Video vejledninger

Centeret har været involveret i række film om feedback, kollegasupervision, portofolio og brug af Absalon. Dem har vi alle samlet her.

Om teorifag

1. Hvad skal du bruge teori til?

2. Hvad skal du bruge faghistorie til?

Kollegasparring

Kollegasparring i Kognitionspsykologi for psykologistuderende

Introduktionsvideo til Absalon

Overview af Absalon: Video

Studieteknik

Studieteknik for studiestartere

Feedback

Fokus på Feedback - Det Grønne Ark

Focus on feedback - Peer feedback on assignments

Fokus på Feedback - Klyngefeedback

Feedback forms at UCPH (internal)

Videoer fra underviserportalen i KUnet

Introduktionsvideo til undervisningsportofolio

Videovejledning til tagging