Kursustilmelding

Kursustilmelding ved SAMF foregår som udgangspunkt via selvbetjeningen på de studerendes intranet KUnet.

For efterårssemestret gælder følgende kursustilmeldingsperioder:

  • 15. maj til 1. juni
  • Ca. 15. august til tre hverdage før semesterstart

For forårssemestret gælder følgende kursustilmeldingsperioder:

  • 15. november til 1. december
  • Ca. 15. januar til tre hverdage før semesterstart

For oversigt over opbygning af din uddannelse og vejledning i valg af kurser på de enkelte semestre, henviser vi til uddannelsernes studieordninger samt din studievejledning.

Tilmelding til undervisning på 1. semester af kandidatuddannelsen

Når du optages på 1. semester af din kandidatuddannelsen, kan du opleve, at din optagelsessag først færdiggøres når tilmeldingsperioden er udløbet. I den situation vil du i de fleste tilfælde selv skulle tilmelde dig i eftertilmeldingsperioden, som ligger tæt på semesterstart. Du modtager besked fra administrationen på den uddannelse, du er blevet optaget på, om procedurerne for tilmelding. På kandidatuddannelserne i Global Development, Security Risk Management vil du dog blive tilmeldt de obligatoriske kurser på 1. semester af universitetet.

Du finder kursusudbuddet på www.kurser.ku.dk og selvbetjeningen for kursustilmelding på kunet.ku.dk

Har du spørgsmål til kursustilmelding kan du kontakte studievejledningen for din uddannelse.