30. maj 2023

CEBI-forskere skal rådgive regeringen om fremtidens beskæftigelsesindsats

Beskæftigelse

Regeringen ønsker at reformere beskæftigelsesindsatsen, så den tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Mulighederne skal kortlægges af en ekspertgruppe, som Claus Thustrup Kreiner skal lede og Jakob Egholt Søgaard være medlem af.

Claus Thustrup Kreiner
Claus Thustrup Kreiner, økonomiprofessor og leder CEBI, skal stå i spidsen for ekspertgruppen, som skal udtænke fremtidens beskæftigelsessystem.

Beskæftigelsen i Danmark er tårnhøj for tiden. Samtidig bliver de relativt få borgere, der står uden arbejde, mødt af et beskæftigelsessystem, der fra flere sider kritiseres for at være rigidt og præget af komplekse og ulogiske regler.

Regeringen har meldt ud, at den vil ændre beskæftigelsesindsatsen, så den bliver mere værdig. Samtidig ønsker regeringen at reducere udgifterne med 3 mia. kr. årligt fra 2030.

For at kvalificere arbejdet har regeringen nedsat en ekspertgruppe, der skal anføres af Claus Thustrup Kreiner, leder af grundforskningscenteret CEBI (Center for Economic Behavior and Inequality). Han får blandt andre selskab af adjunkt Jakob Egholt Søgaard, som også er tilknyttet centeret.

Ser på borgernes egne oplevelser

Claus Thustrup Kreiner vurderer, at deres erfaringer fra arbejdet i CEBI i høj grad kan komme ekspertgruppens arbejde til gavn.

”I CEBI laver vi empirisk forskning om adfærd og ulighed. Vi arbejder bl.a. med, hvordan mennesker reagerer på forskellig politik, hvilket er yderst relevant, når man skal evaluere beskæftigelsestiltag,” siger han og fortsætter:

”Vi har også arbejdet med ulighed mere bredt end traditionelt i økonomi, herunder hvordan folk opfatter deres egen situation. Det matcher med regeringens ønske om at inddrage borgernes oplevelse af beskæftigelsesindsatsen.”

Svære – men vigtige – spørgsmål

Ekspertgruppens hovedopgaver vil være at undersøge og foreslå modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

”Vi skal komme med svar på en række store spørgsmål: Hvilke typer indsatser virker bedst? Kan man i højere grad målrette indsatsen efter den enkelte borgers behov? Og hvem skal være ansvarlig for indsatsen?”, nævner Claus Thustrup Kreiner.

Det er svære spørgsmål at besvare, understreger han.

”Når man vurderer, hvilken indsats der virker bedst, så handler det ikke bare om beskæftigelseseffekten. Det handler også om, hvordan man oplever det som borger. Sætter systemet borgeren i en situation, som opfattes som unødvendig, urimelig eller uværdig? Det er svært at måle men vigtigt at have med i betragtningerne,” fremhæver Claus Thustrup Kreiner.

Ekspertgruppen skal arbejde i et år og herefter levere en samlet afrapportering til regeringen. Denne skal senest foreligge i juni 2024.

Kontakt

Claus Thustrup Kreiner
Professor og leder af CEBI, Økonomisk Institut
Mail: ctk@econ.ku.dk 
Tlf.: +45 30 70 50 25

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også