18. august 2021

Ny centerleder: Vi skal være proaktive problemknusere

Interview

Copenhagen Center for Public Policy er nu for alvor i gang med at etablere sig. Et stort skridt på vejen er taget med ansættelsen af en centerleder i skikkelse af Simon Kjær Hansen, der kommer fra by- og klimaorganisationen C40 Cities. Vi har mødt Simon til en snak om opbygningen af det nye center.

Portræt Simon Kjær Hansen
Simon Kjær Hansen
Du har været leder i en global organisation i de seneste seks år. Hvorfor vil du nu stå i spidsen for Copenhagen Center for Public Policy?

"Fordi jeg ser opbygningen af sådan et center som en unik mulighed for at præge, hvordan samfundet løser nogle af dets sværeste knuder. Der er et kæmpe behov for et center for public policy. En lang række samfundsproblemer har man i årtier prøvet at finde gode løsninger på og kæmper stadig med. Her tror jeg virkelig, at den viden, vi skaber på Københavns Universitet, kan bidrage med meget."

Det helt særlige ved et Copenhagen Center for Public Policy er universitetets tilbud om at stille sin enorme, troværdige viden til rådighed for dem, der sidder med nogle meget praktiske problemer ude i samfundet.

Simon Kjær Hansen

Kan du give et eksempel?

"Tag klimakrisen. Den allerseneste rapport fra FN's klimapanel viser, at det skal gå utroligt hurtigt med at skabe gennemgribende forandringer i samfundet. Vi kender de tekniske løsninger. Der, hvor vi stadig er rådvilde, er i forhold til at skabe forandringer i det tempo, der er nødvendigt."

"Her er det i høj grad de kundskaber, vi har på humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi, vi har brug for. Hvordan skaber vi adfærdsændringer i samfundet? Hvilken type love og regler skal der til for at begrænse CO2-udledninger fra vores individuelle forbrug? Og hvordan kan hele kulturen omkring måltider, rejser og transport ændres, så belastningen af klimaet bliver mindre? Vi kommer simpelthen ikke ud af klimakrisen, hvis ikke de 'tørre' videnskaber kommer på banen og hjælper samfundets aktører med at sætte skub i implementeringen af klimaløsningerne."

Hvordan kan Center for Public Policy bidrage til at skabe handling?

"Vi skal være en troværdig videnspartner for alle de aktører i samfundet, som står med svære problemer, som der ikke er fundet overbevisende løsninger på. Det er ikke tilfældigt, at jeg siger 'troværdig videnspartner', for jeg mener, at det helt særlige ved et Copenhagen Center for Public Policy er universitetets tilbud om at stille sin enorme, troværdige viden til rådighed for dem, der sidder med nogle meget praktiske problemer ude i samfundet. Der er så mange, der laver viden i dag: Konsulentfirmaer, tænketanke, NGO’er og offentlige institutioner har ofte deres egne analyseenheder. Men den måde, de laver viden på, er typisk meget instrumentel og har ikke den samme grundighed som den måde, universitetet laver viden på.

Ud over at øse ud af sin viden, hvad kan Københavns Universitet så få ud af et øget samarbejde med f.eks. organisationslivet?

"Vi har brug for at bringe vores viden ind i en sammenhæng, hvor den bliver praktisk anvendelig og inspirerer til handling. Vi skal skabe ny viden sammen med alle dem, der ikke kan problematisere tingene igen og igen, men på et tidspunkt er nødt til at nå frem til en beslutning og handle. Det ser jeg som en helt unik kombination: At den troværdige viden, skabt gennem velafprøvede metoder og processer, kombineres med nogle praktiske udfordringer og inspirerer til handling, ofte med meget korte deadlines."

Er der ikke en risiko for, at den frie forskning kompromitteres, når I skal samarbejde med aktører, der kan have meget afgrænsede interesser?

"For det første oplever jeg hos mange forskere en enorm lyst til også at arbejde i tæt samarbejde med aktører uden for universitetets mure. Der er noget utroligt meningsgivende i at opleve, at alt den viden, man har oparbejdet inden for et bestemt forskningsfelt, på en meget direkte måde inspirerer folk, der arbejder med f.eks. lovgivning eller administration i den offentlige sektor. Men du har fuldstændig ret i, at der godt kan være en konflikt mellem den forskningsmæssige praksis og organisationer, der kan være drevet af mere snævre interesser."

"Det, der giver den forskningsmæssige praksis sin store værdi, er netop uafhængigheden. At problematisere og udvikle det vidensfelt, man arbejder med. Det er selvfølgelig en helt anden måde at arbejde på end der, hvor man ofte er på udkig efter de brikker, der passer ind i lige netop ens eksisterende billede. Men jeg tror på ingen måde, det er en uløselig konflikt."

Hvordan skal du og centret konkret gå til den problemstilling?

"Når vi indgår i samarbejder, skal det altid være meningsgivende for begge parter. Sagt lidt firkantet vil vi aldrig gå ud og sælge os selv – bare for at være med. Derfor tror jeg også, at mange af de samarbejder, vi skal indgå i, skal ske på vores initiativ. Når vi har en stærk observation af, at her er et problem, hvor vores viden kan gøre en forskel, skal vi gå ind og tilbyde vores hjælp til de aktører, der sidder med problemet."

Kan universitetet på andre områder drage nytte af en mere udfarende kultur?

"Jeg ser faktisk også Copenhagen Center for Public Policy som en slags udstillingshal for alt det fantastiske arbejde, der allerede foregår på Københavns Universitet. Vi skal ikke blot skabe nye samarbejder og ny viden men også at tage udgangspunkt i rigtig meget af det arbejde, vi allerede har lavet. Et af mine håb er, at vi også om fem år vil se tilbage og sige, at centret har været med til at bringe universitetet meget stærkere ind i samfundsdebatterne. At vi har formået at vise den helt utrolige værdi, der ligger i det arbejde, som foregår her på universitetet."

Simon Kjær Hansen tiltræder 1. september 2021.