Doktorafhandlinger

Doktorgraden ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Dr.scient.pol.)

Doktorgraden er universitetets højeste akademiske grad, og den er et udtryk for anerkendelse af at doktoranden har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og at vedkommende med sit arbejde har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Tildelingen af doktorgraden sker på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling.

Se oversigt over tildelte doktorgrader i perioden 2005-2020 her.

De detaljerede regler omkring tildelingen af en doktorgrad kan læses i Bekendtgørelse om doktorgrader (Retsinformation), og i Københavns Universitets Interne regler og vejledninger vedr. doktordisputatser (reglerne er gældende).

Information til kommende doktorander

Se vejledning til doktorander om 'krav til doktordisputats', 'bedømmelsesudvalg og bedømmelse' samt 'selve forsvarets afholdelse'.

Information til bedømmelsesudvalget

Se vejledning til bedømmelsesudvalget om 'udvalgets opgave og kommissorium', 'bedømmelsens udformning' og 'forsvarets afholdelse'.