For undervisere – Københavns Universitet

PCS > For undervisere

For undervisere

Pædagogisk Center samarbejder med studieledere, studienævn og undervisere i det løbende arbejde med at forbedre og effektivisere uddannelser, kurser og læring på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det sker gennem udviklingsprojekter, kurser, supervision og universitetspædagogikum.

Du er altid velkommen til at kigge forbi eller kontakte os, hvis du eller dine studerende mangler en sparringspartner. Vi deler gerne erfaringer og materialer. Vi kan også observere din undervisning og give feedback.

I øjeblikket arbejder Pædagogisk Center især med feedback, universitetspædagogikum, studieledelse, studiestartspædagogik, elæring, underviserportfolioer samt innovation & entreprænørskab i undervisningen.