Velkommen til dig som sidefagsstuderende i Samfundsfag (kandidatdelen af sidefaget)

Vi byder dig velkommen til dit sidefag i Samfundsfag på kandidatdelen af sidefaget. På denne side finder du lidt information, som skal hjælpe dig med en god studiestart.

Studiestart og undervisningstilmelding

Undervisningen starter i uge 36. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig de kurser du skal have på næste semester, så skal du huske at gøre det forud for studiestart. Det skal du gøre via Selvbetjening i eftertilmeldingsperioden d. 14.-28. august.

Som sidefagsstuderende i Samfundsfag på kandidatdelen af sidefaget, så skal du have følgende kurser* på 75 ECTS i alt:

Forår
3. semester

Sociologi 1*
(7,5 ECTS)

Metode 1*
(7,5 ECTS)

 

Efterår
4. semester

 

Sociologi 2*
(7,5 ECTS)

Dansk og Komparativ Politik 3* (7,5 ECTS)

Økonomi 1*
(7,5 ECTS)

Metode 2*
(7,5 ECTS)

Forår
5. semester

International Politik 2*
(7,5 ECTS)

International Politik 3*
(7,5 ECTS)

Økonomi 2*
(7,5 ECTS)

Metode 3*
(7,5 ECTS)

 

*Hvis du på bachelorsidefaget i samfundsfag har læst Politologisk Grundkursus, Politisk Teori og Idehistorie, Videnskabsteori og Metodologi samt Sociologi på Institut for Statskundskab, så skal du inden studiestart kontakte studievejledningen og få lagt en alternativ studieplan.

Læg mærke til, at du skal tage kurserne i rækkefølge, så du følger og består niveau 1, før du går videre til niveau 2. Du skal også lægge mærke til, at kurserne udbydes enten på et forårs- eller et efterårssemester.

Du kan læse mere om kurserne i KU’s kursuskatalog (link til www.kurser.ku.dk )

Der er ikke specifikke hold for sidefagsstuderende på kandidatdelen af sidefaget, da der findes ligeså mange forskellige studieplaner, som der findes sidefagsstuderende, og derfor er det ikke muligt at samle alle sidefagsstuderendet på et hold. Du skal derfor tilmelde dig det hold, hvor undervisningstidspunktet passer dig bedst.

Din studievejledningen på Institut for Statskundskab kan hjælpe dig med en individuel studieplan

Som sidefagsstuderende i Samfundsfag er du nok vant til, at du skal kommunikere med to forskellige institutter. Din studievejledning på Institut for Statskundskab kan hjælpe dig med alt, hvad der har med dit sidefag at gøre. Det betyder også, at de kan hjælpe dig med at lave en individuel studieplan for dit sidefag. Hvis du ved, hvornår du kan tage kurserne på dit hovedfag, så kan studievejledningen også hjælpe dig med at lave en overordnet studieplan for både hovedfag og sidefag.

Kontakt din studievejledning

I Studievejledningen vejleder vi i stort set alle faglige, praktiske, personlige og sociale spørgsmål i forbindelse med studiet. Uanset hvilke spørgsmål du har, er studievejledningen et godt udgangspunkt. Vi er fem studievejledere, som alle har læst eller læser ved Institut for Statskundskab. Vi har derfor et stort kendskab til studiemiljøet og problemer, man ofte støder på som studerende. Derudover er vi grundigt inde i studiets regler, krav og muligheder.

Alle studievejledere har tavshedspligt. Dog har vi oplysningspligt, hvilket vil sige, at vi blandt andet har pligt til at indberette kendskab til eksamenssnyd.

Vi kan både kontaktes per mail eller telefon, og du har også mulighed for at booke en individuel samtale med en studievejleder. Du finder vores kontaktinforrmationer her: https://polsci.ku.dk/Studievejledningen/

Med venlig hilsen,
Din studievejledning på Institut for Statskundskab