27. juni 2022

Hvordan sikrer samfundet lokal støtte til grøn energiproduktion?

Power-to-X

Milliardinvesteringer i nye brintbaserede brændstoffer skal gøre Danmark meget grønnere frem mod 2050. Men hvordan forebygger man lokale konflikter, når nye produktionsanlæg skal opføres? Det skal et nyt forskningsprojekt give bud på.

Illustration: iStock
Illustration: iStock

Erfaringerne med rejsning af vindmøller skræmmer: Selv om der er bred folkelig opbakning til vedvarende energikilder, kan vindmølleprojekter møde stærk lokal modstand fra borgere, der frygter gener og måske føler sig oversete i de politiske beslutningsprocesser.

Netop sådanne konflikter vil et nyt forskningsprojekt prøve at forebygge, når Danmark i de kommende årtier skruer kraftigt op for investeringerne i brintbaserede brændstoffer – også kaldet ’Power-to-X’.

Her bliver grøn elektricitet fra sol og vind omdannet til brint eller andre brint-baserede brændstoffer og produkter som ammoniak. Det kræver etablering af store produktionsanlæg og endnu flere vindmøller og solceller. Begge dele kan skabe lokale udfordringer.

”Det er ikke nemt at etablere nye anlæg i det danske landskab. Der er kamp om pladsen til forskellige tiltag inden for den grønne omstilling. Et af de store spørgsmål er, hvor anlæggene skal ligge, herunder hvordan de kan integreres i de lokale samfund. Hvis myndigheder og virksomheder ikke håndterer det på en god måde, vil lokale borgergrupper ofte yde modstand, fordi deres hverdag bliver påvirket negativt,” siger lektor Simon Lex fra Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Sammen med lektor Anders Horsbøl fra Aalborg Universitet står han i spidsen for projektet, der derfor skal undersøge, hvordan lokale energiprojekter rent faktisk bliver håndteret politisk i udvalgte kommuner, men også hvordan borgere og civilsamfund oplever dem.

”Mange borgere vil gerne tage del i den grønne omstilling, men fordi støtten kan blive til modstand, bliver borgerne opfattet som en risiko, da de kan forsinke eller forhindre projekter. Spørgsmålet er derfor, hvordan kommuner og virksomheder i praksis kan inddrage lokale samfund på en måde, så man undgår de langvarige og krævende konflikter, forklarer Simon Lex.

Indgår i trecifret millionsatsning

Studiet indgår i det netop offentliggjorte forsknings- og innovationspartnerskab MissionGreenFuels, som understøtter udviklingen af grønne brændstoffer til transport og industri. Partnerskabet er støttet af Innovationsfonden med cirka 200 mio. kroner.

Hvis vi vil udvikle et marked for grønne brændstoffer, kræver det mere end tekniske løsninger. Det kræver, at man lytter til folk og får indblik i lokalsamfundet. 

Simon Lex

Langt størsteparten af midlerne er øremærket en række teknologiske og kommercielle udviklingsprojekter. Men en mindre bevilling på 1,5 millioner kr. skal være med til bane vejen for, at etableringen af de mere bæredygtige energiformer i Danmark kan ske i samklang med lokalsamfundene (se boks).

Fokus bliver særligt på Fredericia, Aalborg og Esbjerg – og måske også Skive – som alle er hjemsted for ambitiøse ’Power-to-X’-projekter. Målet er at udvikle mulige veje for, hvordan offentlige myndigheder og virksomheder kan indgå i en mere konstruktiv dialog med lokale borgere og fællesskaber.

For ligesom vindmøller kan støje, er produktion af brændstoffer, herunder brint, ikke helt uden risiko. Der kan f.eks. opstå brand, ligesom ammoniakanlæg kan give lugtgener.

”Hvis vi vil udvikle et marked for grønne brændstoffer, kræver det mere end tekniske løsninger. Det kræver, at man lytter til folk og får indblik i lokalsamfundet. Med projektet vil vi forsøge at finde gode måder at engagere borgerne på,” siger Simon Lex.

Kontakt

Simon Westergaard Lex
Lektor, Institut for Antropologi

E-mail: simon.lex@anthro.ku.dk
Telefon: 35 32 34 58
Mobil: 31 43 28 39

Emner

Læs også