Hvis du er betinget optaget

Du er blevet 'betinget optaget', hvis dit optag er betinget af, at du skal opfylde et eller flere adgangskrav inden studiestart, f.eks. at du skal dokumentere:

  • at den igangværende bacheloruddannelse, som udgør dit adgangsgrundlag, er bestået før studiestart.
  • at øvrige konkrete krav (sprogkrav, enkelte fag) er bestået før studiestart.

Indsendelse af dokumentation for, betingelse(r) for dit optag er opfyldt

For at opfylde betingelsen for dit optag og dermed forblive indskrevet, skal du dokumentere, at betingelserne for dit optag er opfyldt senest:

  • 20. september, hvis du er optaget pr. 1. september.
  • 20. februar, hvis du er optaget pr. 1. februar.

Hvis du anvendte dataudveksling, da du søgte om optag

Uddannelses- og eksamensbilag fra en række danske universiteter kan overføres via ansøgningsportalen ved hjælp af funktionen dataudveksling. Det gælder både afsluttede og uafsluttede uddannelser. Kan du overføre dem via dataudveksling, behøver du ikke dokumentere din uddannelsesbaggrund yderligere, medmindre du har kurser eller fag fra en eventuelt tidligere uafsluttet kandidatuddannelse. Dette gør sig også gældende, hvor dataudvekslingen fejlede i forbindelse med du søgte om optag. Fakultetet vil selv tage kontakt, hvis der er brug for yderligere dokumentation.

Hvis du ikke anvendte dataudveksling, da du søgte om optag

Har du data, der ikke kan overføres via dataudveksling, fx fordi du har en bachelor fra et udenlandsk universitet, eller fordi du ikke gav tilladelse hertil, da du søgte om optag, skal du selv uploade dokumentationen til ansøgningsportalen.

I begyndelsen af september modtager du en e-mail via den digitale ansøgningsportal, hvoraf det fremgår, hvilke dokumenter, du skal indsende, for at opfylde betingelserne for dit optag samt deadline for at uploade denne dokumentation. E-mailen indeholder også et link til den digitale ansøgningsportal, så du selv kan uploade den efterspurgte dokumentation. 

Hvis du ønsker at indsende dokumentationen før du har modtaget e-mailen med linket til den digitale ansøgningsportal, kan du i stedet sende det til admissions@samf.ku.dk. Så uploader fakultetet dokumenterne til din ansøgning for dig.

Dokumentation for bestået bacheloruddannelse kan være:

  • officiel kopi af eksamensbevis inkl. resultatlisten af det originale bachelorbevis
  • ved dataudveklsing, karakterudskrift/transcript hvoraf det fremgår, at bacheloruddannelsen er bestået.

Dokumentation for opfyldelse af øvrige betingelser kan være:

  • Skriftlig bekræftelse, hvoraf det tydeligt fremgår, at betingelserne er opfyldt. Dokumentationen skal være underskrevet og stemplet af den udstedende institution.
  • Official TOEFL testrapport, IELTS testrapport etc.
  • Officiel kopi af gymnasiebevis

Når betingelsen er opfyldt 

Når vi har modtaget dokumentation for, at du har opfyldt alle betingelser for din optagelse, modtager du en bekræftelse i den digitale ansøgningsportal, og du vil kunne logge på den digitale ansøgningsportal og se, at status for dit optag er skiftet fra 'Betinget optaget' til 'Optaget'.

Når betingelsen ikke er opfyldt

Hvis du ikke indenfor den angivne frist på den anviste måde har dokumenteret, at du har opfyldt betingelserne for dit optag, bliver du udmeldt. Du kan så søge om optag i en anden ansøgningsrunde, såfremt du kan opfylde betingelserne til den tid.