1. november 2023

Beskæftigelsesindsats har mindre effekt, end man har troet

Arbejdsmarked

En ekspertgruppe har analyseret den beskæftigelsesindsats, der årligt koster den danske stat 11 milliarder kroner. Gruppen vurderer, at indsatsen har haft væsentlig mindre effekt på beskæftigelsen, end hvad man skulle tro ud fra det store fald i arbejdsløsheden.

Claus Thustrup Kreiner
Økonomiprofessor Claus Thustrup Kreiner leder ekspertgruppen, som har analyseret beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Siden 1990’erne er kravene til arbejdsløse i Danmark løbende blevet flere og hårdere. I samme periode har arbejdsløsheden generelt været faldende.

Der har været bred enighed om, at den omfattende beskæftigelsesindsats er årsagen til den knækkede arbejdsløshedskurve. Nye beregninger fra regeringens ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats fortæller dog en anden historie.

”Indsatsens effekt på beskæftigelsen lader til at være væsentlig mindre end faldet i ledigheden. Det tyder på, at den helt store effekt ikke har været eksisterende,” siger Claus Thustrup Kreiner, der er professor i økonomi på Københavns Universitet og leder ekspertgruppen.

Samme konklusion drager Rockwool Fondens Forskningsenhed, som sideløbende har analyseret effekten af den såkaldte aktive beskæftigelsesindsats.

Færre regnes som jobparate

Teorien har været, at beskæftigelsessystemet, som inddeler ledige i mange forskellige grupper med varierende grad af krav og tilbud til de arbejdsløse, har været en af hovedårsagerne til det store fald i ledigheden over de sidste 30 år. En vigtig årsag til ledighedens fald viser sig dog at være, at man er begyndt at kategorisere flere personer som uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og så tæller de ikke med i ledighedsstatistikken.

”En meget stor del af de ledige var tidligere ikke reelt jobparate. Derfor giver det også god mening, at færre tæller med i statistikken. Det giver et mere retvisende billede af arbejdsstyrken,” vurderer Claus Thustrup Kreiner.

Ekspertgruppen vurderer, at det måske kun er en tredjedel af faldet i ledigheden, som skyldes at flere er kommet i arbejde.

”Dermed er effekten af beskæftigelsesindsatsen lang mere beskeden, end man har troet. Og beskæftigelsesindsatsen skal jo måles på beskæftigelsen, ikke på ledigheden,” fremhæver han.

Indsatsen skal gentænkes

Regeringen har en målsætning om at nedlægge jobcentrene og spare tre milliarder kroner om året på beskæftigelsesindsatsen.

På trods af, at indsatsen lader til at være for dyr – i lyset af dens begrænsede effekt, kan Claus Thustrup Kreiner ikke udelukke, at sådanne tiltag vil påvirke beskæftigelsen negativt.

”Tre milliarder kroner er en meget markant besparelse – det er over en fjerdedel af beskæftigelsesindsatsens økonomiske grundlag,” påpeger han og uddyber:

”Vi kan ikke udelukke, at sådan en besparelse vil have indflydelse på beskæftigelsen. Men der kan meget vel være grundlag for at slanke om og revidere indsatsen fundamentalt,” siger han.

Læs hele analysen af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning her.

Kontakt

Claus Thustrup Kreiner
Professor og leder af CEBI, Økonomisk Institut
Mail: ctk@econ.ku.dk 
Tlf.: +45 30 70 50 25

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også