Studiestart - gymnasierettet tilvalg eller sidefag

Velkommen som nyoptaget på et bachelortilvalg- eller kandidatsidefag på Københavns Universitet.