Hvis du er betinget optaget

Du er blevet 'betinget optaget', hvis dit optag er betinget af, at du skal opfylde et eller flere adgangskrav inden studiestart, f.eks. at du skal dokumentere:

 • at den igangværende bacheloruddannelse, som udgør dit adgangsgrundlag, er bestået før studiestart.
 • at øvrige konkrete krav (sprogkrav, enkelte fag) er bestået før studiestart.

Indsendelse af dokumentation for, betingelse(r) for dit optag er opfyldt

For at opfylde betingelsen for dit optag og dermed forblive indskrevet, skal du dokumentere, at betingelserne for dit optag er opfyldt senest:

 • 20. september, hvis du er optaget pr. 1. september.
 • 20. februar, hvis du er optaget pr. 1. februar.

Hvis du anvendte dataudveksling, da du søgte om optag

Uddannelses- og eksamensbilag fra en række danske universiteter kan overføres via ansøgningsportalen ved hjælp af funktionen dataudveksling. Det gælder både afsluttede og uafsluttede uddannelser. Kan du overføre dem via dataudveksling, behøver du ikke dokumentere din uddannelsesbaggrund yderligere, medmindre du har kurser eller fag fra en eventuelt tidligere uafsluttet kandidatuddannelse. Dette gør sig også gældende, hvor dataudvekslingen fejlede i forbindelse med du søgte om optag. Fakultetet vil selv tage kontakt, hvis der er brug for yderligere dokumentation.

Hvis du ikke anvendte dataudveksling, da du søgte om optag

Har du data, der ikke kan overføres via dataudveksling, fx fordi du har en bachelor fra et udenlandsk universitet, eller fordi du ikke gav tilladelse hertil, da du søgte om optag, skal du selv uploade dokumentationen til ansøgningsportalen.

I begyndelsen af september modtager du en e-mail via den digitale ansøgningsportal, hvoraf det fremgår, hvilke dokumenter, du skal indsende, for at opfylde betingelserne for dit optag samt deadline for at uploade denne dokumentation. E-mailen indeholder også et link til den digitale ansøgningsportal, så du selv kan uploade den efterspurgte dokumentation. 

Dokumentation for bestået bacheloruddannelse er:

 • kopi af forsiden inkl. resultatlisten af det originale bachelorbevis

  - eller 
   
 • ved dataudveklsing, karakterudskrift/transcript hvoraf det fremgår, at bacheloruddannelsen er bestået.

Dokumentation for opfyldelse af øvrige betingelser er:

 • Skriftlig bekræftelse, IELTS score report, hvoraf det tydeligt fremgår, at betingelserne er opfyldt. Dokumentationen skal være underskrevet og stemplet af den udstedende institution.

Når betingelsen er opfyldt 

Du modtager ikke en kvittering, når du har dokumenteret, at en eller flere af betingelser for dit optag er opfyldt. Du vil i stedet få dage efter indsendelse af dokumentation for at de(n) sidste betingelse(r) er opfyldt kunne logge på den digitale ansøgningsportal og se, at status for dit optag er skiftet fra 'Betinget optaget' til 'Optaget'.

Når betingelsen ikke er opfyldt

Hvis du ikke indenfor den angivne frist på den anviste måde har dokumenteret, at du har opfyldt betingelserne for dit optag, bliver du udmeldt. Du kan så søge om optag i en anden ansøgningsrunde, såfremt du forudser, at betingelserne kan opfyldes på et senere tidspunkt.