29. november 2023

CMS-professor får særlig rolle i opklaringen af krigsforbrydelser

Udnævnelse

Kevin Jon Heller, professor på Center for Militære Studier og Institut for Statskundskab, er blevet udpeget til særlig rådgiver for krigsforbrydelser for anklageren ved Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Den internationale straffedomstol i Haag.
Den internationale straffedomstol i Haag. Foto: jbdodane, Flickr

De fire stillinger som særlige rådgivere for kerneforbrydelserne (krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og aggression) anses for at være blandt de vigtigste hos Den Internationale straffedomstol i Haag. Kevin Jon Heller er som den anden i domstolens historie blevet udnævnt til særlig rådgiver for krigsforbrydelser.

”Professionelt giver stillingen mig en unik mulighed for at deltage i arbejdet i den eneste permanente internationale straffedomstol, der nogensinde er oprettet. ICC efterforsker nogle af de mest brutale konfliktsituationer rundt om i verden - Ukraine, Palæstina, Afghanistan, Darfur, Libyen,” nævner han og uddyber:

”Et betydeligt antal krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab er blevet og bliver fortsat begået i disse konflikter. Anklagemyndigheden kan ikke bringe retfærdighed til alle ofrene for disse forbrydelser, men den kan bringe retfærdighed til nogle af dem. At være særlig rådgiver betyder, at jeg kan bruge min juridiske ekspertise til at hjælpe med at fremme dette vigtige arbejde.”

Den største respekt for anklageren

Personligt får Kevin Jon Heller mulighed for at rådgive en anklager, som han har den største respekt for: Karim Khan KC.

”Jeg har kendt anklageren i næsten 15 år, siden vi begge arbejdede som forsvarsadvokater ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien. Jeg underviste hans søn i strafferet, da jeg var professor på SOAS, University of London, og derefter var jeg konsulent for UNITAD - FN's efterforskningshold for ansvarliggørelse af Da'esh/ISIL – mens anklageren var leder af holdet,” fortæller Kevin Jon Heller og fortsætter:

”Han er en utrolig advokat og et endnu bedre menneske – den helt rigtige person til stillingen i en af ICC's mest udfordrende tider. Jeg var meget glad, da han blev valgt, og jeg var dybt beæret, da han bad mig om at blive en af hans særlige rådgivere.”

Ukraine - et wake-up call

Krigsforbrydelser er ifølge Kevin Jon Heller en del af næsten enhver væbnet konflikt, uanset hvem der deltager.

”Det mest slående ved den nuværende situation er, at internationale jurister som mig har brugt de sidste par årtier på primært at fokusere på ikke-internationale væbnede konflikter – dem, der udkæmpes mellem en stat og en oprørs- eller terrorgruppe, som Ugandas kamp med Lord's Resistance Army eller Malis bestræbelser på at inddæmme Ansar Eddine,” siger han.

Ruslands invasion af Ukraine beskriver Kevin Jon Heller imidlertid som noget af et wake-up call.

”Invasionen mindede os om, at internationale væbnede konflikter – dem, der udkæmpes mellem to stater – er alt andet end forældede og har katastrofale konsekvenser for civile og for de soldater, der bliver såret og dræbt i dem,” siger han.

Når klima og miljø bruges i krig

Der er aspekter af arbejdet som særlig rådgiver, som Kevin Jon Heller ikke kan diskutere. Han nævner dog to offentlige projekter, som han er særligt stolt af:

”Det første, som fandt sted, da jeg var særlig rådgiver med en smallere portefølje, var at udarbejde et langt notat sammen med to andre særlige rådgivere, der forklarer, hvorfor Taliban har begået forbrydelser mod menneskeheden om forfølgelse på grund af køn ved systematisk at nægte afghanske kvinder og piger deres ret til en uddannelse. Vi håber, at notatet vil føre til faktiske retsforfølgelser,” siger han.

Det andet projekt, Kevin Jon Heller nævner, handler om at hjælpe anklageren med et nyt politikpapir om retsforfølgelse af miljøforbrydelser.

”Mit bidrag fokuserer på, hvilke specifikke krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der kan begås ved hjælp af eller som resultat af miljøkatastrofer. Det er et meget spændende initiativ, og det kan ikke komme mere belejligt i betragtning af de åbenlyse problemer, som menneskeskabte klimaforandringer skaber,” konstaterer han.

Kontakt

Kevin Jon Heller
Professor, Center for Militære Studier og Institut for Statskundskab
Mail: kevinheller@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 31 91

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også