25. februar 2020

Det danske jobmarked skriger på en ny slags data-eksperter

JOBTREND

Danske virksomheder eftersøger i stor stil ansatte med samfundsvidenskabelige uddannelser, der også kan håndtere avanceret dataanalyse. Måned for måned stiger antallet af jobopslag, som efterlyser folk med kompetencer der kombinerer viden om datadrevne beslutninger og maskinlæring med en dyb forståelse for samfundsvidenskab, viser en ny analyse fra KU's Center for Social Data Science.

Figur som viser jobtrend fra 2015-2020Machine learning, smart data, scraping, modellering, database samt Python og R. Det er ord, der oftere og oftere popper op, når man klikker rundt på de forskellige job-portaler i Danmark. I 2015 var der i snit 30 jobopslag pr måned, der efterlyste personer med samfundsvidenskabelige uddannelser, der samtidig har avancerede dataanalyse kompetencer. I 2019 var det nærmere 50 jobs om måneden, viser den nye analyse.

Den solide tendens er baggrunden for, at KU Samfundsvidenskab i år åbner en helt ny kandidatuddannelse. Til september starter et hold på 60 studerende med bacheloruddannelser indenfor fx antropologi, erhvervsøkonomi, psykologi, statskundskab og sociologi på kandidatuddannelsen i social datavidenskab, hvor de vil lære avanceret dataanalyse.

Fakultetets forskere har siden 2015 undervist sommerkurser i social datavidenskab til særligt datainteresserede studerende, og de gode erfaringer fra disse kurser er afsættet for den nye uddannelse, fortæller Andreas Bjerre-Nielsen, der er studieleder på den nye uddannelse.

- Vi har udviklet den nye uddannelse i social datavidenskab fordi vi kan se at der både i dansk erhvervsliv og i den offentlige forvaltning er et stort og stigende behov for kandidater, der er stærke inden for både har de klassiske samfundsvidenskabelige metoder og har redskaber fra datavidenskab og statistik. Det gælder fx modeller til at forudsige adfærd, effektmålinger af implementeringer, samt kompetencer til at indsamle data fra applikationer og datakilder på internettet samt analysere og visualisere data. Til det bruger man typisk de programmer som fx Python og R, der leverer de nyeste metoder indenfor statistik og datavidenskab fortæller Andreas Bjerre-Nilsen.

Der er frist for at søge ind på den nye Master of Science (MSc) in Social Data Science den 1. marts. Uddannelsen er engelsksproget, og Andreas Bjerre-Nielsen forventer, at ca. 40 af de studerende, der bliver optaget i år, er danske. Resten kommer primært fra andre europæiske lande men også fra Nordamerika og Asien.

KU var det første universitet i verden med denne type kurser, men i år starter Oxford University og London School of Economics ligeledes kandidatuddannelser i social datavidenskab.

Tagcloud med dataord

Emner