Elektronisk kommunikation mellem dig og universitetet

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet foregår al kommunikation mellem dig og universitetet elektronisk. Det er derfor et krav, at du løbende tjekker dine e-mails i din KU-mail, og at du holder dig orienteret i studiebeskeder på KUnet.

Du vil i løbet af din studietid modtage vigtige e-mails via din KU-e-mail og du vil få vigtig information via studiebeskeder på din uddannelsesside i KUnet. Det kan f.eks. være information om frister, regelændringer og informationsarrangementer, som kan være afgørende for din uddannelse.

Hvis du skal kontakte medarbejdere på universitetet, skal det også ske gennem din KU-mail.