Hvis du ønsker at udskyde din studiestart

Hvis du af andre årsager end særlige omstændigheder (se nedenfor) bliver forhindret i at begynde på din kandidatuddannelse, er det desværre ikke muligt at udskyde studiestart. I stedet må du annullere din ansøgning/optag eller søge om udmeldelse. Læs mere under 'Hvis du fortryder din ansøgning eller optagelse'.

Det har ikke indflydelse på dine muligheder for at søge om optag igen en anden gang, at du har fortrudt en ansøgning eller har annulleret et tilbud om optag på en kandidatuddannelse før semesterstart.

Formildende og andre særlige omstændigheder

Fakultetet anerkender, at der kan opstå pludselig sygdom eller andre særlige og formildende omstændigheder, som kan påvirke en studerendes evne til at studere.

Generelt set anses følgende for at være særlige omstændigheder:

  • Barselsorlov
  • Værnepligt og militærtjeneste
  • Pludselig alvorlig sygdom
  • Pludselig alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Hvis du har behov for at udskyde din studiestart på grund af formildende eller andre særlige omstændigheder, skal du snarest muligt kontakte dit instituts studievejledning og/eller SAMF-Informationen for at få yderligere oplysninger om dine muligheder.