Hvis du fortryder din ansøgning eller optagelse

Jeg fortryder min ansøgning

Hvis du fortryder din ansøgning om optagelse, kan du annullere din ansøgning igennem den digitale ansøgningsportal helt frem til tidspunktet for en afgørelse. Du kan så søge om optagelse igen på et senere tidspunkt.

Når der er truffet afgørelse vedr. din ansøgning, kan ansøgningen ikke længere annulleres.

Jeg ønsker alligevel ikke optagelse

Når du er blevet optaget på en kanddidatuddannelse, har du mulighed for at takke nej til optagelsen og få din optagelse annulleret, hvis du senest henholdsvis:

  • 31. august for sommeroptagelse
  • 31. januar for vinteroptagelse

sender en besked til admissions@samf.ku.dk med oplysninger om dit fulde navn og navnet på den kandidatuddannelse, du alligevel ikke ønsker at være optaget på.

Hvis du først fortryder optagelse på en kandidatuddannelse efter ovennævnte datoer og semestret derfor er startet, kan du kun fortryde din indskrivning ved at søge om udmeldelse fra kandidatuddannelsen. Kontakt venligst SAMF-Informationen for yderligere information herom.

Har det indflydelse på mine muligheder for at blive optaget på et senere tidspunkt?

Det har ikke indflydelse på dine muligheder for at søge om optag igen en anden gang, at du har fortrudt en ansøgning eller har annulleret et tilbud om optag på en kandidatuddannelse før semesterstart.