Bargum Jürgensen Fuldmægtig   E-mail
Rathje, Eva Raphael Studenterstudievejleder +4535332742 E-mail
Reynolds, Kristoffer Wienberg Kontorelev   E-mail
Roed, Majken Lindgren Studieadministrativ medarbejder SAMF Studenterservice, koordinering af studenterhenvendelser og information +4535323310 E-mail
Rosendal, Sophie Jagd Fuldmægtig   E-mail
Rosenmejer, Hanne Kristensen Webmaster Webmaster (vedligehold, support og udvikling). KU-design (skabeloner, billeder, grafik). Infoskærme. IT (autorisationer og indkøb) +4535323536 E-mail
Rønne, Louise Trappaud Fuldmægtig Studiestart, oplæg for studerende, KUnet (uddannelsessider) +4535334732 E-mail
Scholl, Sofie Trappaud Studenterstudievejleder Trivelseskoordinator   E-mail
Schwartz-Hansen, Amalie Moo Studerende   E-mail
Secilmis, Gülcan Celik Studieadministrativ medarbejder Afslutning af færdige kandidater. Kandidatbeviser. Kandidatoptag og overflytning, studieskift og genindskrivning. +4535323545 E-mail
Smit, Peter Bergman Studerende   E-mail
Stenbæk, Lise Specialkonsulent Online og blended læring, supervision af adjunkter, digitalisering af uddannelse. +4535331406 E-mail
Stoltz, Susanne Specialkonsulent Uddannelseskoordinator økonomi og Global Development, studieordninger, tværgående samarbejde. +4535323160 E-mail
Sørensen, Ane Katrine Worre Studerende Kommunikation, web, video, info-skærme +4535336711 E-mail
Sørensen, Anne-Marie Sikker Sektionsleder +4535332403 E-mail
Sørensen, Søren Hedegaard Studie- og karrierevejleder Specialpædagogisk støtte (SPS), vejledningsstrategi, studenterrettet information om vejledning og optagelse. +4535324313 E-mail
Thorsen, Simone Studerende   E-mail
Thykén, Freja Ludvigsen Studievejleder   E-mail
Trojahn, Josephine Undervisningsassistent   E-mail
Tybjerg, Mathias Baagø Studenterstudievejleder   E-mail
Verver, Sarah Kirkegaard Fuldmægtig Efter- og videreuddannelse. Koordination af aftagerpaneler +4535331291 E-mail
Vestergaard, Line Studenterstudievejleder   E-mail
Vestergaard, Martin Bukh Specialkonsulent Impact og fundraising +4535330886 E-mail
Vianello, Frederikke Fernanda Studenterstudievejleder   E-mail
Wamberg, Mahalakshmi Liv Studerende +4535332408 E-mail
Wick, Peter Josef Pædagogisk konsulent Karriere, Innovation og entreprenørskab. Udvikling af kurser og universitetspædagogik. Supervision af undervisere. +4535331800 E-mail
Winther, Rasmus Elvin Stammerjohann Specialkonsulent +4535327817 E-mail
Worbech, Annemette Have Fuldmægtig Studie- og karrierevejleder +4535335049 E-mail
von Müllen, Rikke Lyngby Pædagogisk konsulent Koordinator for Universitetspædagogikum, kurser i undervisningspædagogik, supervision af undervisere +4535324534 E-mail