Om Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (PCS) blev oprettet i 1995. Centret ligger på Center for Sundhed og Samfund (CSS) ved søerne.

PCS er tilknyttet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Centrets primære formål er at være i dialog med undervisere om at udvikle bedre undervisningsforløb - samt at vejlede og undervise studerende i at blive bedre studerende. Vores dobbelte målgruppe giver os mulighed for at formidle almindelige antagelser og opfattelser hos studerende til deres undervisere og omvendt.

Dette gør vi gennem:

 • Pædagogiske udviklingsprojekter
 • Kurser, workshops og møder
 • Pjecer og filmvejledninger
 • Kollektiv og individuel vejledning
 • Samarbejde med studieledere og dekanat

Vores tilbud er gratis for studerende og undervisere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU.

Vores aktiviteter handler ofte om:

 • Undervisningspædagogik: Hvordan lærer de studerende det, underviseren intenderer?
 • Vejledning: Hvordan kan vejleder og studerende samarbejde om god opgaveskrivning?
 • Skriftlige opgaver: Hvilke krav skal opgaven leve op til? Hvordan kan man strukturere skriftlige opgaver? Hvordan får de studerende produceret gode opgaver?
 • Studerendes studie- og skrivevaner: Hvordan arbejder en fremragende studerende? Notatteknik, akademisk læsning, studievaner, studieplanlægning, håndtering af eksamen m.m.

Vi gør opmærksom på, at Pædagogisk Center:

 • ikke er en ekstra lektiehjælp
 • ikke er erstatning for den faglige vejledning
 • ikke er retteservice eller anden form for korrekturlæsning.

Se centrets seneste årsrapport (pdf-format).

Se de ansatte i PCSTil toppen