21. december 2022

Carlsbergfondet støtter bred vifte af samfundsvidenskabelige forskningsprojekter

BEVILLINGER

Forskere på Økonomi, Statskundskab og Psykologi er blandt modtagerne af Carlsbergfondets nyligt offentliggjorte ’Semper Ardens’-bevillinger. Herudover kommer en række mindre bevillinger til andre forskere under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Light bulbs. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Alle institutter under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har forskere som modtagere af Carlsbergfondets netop offentliggjorte bevillinger, som spænder bredt.

Feltet anføres af fire forskere fra henholdsvis Økonomisk Institut, Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi, som hver modtager små 5 millioner kr. i projektstøtte gennem programmet ’Semper Ardens: Accelerate’. Semper Ardens er latin og betyder ’altid brændende’.

Underprogrammet ’Accelerate’ er målrettet nyligt yngre lektorer i faste lektorater, som med treårige bevillinger får mulighed for at etablere selvstændige forskningsgrupper eller forskningsmiljøer. Med 4 ud af i alt 23 støttede projekter på tværs af hele landet er den samfundsvidenskabelige forskning på Københavns Universitet godt repræsenteret.

De fire SAMF-projekter har fokus på:

Arbejdsmarkedstilknytning og ulighed i familier (Thomas Jørgensen, Økonomisk Institut)

Thomas Jørgensen
Thomas Jørgensen

Thomas Jørgensen vil gennem sit forskningsprojekt bidrage med ny viden om, hvordan skatte- og overførselspolitikker kan påvirke arbejdsudbud og ulighed i familier og dermed i sidste ende i samfundet som helhed.

Stigende ulighed er et globalt problem, og mange økonomisk-politiske forslag bliver også vurderet ud fra deres indvirkning på uligheden, men uden at tage højde for den ulighed, som eksisterer på husstandsniveau. Projektet vil derfor udvikle økonomiske modeller, som inddrager de komplekse sociale og økonomiske dynamikker, der er på færde i familierne, og som er en nøgle til at forstå ulighed i almindelighed og ulighed mellem kønnene i særdeleshed.

Læs beskrivelse hos Carlsbergfondet (på engelsk): Labor supply and inequality within families (LIFE)

Effekter af grupperepræsentation ved folketingsvalg (Frederik Hjorth, Institut for Statskundskab)

Frederik Hjorth
Frederik Hjorth

Moderne demokrati bygger på repræsentation, men folkevalgte politikere ligner ikke befolkningen som helhed. Lovgivende forsamlinger i vestlige demokratier har en overvægt af bl.a. mænd og akademikere, mens andre samfundsgrupper er tilsvarende underrepræsenterede.

Frederik Hjorth fokuserer i sit projekt på førstegangsvalg i Danmark af kandidater fra underrepræsenterede grupper, såkaldte 'gennembrudskandidaturer', med særligt fokus på kvinder og arbejdere. Projektet undersøger, hvordan det politiske system og vælgerne historisk har reageret på sådanne kandidater. For at undersøge effekten af gennembrudskandidaturer digitaliserer projektet valgresultaterne fra alle folketingskandidaturer i danmarkshistorien og udvider dermed markant mængden af tilgængelige data om danske folketingsvalg.

Læs beskrivelse hos Carlsbergfondet (på engelsk): ODER: Origins of descriptive representation

Modeller for sammenhæng mellem hensigt, bevægelse og fysiske forudsætninger (Mark Schram Christensen, Institut for Psykologi)

Mark Schram Christensen
Mark Schram Christensen

Mark Schram Christensen tester i sit projekt hypotesen, at måden, hvorpå vi kontrollerer vores fysiske bevægelser, afhænger af, hvilke umiddelbare og overordnede hensigter vi har med bevægelsen, målenes indbyrdes hierarki og vores fysiologiske forudsætninger. F.eks. vil forskellige dele af hjernen være aktiv, alt efter om vi har fokus på et overordnet mål som at bestige et bjerg eller blot skal overvinde en vanskelig passage undervejs.

