22. juni 2023

Nyt partnerskab vil forbedre beskyttelsen af Nordsøens infrastruktur

Samarbejde

Hvordan kan vi beskytte de kritiske infrastrukturer, som den grønne omstilling afhænger af? Det skal et nyt forskningssamarbejde finde svar på.

Havvindmøller
Foto: Jack Lucas, Marine Scotland - Flickr

Den grønne omstilling afhænger af betydelige investeringer i maritim energiinfrastruktur. Det indebærer undersøiske kabelforbindelser til strøm og kommunikation, grøn brintproduktion fra havet og kulstoflagringsfaciliteter.

Et nyt forskningspartnerskab mellem Københavns Universitet og University of Edinburgh vil nu undersøge de strategiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med investeringer i ny maritim infrastruktur.

Europas grønne kraftcenter

Partnerskabets indledende fokus vil være på Nordsøregionen, hvor der sker et boom af grønne infrastrukturer. Med startfinansiering fra det strategiske partnerskab mellem de to universiteter vil de involverede forskere afsøge mulighederne for at beskytte den maritime infrastruktur. Det vil ske i tæt samarbejde med politiske aktører og nøgleinteressenter i industrien.

"Nordsøen er i stigende grad Europas grønne kraftcenter. Sprængningen af Nord Stream-rørene demonstrerer imidlertid, at vores kritiske maritime infrastruktur er meget sårbar. Gennem dette partnerskab vil vi få vigtig viden om, hvordan vi bedre kan beskytte investeringerne i grøn infrastruktur,” siger Christian Bueger, professor ved Institut for Statskundskab og leder af Copenhagen Ocean Hub.

Han anfører partnerskabet i København, hvor det er forankret i statskundskabs forskningscenter CAST (Centre for Advanced Security Theory).

Handler ikke kun om økonomi

I Edingburgh leder seniorforsker Andrew Neal det nye partnerskab. Han glæder sig over, at to af Nordsøens førende universiteter inden for sikkerhedsstudier nu arbejder sammen for at sikre, at strategierne bag den grønne omstilling af energisektoren ikke kun lægger vægt på økonomi, men at de sikkerhedsmæssige implikationer også overvejes.

"For Danmark, Skotland og hele Storbritannien er der meget på spil. Vi har brug for den grønne energi fra Nordsøen for at nå målene for reduktion af udledninger. Mulighederne for vækst og beskæftigelse afhænger af det,” understreger han.

Partnerskabet planlægger at inddrage interessenter fra EU, NATO, regeringsorganer i Nordsølandene og vindmøllepark-, søkabel- og skibsfartsindustrien. Det vil bl.a. ske gennem workshops, som skal lette udviklingen af politiske muligheder og identificere prioriterede forskningsspørgsmål.

Kontakt

Christian Bueger
Professor ved Institut for Statskundskab og CAST, leder af Safeseas og Copenhagen Ocean Hub
Mail: christian.bueger@ifs.ku.dk
Tlf.: +45 53 54 00 83

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også