10. maj 2021

Millionstøtte til nye forskningsprojekter inden for samfundsvidenskaberne

BEVILLINGER

Danmark Frie Forskningsfond støtter seks nye forskningsprojekter under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med mere end 23 mio. kroner. Projekterne er fordelt på tværs af fakultetets fem institutter.

Elektriske pærer. Foto: Unsplash
Foto: Diz Play (Unsplash)

Mere bæredygtige og livsbefordrende økonomiske praksisser, historiske imperiers betydning for dagens demokrati og statsbygning og den enkeltes oplevelse af ’ansigtsblindhed’.

Det er blot tre af de seks nye forskningstemaer, som Danmark Frie Forskningsfond har valgt at støtte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets fem institutter i sin årlige uddeling af midler fra de brede støtteprogrammer ’DFF-Forskningsprojekt1’ og ’DFF-Forskningsprojekt2’. Sidstnævnte omfatter større og typisk lidt længerevarende projekter.

I alt har de seks forskningsprojekter under fakultetet opnået en samlet støtte på i alt 23.258.878 kr. ud af den samlede udlodning på 668 mio. kr., som er fordelt på 191 projekter. Ikke mindre end 1.919 forskere havde søgt om sammenlagt 7,18 mia. kr.

De seks projekter under fakultetet med tilhørende projektledere (PI’er) er:

Kasper Tang Vangkilde, Simon Westergaard Lex (co-PI), Institut for Antropologi

RE-ANIMATE: Designs for Life-Enhancing Economies in Anthropological Perspective (6.187.770 kr.)

Med feltstudier og antropologiske teorier undersøger projektet, hvordan visioner for mere bæredygtige og livsbefordrende økonomiske praksisser bliver forsøgt realiseret, og hvilke udfordringer der knytter sig til at reformere de dominerende økonomiske logikker. Konkret sker det gennem fire empiriske studier af henholdsvis regenerativ ledelse i private virksomheder, øko-landsbyer som modeller for bæredygtige livsformer i Danmark, donut-økonomi i cirkulær byudvikling i Amsterdam og fællesskabsøkonomier i lokale landdistrikter i Italien.

Jacob Gerner Hariri, Institut for Statskundskab

Anatomy of Empire (6.167.685 kr.)

Projektet har fokus på, hvad det har betydet for landes politiske udvikling at have været underlagt imperier, hvad imperier er, og hvilke konsekvenser tidligere imperier har haft for nutiden. Projektet benytter en nyudviklet metode til at måle vigtige karakteristika ved den måde, imperier organiseres på, og vil etablere en ny database over politiske enheder, som dækker hele kloden og 2.500 års politisk historie. Projektet afdækker derigennem muligheder og begrænsninger for demokrati og statsbygning i dagens verden.

Anna Sofie Bach, Sociologisk Institut

ReproCitizen - Responsible Reproductive Citizenship in Denmark in the 21st Century (2.863.137 kr.)

Internationale forskere har peget på overbefolkning som en afgørende hindring for en bæredygtig fremtid, og budskabet om ’færre børn’ har vakt genklang blandt visse unge klimaaktivister. Samtidig er der en national bekymring for det faldende befolkningstal og den afledte ’ældrebyrde’. Gennem en kortlægning af nationale kampagner og mediedebatter såvel som kvalitative interviews med unge danskere udforsker projektet, hvordan klimakrisen og det øgede fokus på fertilitet påvirker de unges forestillinger om et ansvarligt bæredygtigt og reproduktivt liv.

Randi Starrfelt, Tone Roald (co-PI), Institut for Psykologi

The phenomenology of face blindness (2.878.469 kr.)

Projektet undersøger medfødt ‘ansigtsblindhed’ (prosopagnosi) – en tilstand, der kendetegnes af, at man ikke kan genkende ansigter. Projektet vil gennemføre dybdegående interviews med ansigtsblinde med henblik på at få en omfattende beskrivelse af, hvad de oplever, når de ser på ansigter, og når de forsøger at forestille sig dem eller huske dem. Målet er at nå frem til en mere fundamental karakteristik af og forståelse for ansigtsblindhed, der ikke kun er baseret på eksperimentelle tests, men hvor oplevelsen er i centrum.

Victoria Southgate, Institut for Psykologi

The role of oxytocin in the development of self- and other-representation across infancy (2.774.542 kr.)

Oxytocin (OT) er kendt som ’kærlighedens hormon’ og fremkaldes ved nær kontakt. Men effekten på social interaktion går langt ud over dette. Som modtagere af omfattende kontakt har spædbørn et særlig højt niveau af OT i det første halvandet leveår. Ved inddragelse af bl.a. nyudviklede tests vil projektet undersøge, om det naturligt høje niveau af OT spiller en rolle i spædbørns interesse for andre mennesker, og om børn begynder at vende deres fokus indad og udvikle selvbevidsthed, når OT-niveauet falder.

Casper Worm Hansen, Økonomisk Institut

Agricultural technology as climate change mitigation in developing countries (2.387.275 kr.)

Udviklingslande er særligt hårdt ramt af den globale opvarmning – ikke mindst fordi hovedparten af udviklingslandenes befolkning er beskæftiget i landbruget, som rammes direkte af stigende temperaturer. Projektet undersøger, om nye landbrugsteknologier, især fremavlingen af nye typer afgrøder, har været med til at afhjælpe de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Baseret på resultaterne vil projektet beregne, i hvor høj grad målrettede investeringer i landbrugsteknologi kan være med til at afhjælpe nogle af klimaforandringernes negative konsekvenser.

Fokus på fællesskabet

Bestyrelsesformanden for Danmarks Frie Forskningsfond, Maja Horst, fremhæver i en pressemeddelelse, at mange projekter i år har haft fokus på fællesskabet:

”I år har vi bl.a. set flere ansøgninger, der adresserer den grønne omstilling og de udfordringer, den bringer med sig, men den helt overordnede og gennemgående tendens har været, at projekterne trækker tråde til fællesskabet; både på tværs af forskningsmiljøer, men også ud i hverdagen, til virksomhederne, borgerne og helt op til det politiske niveau.”

Læs Danmarks Frie Forskningsfonds egen omtale af uddelingen med links til de støttede projekter:
191 nye forskningsprojekter ser dagens lys med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond

Emner