Hvis du fortryder din tilbudte studieplads efter studiestart

Efter studiestarten 1. september om sommeren og 1. februar om vinteren kan du kun fortryde din optagelse på bachelortilvalget eller kandidatsidefaget ved at ansøge om udmeldelse.

Gå til: www.kunet.dk > Uddannelsens forløb > Udmeldelse og genindskrivning