Forhåndsgodkendelser før studiestart

Hvis du ønsker at indlede din kandidatuddannelse med

  • projektorienterede forløb
  • udlandsophold
  • tilvalg- eller meritstudier

og derfor har brug for en forhåndsgodkendelse,så skal du henvende dig til studieadministrationen på dit institut.

Det fremgår af din studieordning, hvilke muligheder du har.