Forskningsetisk Komité ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Etik. Foto: Colourbox

SAMF Forskningsetiske Komité foretager etiske bedømmelser af forskningsprojekter med opnået bevilling, hvis bevillingsgiver fx EU eller anden instans kræver en etisk bedømmelse. Komiteen håndterer ikke godkendelser af publikationer, hvor tidsskrifter kræver en etisk godkendelse af publikationen.

Der foretages kun bedømmelser af forskningsprojekter, hvor forskeren er ansat på fakultetet og er projektansvarlig eller har en væsentlig rolle i projektet.

I den etiske bedømmelse tager komiteen stilling til om forskningsprojektet er tilrettelagt således, at det er i overensstemmelse med gældende regler og standarder for forskningsetik.  

Ansøgning

Ansøgning om etisk bedømmelse af et forskningsprojekt sendes til sekretariatet. Ansøger skal udfylde og fremsende denne ansøgningsformular (word) og vedlægge relevante bilag. Læs også gerne komiteens guidelines til ansøgere (pdf).

Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Ansøgningen vil blive behandlet på næstkommende møde. Du kan således forvente, at der kan være nogle måneders sagsbehandlingstid.

Rapportering

SAMF Forskningsetisk Komité afgiver en rapport om sit arbejde til Akademisk Råd en gang årligt.

Sekretariat

SAMF Forskningsetisk Komite sekretariatsbetjenes af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, SAMF Legal.
Kontakt specialkonsulent Nicoline Elverdam-Mattsson på legal@samf.ku.dk