Når dit adgangsgrundlag afsluttes efter studiestart

Bachelorer fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Hvis bacheloruddannelsen afsluttes med en re-eksamen

Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse afsluttes med en reeksamen efter studiestart, så vil det ikke have indflydelse på din fortsatte indskrivning på kandidatuddannelsen, sålænge du består din reeksamen. Du vil blive udskrevet fra din kandidatuddannelse, hvis du ikke består faget.

Hvis bacheloruddannelsen afsluttes med merit

Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse afsluttes med merit, skal du sørge for, at din merit er registreret senest henholdsvis:

  • 20. februar (februar-optaget)
  • 20. september (september-optaget)

Søg om merit i god tid, så det ikke ikke får indflydelse på din fortsatte indskrivning på kandidatuddannelsen. Du vil blive udskrevet fra kandidatuddannelsen, hvis din merit ikke er registreret senest på ovennævnte datoer.

Hvis bacheloruddannelsen afsluttes med 'summer school'

Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse afsluttes med fag aflagt på summer school, så vil det ikke have indflydelse på din fortsatte indskrivning på kandidatuddannelsen, sålænge du består faget og, i tilfælde af du har deltaget i summer school uden for Københavns Universitet, at du får det meritoverført inden for ovenstående deadlines. Du vil blive udskrevet fra din kandidatuddannelse, hvis du ikke består faget eller, hvis relevant, det ikke er meritoverført indenfor ovenstående deadlines.

Øvrige bachelorer 

Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse afsluttes med reksamen, merit, sommerskole eller en skriftlig opgave, hvor resultatet først kan registreres efter studiestart, skal du informere fakultetet herom ved at sende en mail til admissions@samf.ku.dk. Du vil blive udskrevet fra din kandidatuddannelse, hvis du ikke består din adgangsgivende bacheloruddannelse.