Video vejledninger

Vi har her samlet en række film om feedback, kollegasupervision, portofolio og brug af absalon. 

Om teorifag

1. Hvad skal du bruge teori til?

2. Hvad skal du bruge faghistorie til?

Kollegasparring

Kollegasparringsmetoder (udgivet af Center for Online and Blended Learning)

Introduktionsvideo til Absalon

Overview af Absalon: Video

Studieteknik

Studieteknik for studiestartere

Feedback

Fokus på Feedback - Det Grønne Ark

Focus on feedback - Peer feedback on assignments

Fokus på Feedback - Klyngefeedback

Videoer fra underviserportalen i KUnet

Introduktionsvideo til undervisningsportofolio

Videovejledning til tagging