Sådan søger du SU

(For English see below)

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Du kan tidligst søge en måned før du starter på uddannelsen. Det vil sige, hvis du fx er optaget pr. 1. september, kan du tidligst søge om SU den 1. august. Bemærk dog muligheden for at modtage SU i ferien mellem din bachelor- og kandidatuddannelse (se nedenfor).

Ansøgningsfrister

Når du søger om SU, skal du huske at overholde ansøgningsfristerne. Læs mere om fristerne på Styrelsens hjemmeside om SU.

Vær opmærksom på, at din ansøgning om SU ikke behandles, før dit "ja" til studiepladsen er registreret.

Du skal søge SU i minSU på Su.dk.

Husk, at bachelor- og kandidatuddannelserne er to forskellige uddannelser. Du skal derfor huske at søge om SU til din kandidatuddannelse i rette tid - også selv om du begynder på kandidatuddannelsen umiddelbart efter afsluttet bacheloruddannelse. Du kan ikke søge om SU bagudrettet for tidligere måneder.

Betingelser

Du skal opfylde en række betingelser for at kunne få SU til din uddannelse.

På Styrelsens for videregående uddannelsers hjemmeside kan du læse nærmere om de betingelser du skal opfylde.

Nye regler om SU og studieaktivitet

Begynder du på en ny videregående uddannelse (herunder en kandidatuddannelse) den 1. juli 2016 eller senere, og modtager SU mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet.

Du kan læse mere om SU-reglerne på su.dk, samt på uddannelsessiderne på KUnet under ”SU og Legater” > SU > ”SUs studieaktivitetskrav”

SU mellem bachelor- og kandidatuddannelse

Begynder du på kandidatuddannelsen, højst 2 måneder efter du har afsluttet din bacheloruddannelse, kan du søge om SU til kandidatuddannelsen allerede fra bacheloruddannelsens afslutning.

Bemærk! Afsluttes din bacheloruddannelse mere end 2 måneder før din kandidatuddannelse begynder, er du ikke berettiget til SU, før du begynder på kandidatuddannelsen.

Behandlingstid

Når du søger om SU, skal du regne med 3-4 ugers behandlingstid. Du kan følge din ansøgning online via minSU på www.su.dk.

Svar og meddelelser om SU

Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du tilsendt en støttemeddelelse i din e-Boks, som du kan logge på med NemID.

Vi anbefaler, at du tjekker dine støttemeddelelser og gemmer dem.

How to apply for SU

If you are a foreign citizen you can apply for equal status with Danish citizens with regards to SU.

At the Danish Agency for higher Education’s webpage you can read more about the rules and on how to apply for the first time.

New rules regarding SU grant and study activity

If you are admitted to a new higher education programme (e.g. a master programme) as from July 1 2016, and you receive SU during your studies, you are allowed a delay in your studies of no more than 6 months, equivalent to 30 ECTS. In case you are delayed more than 6 months, payment of your SU will be stopped. Read more about the SU rules at su.dk.