Der er tale om grundforskning, som vil udvikle matematiske modeller af sådanne hierarkiske kognitive funktioner sat op imod konkrete fysiologiske begrænsninger. Samtidig skal en række neurofysiologiske forsøg teste om modellerne er bedre til at forudsige adfærd i kognitive opgaver sammenlignet med standardmodeller, der ikke tager højde for den enkeltes fysiske forudsætninger.

Læs beskrivelse hos Carlsbergfondet (på engelsk): ODER: Causal modelling in cognitive motor control

Hvad betyder virksomheders image for medarbejderrekruttering? (Pia Ingold, Institut for Psykologi)

Pia Ingold
Pia Ingold

Mange virksomheder oplever det som en udfordring at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I sit projekt undersøger Pia Ingold (i samarbejde med Isabelle Augenstein fra Datalogisk Institut), hvordan og med hvilken effekt virksomheder i jobannoncer bevidst former deres eget image for bedre at kunne tiltrække kvalificerede ansøgere, og hvordan virksomheder i visse tilfælde samtidig tilpasser imaget til bestemte målgrupper.

Konkret vil forskningsprojektet med afsæt i store datasæt bestående af både nylige og ældre jobannoncer fra Danmark og Schweiz kortlægge og analysere virksomhedernes branding og den umiddelbare effekt målt på antal ansøgere, ansættelsessucces mv. Desuden undersøger projektet gennem onlineeksperimenter, hvordan jobsøgende reagerer på og opfatter forskellige jobannoncer.

Læs beskrivelse hos Carlsbergfondet (på engelsk): Be attractive and succeed in the war for talent? Antecedents and consequences of employer images in job ads

Yderligere bevillinger

Ud over de fire store bevillinger har yderligere en række forskere modtaget støtte i mindre omfang.

Professor Morten Axel Pedersen modtager sammen med ph.d.-studerende August Lohse en ’Research Infrastructure’-bevilling på 992.516 kr. til udvikling af et open-source og letanvendeligt digitalt værktøj til etnografisk dataindsamling og behandling. Begge modtagere er tilknyttet SODAS. Morten Axel Pedersen desuden Institut for Antropologi.

Læs mere hos Carlsbergfondet: The Ethnoplatform – the ground-breaking digital research tool for computational anthropology

Lektor Karen-Inge Karstoft, Institut for Psykologi, modtager 1.285.000 kr., ligeledes til et ’Research Infrastructure’-projekt. Bevillingen skal sikre indsamling af data om traumatiske oplevelser og livsvilkår blandt de ukrainere, der er ankommet til Danmark siden Ruslands invasion i februar 2022. Projektet følger personerne over tid og skal bl.a. give bedre forståelse af de psykiske problemer, som kan opstå hos nyankomne flygtninge.

Læs mere hos Carlsbergfondet: DARECO - The Danish refugee cohort

Professor ved Sociologisk Institut Christian Borch modtager 1.058.697 kr. som støtte til et bogprojekt, der sætter fokus på udbredelsen og betydningen af automatiseret handel på de finansielle markeder baseret på såkaldte maskinlæringsteknikker. Projektet vil både undersøge denne udvikling og de bredere sociologiske implikationer.

Læs mere hos Carlsbergfondet: Curating Independent Machines: How Machine Learning Reshapes Financial Markets

Endelig har Christoffer Cappelen og Lena Trabucco, begge fra Institut for Statskundskab, modtaget ’Internationalisation Fellowships’ til henholdsvis Stanford University og University of Cambridge, mens Carolin Rapp, også fra Statskundskab, får et mindre beløb fra ’Research Infrastructure’-programmet.

Læs mere om Carlsbergfondets seneste uddelingsrunde.

Kontakt

Søren Bang
Journalist
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sba@samf.ku.dk 
Mobil: 29 21 09 73

Emner

Læs også