26. august 2022

Studiestart 2022: Alle skal trives og være trygge på SAMF

STUDENTERTRIVSEL

Når over tusind nye studerende starter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet dette efterår, vil både tutorer og dekanatet insistere på, at livet på campus skal være trygt og inkludere alle.

Introdage for studerende
Samfundsvidenskabelige studerende under introforløb

Det er spændende at starte på sit studie – men også overvældende at starte et nyt sted, møde et hav af nye mennesker og blive udfordret intellektuelt som aldrig før.

De mange tutorer på fakultetet har i år et ekstra stort fokus på, at alle de nye studerende skal føle sig inkluderet.

”Vi skal have alle med fra start, så det bliver mindst muligt nervepirrende at starte på studiet. Vi skal både rumme dem, der gerne vil være festens midtpunkt, dem, der bare vil hygge sig med en kop kaffe og et brætspil, og dem, der mest af alt elsker at sidde og læse i fred og ro,” siger Astrid Larsen, som koordinerer tutorforløbet på Økonomisk Institut.

Vi tutorer skal især lægge mærke til de studerende, som har lidt sværere ved at indgå i så stort et fællesskab eller måske ikke har lyst til at drikke. Vi skal vise, at man kan være med og have det sjovt på alle mulige forskellige måder.

Isabella Kira Mani, tutor på økonomi

Alles grænser skal respekteres

Isabella Kira Mani, der også er tutor på Økonomi, er enig:

”Vi tutorer skal især lægge mærke til de studerende, som har lidt sværere ved at indgå i så stort et fællesskab eller måske ikke har lyst til at drikke. Vi skal vise, at man kan være med og have det sjovt på alle mulige forskellige måder,” forklarer hun og uddyber:

”I forhold til, at alles grænser skal respekteres, så er vi tutorer også tryghedspersoner. De studerende kan altid komme til os i fortrolighed, hvis de oplever noget grænseoverskridende.”

I planlægningen af dette års introforløb oplever tutor Johannes Blume et større fokus på tryghed og respekt for forskellighed.

”Tidligere har der været nogle selskabslege, som hørte en anden tid til – eller måske slet ikke hører til. De er stoppet. På introturen er der nu kun fest to af dagene, og i dagtimerne er der meget fokus på, at alle skal kunne være med i samtlige aktiviteter,” fortæller han.

Et alsidigt studiemiljø

Også i fakultetets ledelse er der i år ekstra fokus på, at introforløbet skal være en god oplevelse for alle.

”Vi ønsker at skabe det bedste universitetsmiljø, hvor vi i fællesskab insisterer på frihed og tolerance, og på at acceptere og respektere hinandens holdninger og grænser,” siger dekan Mikkel Vedby Rasmussen og fortsætter:

”Man vil med garanti møde medstuderende, som tænker anderledes end én selv, som man ikke enig med, eller som har et andet forhold til fest og socialt samvær. Her er det afgørende, at vi bevarer respekten for hinanden.”

Fester og fredagsbarer med alkohol vil også i fremtiden være en del af det alsidige studenterliv, der eksisterer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Andre sider af studiemiljøet vises frem, når de studerende mødes til brætspilaftener, i løbeklubber og til debatarrangementer.

”Der er noget for alle her på SAMF. De sociale aktiviteter styrker også ens faglige engagement. Jeg har nogle mennesker, som jeg glæder mig til at se hver dag,” siger Isabella Kira Mani.

Fokus på trivsel

Noget andet, som rulles ud dette efterår, er projektet 'Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet'. Denne indsats, som ledes af en gruppe forskere fra Institut for Psykologi, skal være med til at forbedre de studerendes trivsel.

”For de fleste unge er studieårene en god periode af deres liv, socialt som fagligt. Desværre er der også en del unge, som mistrives i større eller mindre grad,” siger projektleder Line Nielsen.

Projektets faglige udgangspunkt er 'ABC for mental sundhed' – en forskningsbaseret indsats for mental sundhedsfremme, rettet mod hele befolkningen. Fokus er på at opbygge ressourcer både hos den enkelte og i omgivelserne, så flere kan trives.

”For det første vil vi øge bevidstheden blandt de studerende om, hvad de kan gøre for at styrke egen og andres mentale sundhed. For det andet vil vi fremme fællesskaber og et godt studiemiljø ved at have fokus på rammer og betingelser på studiet og campus,” forklarer Line Nielsen.

Let’s insist

Noget af det første, de nye studerende vil se, når de ankommer til det gamle kommunehospital, er bannere med overskriften ”Let’s Insist”. Det er bl.a. accept, respekt, dialog og debat, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet insisterer på.

”Vi tolererer ingen former for diskrimination, vold og overgreb. Campus skal være trygt for alle, forklarer Mikkel Vedby Rasmussen og uddyber:

”Vi insisterer også på den demokratiske samtale. Hvor både kritikeren og den kritiserede deltager. Diskuterer og lytter. For det er forudsætningen for at skabe forandringer i vores samfund,” slutter han.

Her kan du finde hjælp

I Studievejledningen kan du henvende dig med stort og småt og med alle typer henvendelser; fagligt, socialt, praktisk og personligt. Kontakt SAMF Studenterservice

Vil du vide mere om trivselsindsatsen på SAMF? Læs med her: https://psy.ku.dk/abc/nyheder/ny-indsats-vil-fremme-trivsel-blandt-studerende-paa-samf/

Vil du indgå i dialog eller debat med os? Eller har du en idé til et emne, du mener, vi bør debattere? Så skriv til os på kommunikation@samf.ku.dk

Emner

Læs også