28. november 2022

KU-forsker bidrager i sag mod formodet pirat

Pirateri

Efter et år på anklagebænken blev den formodede nigerianske pirat Lucky Francis kendt skyldig. I retssagen har anklagemyndigheden brugt seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen som vidne pga. hendes ekspertviden om pirateriet i Guineabugten.

Esbern Snare (foto: Forsvaret).
Fra november 2021 til februar 2022 havde Forsvaret udstationeret fregatten Esbern Snare i Guineabugten. Skibsbidraget inkluderede bl.a. en helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti. I alt bidrog 175 personer fra Forsvaret til missionen.

Efter en ildkamp med formodede pirater måtte besætningen på den danske fregat Esbern Snare tage en såret nigerianer med hjem til Danmark.

Dramaet udspillede sig i Guineabugten den 24. november sidste år. Omtrent et år efter, den 28. november i år, blev nigerianeren så dømt skyldig i at have udvist grov kådhed eller på anden hensynsløs vis at have udsat fregattens mandskab for alvorlig helbredsmæssig risiko eller livsfare.

Undervejs i retssagen tog anklagemyndigheden et meget usædvanligt skridt: De benyttede sig af den videnskabelige rapport ”Pirates of the Niger Delta”, som Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker ved Institut for Statskundskabs Center for Militære Studier, er hovedforfatter til.

”Jeg har derfor været indkaldt som ekspertvidne under selve retssagen. På andendagen afgav jeg vidneforklaring som ekspert,” forklarer hun.

Den typiske pirat

Flere pointer i Katja Lindskov Jacobsens rapport havde rettens interesse.

”Noget af det, der særligt var interesse for, var vores beskrivelser af, hvordan en piratgruppe i Guineabugten typisk ser ud.  Baseret på analyser af materiale fra tidligere piratangreb, beskriver vi bl.a. en række kendetegn for en typisk piratgruppe i denne region,” fortæller hun og fortsætter:

”Derudover var der interesse for rapportens beskrivelse og min øvrige viden om, hvordan andre landes sikkerhedsstyrker tidligere har været i situationer, hvor en piratgruppe har skudt tilbage mod dem.”

Katja Lindskov Jacobsen er glad for, at hendes forskning også kan anvendes i et så konkret og alvorligt tilfælde som en retssag mod en formodet pirat.

”Samtidig er det en meget usædvanlig situation at være i for mig. Jeg har brugt meget lang tid på at forberede mig og reflektere over rollen som ekspertvidne. Det er selvsagt en helt særlig rolle, som man skal være tage meget alvorligt,” siger hun.

Nye spørgsmål melder sig

Dommen over Lucky Francis afslutter et vigtigt kapitel i Danmarks bidrag til piratjagten i Guineabugten. Katja Lindskov Jacobsen tvivler dog på, at vi har hørt det sidste i sagen.

”Jeg tror desværre ikke, der er sat endeligt punktum endnu. Der vil mindst melde sig to nye spørgsmål: hvad skal der så ske med Lucky Francis nu? Og hvad betyder sagen for relationen mellem Danmark og Nigeria,” spørger hun.

Selvom Lucky Francis blev dømt skyldig, så bortfalder straffen. Det skyldes bl.a., at tre andre mænd, som deltog i angrebet, blev løsladt med tiltalefrafald. I rettens begrundelse indgår også, at manden mistede sit ben, og at ingen danske soldater kom til skade. Anklagemyndigheden valgte at anke dommen - med henvisning til udlændingeloven og mulighed for senere udvisning.

Du kan læse hele Katja Lindskov Jacobsens rapport ”Pirates of the Niger Delta” her.

Katja Lindskov Jacobsen arbejder i øjeblikket også som Private Investigator på det DANIDA-støttede projekt (Counter)Piracy Infrastructures in the Gulf of Guinea.

Kontakt

Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Center for Militære Studier
Institut for Statskundskab
Mail: kj@ifs.ku.dk 
Tlf.: +45 35 33 38 69

Simon Knokgaard Halskov
presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også