Sociologer kaster nyt lys på det digitale arbejdsmarked

Digitalt arbejdsmarkedANNA ILSØE OG LOUISE WEBER MADSEN

SOCIOLOGISK INSTITUT

Digitaliseringen af arbejdsmarkedet – danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme.

Flere og flere danskere tjener penge gennem internetplatforme som Happy Helper, der formidler privat rengøring i Danmark, og udlejningstjenester for private som Airbnb.  Men hvordan bliver arbejdet formidlet via digitale platforme, og hvor mange arbejder på det digitale arbejdsmarked? Det er vigtig viden, også når man vil sikre, at der bliver betalt skat af indtægterne.

Sociologerne Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen fra Københavns Universitets Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), bidrog i 2017 til kortlægningen af et højaktuelt område – det digitale arbejdsmarked – og deres forskning gav ny viden, der blandt andet blev brugt af Skatterådet og Beskæftigelsesministeriet.

Metode

Sociologerne foretog en analyse baseret på svar fra 18.000 repræsentativt udvalgte danskere. Svarene er indsamlet af Danmarks Statistik i perioden januar til marts 2017.

Resultat

Analysen viste, at flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme.

Godt 42.000 danskerne har tjent penge via en arbejdsplatform, mens cirka 65.000 har tjent penge via en kapitalplatform.

På baggrund af sociologernes tal indstillede SKAT til Skatterådet at lave et forsøg, der pålagde fem arbejdsplatforme oplysningspligt til SKAT omkring indtægter via platformene mm. Forsøget bliver evalueret i 2019.

Der er et stort vækstpotentiale i brugen af arbejdsplatforme og kapitalplatforme. Samtidig er der en række nye spørgsmål, som dukker op: hvordan passer platformsvirksomhederne ind i den danske arbejdsmarkedsmodel, og hvordan sikrer vi ordentlige vilkår for dem, der arbejder via en platform. For at kunne arbejde med sådanne nye spørgsmål, er det afgørende, at vi står på et godt fundament af viden og forskning på området
Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsesminister

Vores tal for danskere, der udbyder arbejde gennem digitale profiler, var lidt lavere end de tal, der ellers har været fremme i debatten, fordi vi har talt med et bredt udsnit af befolkningen, og dermed giver tallene et mere præcist billede af omfanget.
Anna Ilsøe, Lektor, FAOS/Sociologisk Institut

Også Beskæftigelsesministeriet har brugt sociologernes definitioner på, hvad der hører under arbejdsplatforme (indtægter fra arbejdsopgaver fundet via en platform – eksempelvis Happy Helper) og kapitalplatforme (indtægter fra udlejning af ejendom og ejendele via en platform – eksempelvis Airbnb).

Videre forskning

Anna Ilsøe arbejder videre med det digitale arbejdsmarked i forskningsprojektet The Future of Work.

Her undersøger hun sammen med Trine Pernille Larsen, FAOS/Sociologisk Institut og 23 nordiske kolleger, hvordan de nordiske arbejdsmarkeder forandrer sig, og hvad der driver forandringerne.

Det digitale arbejdsmarked består af:

 • Arbejdsplatforme - app eller hjemmeside der formidler arbejdsopgaver, fx
  Happy Helper (formidling af privat rengøring)
  Handyhand og Jobbi.dk (opgaver i hjemmet som malerarbejde, havehjælp eller rengøring)
  Worksome (platform for freelancere og konsulenter – det kan være freelancere inden for eksempelvis videnstunge og kreative fag)
 • Kapitalplatforme - app eller hjemmeside der formidler udlejning af ejendom og ejendele, fx
  Airbnb (udlejling af private boliger)
  GoMore (udlejning af private biler og formidling af kørelejlighed)

 

Medieomtaler

Jenny og tusindvis af danskere arbejder som digitale daglejere
Dr.dk, 3. oktober 2017
Medvirkende: Anna Ilsøe

Skat savner indberetninger om digitale daglejere
Dr.dk, 3. oktober 2017
Medvirkende: Anna Ilsøe

Platformsøkonomi: Kun få tjener penge, og de tjener ikke meget
Artikel på Information.dk, 6. oktober 2017

Forskningsnotat: Digitalisering af arbejdsmarkedet

 • Analyse baseret på svar fra 18.000 repræsentativt udvalgte danskere
 • Svarene er indsamlet af Danmarks Statistik i perioden januar til marts 2017.
 • Forskerne: Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen, FAOS, Sociologisk Institut.
 • På baggrund af KU-forskernes tal indstillede SKAT til Skatterådet at lave et forsøg, der pålagde fem arbejdsplatforme oplysningspligt til SKAT omkring indtægter via platformene mm. Forsøget bliver evalueret i 2019.

Læs forskningsnotatet her.